วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

'สงขลา-มาเลย์'พัฒนาใต้สู่สากล

 06 ก.พ. 2563 05:46 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ม.ค. มรภ.สงขลาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมาเลเซีย ซาราวัก (UNIMAS) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและยกระดับความสามารถในการผลิตงานวิจัย ดังนั้น UNIMAS จึงสร้างความร่วมมือกับหลายฝ่ายเพื่อพัฒนางานด้านการวิจัยและวิชาการ ขณะที่ มรภ.สงขลาเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่แห่งหนึ่งของภาคใต้ ประเทศไทยที่เริ่มต้นจากวิทยาลัยครูสงขลา และต่อยอดเรื่อยมาจนกลายเป็นมรภ.สงขลาในปัจจุบัน โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่พัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ไปสู่สากล
ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่าขอบเขตพื้นฐานความร่วมมือจะต้องดำเนินงานภายใต้ความพร้อมของคู่สัญญาในเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ความร่วมมือด้านการวิจัย การเป็นที่ปรึกษาร่วมกัน การเตรียมการและส่งข้อเสนอการให้สัญญาและ ข้อเสนออื่นๆ เพื่อขอรับทรัพยากรในการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศและการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่นใดที่จะตกลงร่วมกันเป็นครั้งคราว

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 ก.พ. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related