วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์ ประกาย การเมือง จาก เยาวชน ปลดแอก จุดร่วม ความคิด

 28 ก.ค. 2563 03:38 น. | หมวดหมู่ การเมือง
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ความสนใจต่อการปรับครม.ยังเป็น "ด้านหลัก" อยู่หรือไม่ในทางการเมืองเมื่ออยู่ ณ เบื้องหน้าการเคลื่อนไหวชุมนุมของ "เยาวชนปลดแอก" ที่แพร่ระบาดจากบนถนนราชดำเนิน ออกไปในขอบเขตทั่วประเทศ
ไม่ว่าภาคเหนือ ไม่ว่าภาคใต้ ไม่ว่าภาคตะวันออก ไม่ว่าภาคตะวันตก
ปัญหาต่างๆของบ้านเมืองที่หมักหมมตั้งแต่รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 ต่อเนื่องมายังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557
ล้วนรวมศูนย์ไปยัง "เยาวชนปลดแอก" หมดสิ้น
บางทีการขยับขับเคลื่อนของ "รัฐสภา" อาจล่าช้า ไม่ทันกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมาธิการไปรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิตนักศึกษา
เพราะข้อเสนอหนึ่งคือ "รัฐธรรมนูญ"
เพราะว่าแต่ละจังหวะก้าวของรัฐบาล ของรัฐสภา ผ่านคณะกรรมาธิการเด่นชัดว่ามิได้ต้องการแก้ไขหากแต่ต้องการยืดระยะและ"ซือเวลา"ให้เนิ่นยาวออกไป
เท่ากับสาด "น้ำมัน" เข้าไปใน "กองเพลิง"
ขอให้สนใจประกายแห่งการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมเป็นจุดตั้งต้นท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะหยามหยัน เพียง 1 วันก็ปรากฏที่เชียงใหม่ อุบลราชธานี พอวันที่ 2 ก็กระจายออกไปอย่างกว้างขวางในขอบเขต ทั่วประเทศ
มหาสารคาม ชลบุรี ปัตตานี ลำพูน แพร่ คึกคัก
จุดสำคัญเป็นอย่างมากก็คือ มิได้มีแต่เพียงนิสิตนักศึกษา หากยังมีประชาชน และปรากฏการณ์ใหม่ก็คือการเข้ามาของนักเรียนระดับมัธยม
มากขึ้น มากขึ้นและอาจกลายเป็นด้านหลัก
ขอให้ศึกษาข้อเสนอและข้อเรียกร้องของ "เยาวชนปลดแอก" อย่างจริงจังเริ่มจาก 1 หยุดคุกคามประชาชน ตามมาด้วย 1 การแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย และ 1 คือการยุบสภา มอบโอนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจ
ทุกอย่างเชื่อมร้อยกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 29 ก.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: law pol mp edu g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related