วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

นักธุรกิจสงขลาแนะตั้งวงถกเมืองต้นแบบจะนะ

 10 ก.ค. 2563 05:34 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม นายไพโรจน์ ชัยจิระธิกุล ประธานสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน เปิดเผยว่า โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา ภาครัฐไม่ควรเพิกเฉย ควรเชิญทุกฝ่ายทั้ง นักวิชาการ เอ็นจีโอ และส่วนที่เกี่ยวข้อง มานั่งพูดคุย เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบความจำเป็นในทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของชุมชนและจังหวัด ตนเชื่อว่าน่าจะมีทางออกให้กับพื้นที่ จ.สงขลา เพราะขณะนี้แต่ละฝ่ายยังมีการเห็นต่างมุม และไม่ได้มีการชั่งน้ำหนักของเหตุผลที่เพียงพอ ไม่ได้เกิดผลดีกับทุกฝ่ายเลย นักธุรกิจไม่ชอบความวุ่นวายและความขัดแย้งในสังคม
"โครงการเกิดขึ้นเป็นผลดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ จ.สงขลา และภาคใต้ จะก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ในภาพรวมขึ้น แต่หากไม่มีการลงทุน เศรษฐกิจสงขลาและภาคใต้อยู่ไม่ได้แล้ว ยิ่งตกต่ำลง ปัญหาที่ตามมาคือปัญหาสังคม ปัญหาการก่อเหตุร้ายยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น หวังพึ่งการเกษตรและประมงอย่างอดีตไม่ได้แล้ว จึงจำเป็นต้องหาเครื่องยนต์ตัวใหม่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสงขลาและภาคใต้ เครื่องยนต์ตัวใหม่มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจคืออุตสาหกรรมสีเขียว รองรับการความเจริฐก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมและอาชีพประมงดั้งเดิมของชุมชนใกล้เคียง ต้องมีการบริหารและจัดการดูแลให้ทั้งสองเดินควบคู่กันไปได้" นายไพโรจน์กล่าว

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 11 ก.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related