วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

เดลินิวส์: เหยื่อจากอุบัติเหตุทางถนน

 17 พ.ย. 2562 05:21 น. | หมวดหมู่ เหตุร้ายรายวัน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่งทางบกที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งเป็นข้อมูลประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระหว่างปี 2558 ถึง 2561 มีผู้บาดเจ็บ 265,243 ราย เสียชีวิต 13,861 ราย ค่ารักษากว่า 6,015 ล้านบาท ปี 2558 เสียชีวิตมากที่สุด 3,509 ราย ส่วนปี 2561 บาดเจ็บมากที่สุด 70,972 ราย ใช้เงินค่ารักษามากที่สุด 1,644 ล้านบาท
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดในหมวดอุบัติเหตุ ได้แก่ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ บาดเจ็บ 210,963 ราย เสียชีวิต 11,177 ราย รองลงมาคือผู้ใช้จักรยาน เสียชีวิต 608 ราย ถัดมาเป็น รถกระบะบรรทุกเล็กหรือรถตู้ เสียชีวิต 4,348 ราย สิ่งที่ทำให้เปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตสูงที่สุดคือ ชนกับรถไฟ มีผู้บาดเจ็บ 333 ราย เสียชีวิต 35 ราย ประชาชนคนเดินเท้าบาดเจ็บ 10,672 ราย เสียชีวิต 916 ราย ยังพบว่าเมื่อเกิดการบาดเจ็บ ผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าทุกช่วงวัย เมื่อเทียบผู้บาดเจ็บระหว่างปี 2558 ถึง 2561 พบว่ามี 9 จังหวัดที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ บึงกาฬ ชัยภูมิ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี นราธิวาส และ 3 จังหวัดที่ลดน้อยลงกว่าร้อยละ 5 ได้แก่ อุบลราชธานี สุพรรณบุรี และชัยนาท
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในไทยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ นำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินปีละ 5 แสนล้านบาท คนไทยต้องสังเวยชีวิตปีละ 2 หมื่นคน บาดเจ็บอีก 1 ล้านคน ไม่รวมผู้พิการทุพพลภาพอีกราว 6 หมื่นคน ส่งผลให้ไทยติดอันดับประเทศที่มีผู้เสียชีวิตบนถนนสูงอันดับที่ 9 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนกลายเป็นภัยคุกคามประชากรโลก แต่ละปีมีประชากรโลกเสียชีวิต 1 ล้านคน บาดเจ็บและพิการกว่า 10 ล้านคน องค์การสหประชาชาติ จึงกำหนดให้วันอาทิตย์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) โดยขอความร่วมมือประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรม พร้อมจัดทำข้อเสนอให้รัฐบาลเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ยั่งยืนต่อไป สำหรับประเทศไทย เราอยากเห็นประชาชน ใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง เคารพกฎจราจร มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนร่วมทาง ซึ่งประโยชน์ก็จะตกแก่ตัวเราและลูกหลานเรานั่นเอง.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 พ.ย. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: med tran loc acci g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment
Related