วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ "ธนาคารแห่งประเทศไทย" ประกาศ 'วันหยุดปี 2564'

 13 ก.ย. 2563 09:30 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ "ธนาคารแห่งประเทศไทย" กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน ประจำปี 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 11 ก.ย. 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง“วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564”และประกาศเรื่อง “วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2564”
ทั้งนี้ตามประกาศทั้งสองฉบับใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง รวมถึงธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
พบว่า ในปี 2564 มีวันหยุดทั้งสิ้น 18 วัน โดยเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง 3-4 วันดังนี้
วันศุกร์เสาร์อาทิตย์?ที่1-2-3 มกราคม 2564
วันศุกร์เสาร์อาทิตย์?ที่26-27-28 กุมภาพันธ์ 2564
วันอังคารพุธพฤหัสบดีที่13-14-15 เมษายน 2564
วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารที่1-2-3-4 พฤษภาคม 2564
วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่24-25-26 กรกฎาคม 2564
วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่23-24-25 ตุลาคม 2564
วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่4-5-6 ธันวาคม 2564
วันศุกร์เสาร์อาทิตย์?ที่10-11-12 ธันวาคม 2564
วันศุกร์เสาร์อาทิตย์?ที่31ธันวาคม 2564-2 มกราคม 2565
วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 มีทั้งสิ้น 18 วัน ดังนี้
1. วันศุกร์ที่ 1 มกราคมวันขึ้นปีใหม่
2. วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์วันมาฆบูชา
3. วันอังคารที่ 6 เมษายนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
4. วันอังคารที่ 13 เมษายนวันสงกรานต์
5. วันพุธที่ 14 เมษายนวันสงกรานต์
6.วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายนวันสงกรานต์
7. วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคมชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564)
8. วันอังคารที่ 4 พฤษภาคมวันฉัตรมงคล
9. วันพุธที่ 26 พฤษภาคมวันวิสาขบูชา
10. วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
11. วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคมชดเชยวันสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564)
12. วันพุธที่ 28 กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13. วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
14. วันพุธที่ 13 ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
15. วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคมชดเชยวันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564)
16. วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคมชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564)
17. วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญ
18. วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคมวันสิ้นปี
สำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์
สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้หยุดเพิ่มเติมสำหรับการปิดบัญชี ประจำปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วันที่ 1 เมษายน 2564
ทั้งนี้ประกาศดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 ลงรายชื่อโดย วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ที่มา: www.komchadluek.net
News Code: edu g:komchadluek g:agency g:nmg p:wkc v:netnews

Comment
Related