วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ยะลาเตรียมพร้อมมาตรการรับเปิดเทอม

 28 มิ.ย. 2563 04:32 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมศรีญาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยมีผู้บริหาร ครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาเรื่องของการจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง และดำเนินการแจกจ่ายอาหารกลางวันโดยนัดหมายผู้ปกครองมารับอาหารกลางวันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานที่อื่นหรืออาจนำไปมอบให้กับผู้ปกครองเด็กที่บ้าน
ทั้งนี้ ให้จัดระเบียบผู้ปกครองในการรับอาหารกลางวันตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจังหวัดยะลา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 131 แห่ง เด็กเล็กจำนวน 4,730 คน รับอาหารกลางวันรวม 73 แห่ง โดยได้กำหนดมารับตามสถานที่ที่กำหนดจำนวน 65 แห่ง ไปส่งให้ผู้ปกครองจำนวน 7 แห่ง และอื่น ๆ 1 แห่ง
ส่วนเรื่องแนวทางการเปิด-ปิด ภาคเรียนและแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชยและการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายวิญญู ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ระบุว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด กำหนดให้เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และกำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติไปแล้วทั้งด้านอาคารสถานที่ ต้องมีความปลอดภัยและสะอาด ตลอดจนการคัดกรองจุดเข้า-ออกและการกำหนดจุดเข้าแถวเพื่อเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 มิ.ย. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment
Related