วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

'บุรีรัมย์' ประกาศแล้ว 5 จังหวัด โซนสีแดง เข้าพื้นที่ ต้องกักตัว 14 วัน

 06 เม.ย. 2564 17:19 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

"บุรีรัมย์" ประกาศแล้ว 5 จังหวัด โซนสีแดง เข้าพื้นที่ ต้องกักตัว 14 วัน
6 เมษายน 2564 มีรายงานว่า นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกประกาศสำคัญ ที่ บร 0032/ว 2326 แจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย ภาครัฐ เอกชนต่างๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติเห็นชอบแก้ไขประกาศกำหนดเขตพื้นที่จังหวัดแยกเป็นสี สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ใหม่ ดังนี้
- สีแดง 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม
- สีส้ม 9 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส และกาญจนบุรี
- สีเหลือง 10 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ระยอง สงขลา ยะลา และขอนแก่น
- สีเขียว 53 จังหวัด ที่เหลือ

ที่มา: www.komchadluek.net
News Code: eco g:komchadluek g:agency g:nmg p:wkc v:netnews

Comment