วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

คาดเลือกตั้งเทศบาล 2,472 แห่ง 28 มี.ค.นี้

 12 ม.ค. 2564 18:18 น. | หมวดหมู่ การเมือง
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กกต.รอ ครม.แจ้งเป็นทางการ ก่อนกำหนดวันเลือกตั้งเทศบาล 2,472 แห่ง คาดกาบัตร 28 มี.ค.ทยอยรับรองนายกอบจ.เพิ่มอีก 7 จ. แขวนชื่อ 21 จ.
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนั้น หลังจากนี้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับแจ้งจาก ครม.อย่างเป็นทางการแล้วก็จะได้มีการประชุมเพื่อประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งรวมถึงกำหนดวันที่จะเลือกตั้งซึ่งจากการหารือเบื้องต้นระหว่างสำนักงาน กกต.และกระทรวงมหาดไทย และมีการเสนอที่ประชุม ครม.รับทราบนั้น กำหนดไว้ 2 วัน คือวันที่ 21 มี.ค. และ 28 มี.ค. อย่างไรก็ตามในขณะนี้ กกต.ยังติดปัญหาในเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จอีก4 แห่งใน 2 จังหวัด เนื่องจากมีปัญหาเรื่องแนวเขตก่อนหน้านี้ คือ เทศบาลตำบลปากน้ำ, เทศบาลเมืองบางริ้น, เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อ.เมือง จ.ระนอง และเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์และเพิ่งได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่ากำหนดเขตปกครองแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดดำเนินการแบ่งเขตรับฟังความคิดเห็นประชาชน และเสนอรูปแบบขึ้นมาให้ กกต.พิจารณาวินิจฉัยโดยแต่ละขั้นตอนดังกล่าวต้องใช้เวลาพอสมควรกกต.จึงต้องรอการดำเนินการแบ่งเขต และประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 4 แห่งนี้ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งและกำหนดวันที่จะเลือกตั้งจึงมีความเป็นไปได้ที่ กกต. จะการประชุมเพื่อประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งวันที่ 1 ก.พ.และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. เป็นวันเลือกตั้ง โดยสำหรับการเลือกตั้งเทศบาลที่จะมีขึ้นมีทั้งหมด 2,472 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง และเทศบาลตำบล 2,247 แห่ง
ทั้งนี้วันเดียวกันนี้ ที่ประชุม กกต.ได้มีการพิจารณาประกาศรับรองผลเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพิ่มเติม โดยในส่วนของนายก อบจ.จำนวน 28 จังหวัด ที่สำนักงาน กกต. มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวานนี้และวันนี้ กกต.มีมติประกาศรับรองเพียง 7 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์, จ.ราชบุรี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา, จ.สุโขทัย นายมนู พุกประเสริฐ, จ.แพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ, จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ, จ.ชัยนาท นายอนุสรณ์ นาคาศัย, จ.ลำปาง น.ส.ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
ส่วนที่ยังไม่ประกาศผลเนื่องจากมีเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย จ.สระบุรีอำนาจเจริญอุบลราชธานีเลย สกลนคร บึงกาฬ ชัยภูมิสมุทรสาคร นครปฐมน่าน อุตรดิตถ์แม่ฮ่องสอน ยโสธร ปทุมธานียะลาระนอง ตรังสงขลา สุพรรณบุรีพิจิตร ลพบุรี โดยขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนแล้ว 500 เรื่อง รับเป็นสำนวนแล้ว 240 สำนวน ในจำนวนนี้เป็นเรื่องการซื้อเสียง สัญญาว่าจะให้ประมาณ 100 เรื่อง

ที่มา: www.dailynews.co.th
News Code: pol g:dailynews g:agency p:wdn v:netnews

Comment