วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

นายลลิต ถนอมสิงห์

 01 ธ.ค. 2562 06:43 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พร้อมด้วยนาย วรเชษฐ พรมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่ขยายผลโครงการไม้ดออกอเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ กลุ่มไม้ดออกธารโต ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อวันก่อน

ที่มา: นสพ.ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 1 ธ.ค. 2562
News Code: loc agri g:thaipost g:agency g:paper p:tpd v:paperl

Comment
Related