วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

TED Fund แนะเยาวชนที่ต้องการทำธุรกิจยื่นขอรับทุนให้เปล่าได้ที่ 16 ศูนย์ CI ทั่วไทย

 31 ก.ค. 2563 02:24 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

TED Fund กระตุ้นเยาวชนไทยใช้ศูนย์ CI ทั่วประเทศ 16 แห่ง ยื่นขอรับทุนให้เปล่า เพื่อสานฝัน การเป็นเจ้าของธุรกิจ และรองรับ New Normal เผย ผู้ที่เป็นเถ้าแก่อยู่แล้วก็มีสิทธิ์ได้ด้วยเช่นกัน
นายชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการ กองทุนพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทุกภาคส่วนมุ่งเน้นในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้ และชุมชนเท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิถีใหม่ หรือ New Normal ที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม และมีเทคโนโลยี ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของ TED Fund ที่มุ่งขับเคลื่อนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น หรือ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติ
จากการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว TED Fund จึงได้ร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Certified Incubator : CI) ในการแนะนำและให้คำปรึกษาการขอรับการสนับบสนุน ทุน โดย CI จะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเพื่อต่อยอดไอเดียธุรกิจ ไปจนถึงการสนับสนุนและผลักดันในการเข้าขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งปัจจุบัน CI มีอยู่ 16 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่
ภาคเหนือ ที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.แม่โจ้ ภาคอีสาน ม.เทคโนโลยีสุรนารี และ ม.อุบลราชธานี ภาคใต้ ที่ ม.สงขลานครินทร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ และ ม.วลัยลักษณ์ ภาคกลาง ที่ จุฬาฯ ม.ธรรมศาสตร์ ม.มหิดล เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งบริษัท มีเดียแท็งต์ จำกัด บริษัท อัลลอนด์ ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด บริษัท ทูเบอร์ จำกัด และบริษัท อริสโท โซลูชั่นส์เทคโนโลยี จำกัด
นายชาญวิทย์ กล่าวต่อไปว่า โครงการ ยุววิสาหกิจเริ่มต้น ภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติ ประกอบด้วย 2 โปรแกรมการสนับสนุนทุน คือ 1. โปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)มูลค่า 100,000 บาท และ 2. โปรแกรมการเริ่มต้น สร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-seed Program) มูลค่าตั้งแต่ 500,000 - 1,500,000 บาท
ขณะนี้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนทุน รอบ 2 โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นี้ ผู้สนใจที่เป็นนิสิต นักศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โท เอก และ/หรือ เป็นบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี หากมีความสนใจ สามารถเข้าขอรับคำปรึกษาและขอรับทุนจาก CI ตามโครงการนี้ได้จาก 16 ศูนย์ดังกล่าว

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 31 ก.ค. 2563
News Code: sme bus edu g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related