วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำวิจัยขับเคลื่อนโครงการปาดีคอมเพล็กช์

 07 ก.ค. 2563 10:21 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พ.อ.ชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำวิจัยขับเคลื่อนโครงการปาดี คอมเพล็กซ์ โดยมีตัวแทนทีมวิจัยที่ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร. ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์ และ ดร.ธรรมนูญ สะเทือนไพรร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อนำไปพัฒนางานวิจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน ปาดี คอมเพล็กซ์ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และตอบสนองผลลัพธ์ของโครงการ ภายใต้นโยบาย มศว. มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหกิจสุขภาพชุมชน นายชัยรัตน์ สุขสมคิด ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี เป็นผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และตัวแทนกลุ่มอาซีพต่างๆ ในชุมชน และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการ น้ำตกฉัตรวาริน และโครงการ โคก หนอง นา โมเดลต้านภัยโควิด- 19 ในพื้นทีฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment
Related