วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ท้องถิ่นพูด: ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผอ.สถาบันฯกัลยาณิวัฒนา โครงการ'ฟื้นใจคน ฟื้นใจเมือง'

 07 ก.ค. 2563 04:21 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง
ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผอ.สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ
ม.อ. กล่าวว่า มอ.วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในโครงการ"ฟื้นใจคน ฟื้นใจเมือง" ทำมา 3 ปีแล้ว จุดประสงค์คือ ฟื้นใจเมือง พร้อมกับอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างอาชีพให้ชุมชน
ครอบคลุม "กือแดจีนอ" ย่านชาวจีน และจะบังติกอ ย่านมลายูมุสลิมเก่า เป็นพื้นที่เจ้าเมืองเก่า ในอ.เมืองปัตตานี อีกพื้นที่หนึ่ง คือ มัสยิดกลางเป็นชุมชนมลายูใหม่ ชี้ให้เห็นว่าปัตตานีมีชุมชนทั้งจีน พุทธ และมุสลิม โดยมอ.จัดทำศูนย์การเรียนรู้ ที่หน้ามัสยิดรายอปัตตานี และทำตลาดชุมชน คือ ตลาดริมน้ำจะบังติกอ ที่เป็นชุมชนมลายูมุสลิม ส่วนชุมชนวิถีพุทธก็ไปทำที่วัดตานีนรสโมสร จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และมีการฝึกอาชีพด้วย
"โครงการฟื้นใจคน ฟื้นใจเมือง พูดได้ว่าฟื้นได้สำเร็จ เพราะคนรุ่นใหม่หลายคนกลับเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่ ที่สำคัญมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่เกิดขึ้นมา อย่างเช่นผ้าจวนตานี หรือผ้าลีมา เป็นผ้าที่มีชื่อเสียงของปัตตานี เป็นผ้ามัดหมี่โบราณ"

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 8 ก.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related