วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ส่งออกทุเรียนชายแดนใต้ไปจีน

 30 มิ.ย. 2563 04:20 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ยะลา - นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิตทุเรียนคุณภาพ จ.ยะลา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนใต้หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราจ.ยะลาว่า ได้ร่วมกับสถาบันปิดทองหลังพระ ดำเนินโครงการทุเรียนคุณภาพฯ มาตั้งแต่ปี 2561 คาดว่าปีนี้จะให้ผลผลิตอยู่ที่ 1,778 ตัน จังหวัดที่ผลิตทุเรียนมากที่สุดคือ ยะลา 1,690 ตัน รองลงมาคือ นราธิวาส 88 ตัน และปัตตานี 50 ตัน
เริ่มเปิดแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิต ตั้งแต่ 18 มิ.ย. ก่อนส่งไปศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือซีพี ที่จ.ชุมพร แล้วขนส่งด้วยเรือไปยังจีน โดยรับซื้อก.ก.ละ 90 บาท จะทำให้เกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีรายได้ปีนี้ 160 ล้านบาท มากกว่าปี 2562 ที่ขายได้ 80 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2 เท่า โดยแต่ละจังหวัดจะมีรายได้จากทุเรียน แบ่งเป็น ยะลา 147 ล้านบาท นราธิวาส 8 ล้านบาท และปัตตานี 5 ล้านบาท
ด้านม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันปิดทองหลังพระ กล่าวว่า ปี 2561 มีเกษตรกรที่เข้าโครงการ 18 ราย ในปีนี้เข้าร่วม 625 ราย มีการส่งเกษตรกร ไปอบรมการทำทุเรียนคุณภาพทั้งในพื้นที่และจ.ระยองพร้อมกับอาสาทุเรียนคุณภาพเพื่อ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกร ผลสำเร็จการพัฒนาทุเรียนคุณภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เกิดจากความตั้งใจของเกษตรกร มีการปฏิบัติตามคู่มือที่จัดทำโดยเฉพาะ ช่วยให้เกษตรกรมีความเข้าใจมากขึ้น

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 1 ก.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related