วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ขยายไทยแลนด์ริเวียร่า800กม.

 08 ก.ค. 2563 04:54 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ปีหน้าเสร็จ514กม.บูมท่องเที่ยว ที่เหลือเร่งศึกษา7พันล้านสร้าง65
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลใต้ (ไทยแลนด์ริเวียร่า) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ว่า ในปีงบฯ 63 ทช.ดำเนินโครงการต่อขยายถนนริเวียร่า ระยะทางรวม 514 กิโลเมตร (กม.) วงเงินรวม 1,188 ล้านบาท ได้แก่ เส้นทางหลัก (ระหว่าง จ.ชุมพร-จ.สงขลา) 1 โครงการ บริเวณ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ด้วยการปรับปรุงถนนเดิมของ ทช.ให้เป็นถนนริเวียร่า ระยะทาง 14 กม. วงเงิน 24 ล้านบาท และเส้นทางย่อยก้างปลาเชื่อมเส้นทางหลัก (สเปอร์ไลน์) และโครงการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานีรถไฟ และเข้าแหล่งท่องเที่ยว อาทิ น้ำตกป่าละอู ช่วง จ.เพชรบุรี-จ.ชุมพร 32 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 500 กม. วงเงิน 1,164 ล้านบาท ได้ลงนามในสัญญาจ้างผู้รับเหมาไปแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี คาดแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ในปี 64
นายปฐม กล่าวต่อว่า ในปีงบฯ 63 ทช.ยังว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการต่อขยายถนนริเวียร่า 2 เส้นทาง เกือบ 300 กม. ได้แก่ 1.เส้นทางจาก จ.สมุทรปราการ-จ.สมุทรสงคราม วงเงิน 54 ล้านบาท ระยะทางเส้นหลักและสเปอร์ไลน์ รวม 100 กม. เพื่อสำรวจและออกแบบ ระยะเวลา 1 ปี โดยประมาณการค่าก่อสร้างเบื้องต้นตลอดเส้นทางประมาณ 3,100 ล้านบาท และ 2. เส้นทางแนวเขาตะนาวศรีเลียบทะเลฝั่งตะวันตก เชื่อมจาก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี-อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 61 ล้านบาท ระยะทาง 196 กม. เพื่อสำรวจและออกแบบระยะเวลา 1 ปี โดยประมาณการค่าก่อสร้างเบื้องต้นตลอด เส้นทางประมาณ 3,700 ล้านบาท
โดยทั้ง 2 เส้นทางใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 20 เดือน เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถทยอยเริ่มของบฯ ก่อสร้างปรับปรุงเป็นตอน ๆ ที่เป็นถนนเดิมของ ทช.ได้ในปีงบฯ 65 ขณะที่บางตอนต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนทยอยเสนอของบฯ ก่อสร้างเป็นตอน ๆ ทั้งนี้ในการเลือกเส้นทางหลักและสเปอร์ไลน์ก่อสร้างในระยะแรกนั้นจะบูรณาการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเลือกเส้นทางที่ส่งเสริมเข้าแหล่งท่องเที่ยวก่อน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นและประเทศ อย่างไรก็ตามการต่อขยายถนนริเวียร่านั้น ทช.ยังวางแผนที่จะเสนอของบฯจ้างที่ปรึกษาศึกษาเส้นทางจาก จ.สงขลาอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ด้วย
นายปฐม ยังกล่าวด้วยว่า ทช.ได้รับผลการศึกษาการท่องเที่ยว 7 ธีมเลาะริมโขงตั้งแต่ จ.มุกดาหาร-จ.บึงกาฬ ของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวเลาะริมโขงให้สอดคล้องกับธีมของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ซึ่งภายในเดือน ก.ค.นี้ ทช.จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปศึกษาแนวเส้นทางและรายละเอียด ก่อนวางแผนดำเนินงานและเสนอของบฯ ในปี 65 เพื่อสำรวจและออกแบบก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนเดิมที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวต่อไป.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9 ก.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: tran trav infra g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment
Related