วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

แดนใต้จัดตั้งสมาคมพุทธศาสนา

 21 พ.ย. 2562 05:41 น. | หมวดหมู่ การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พระครูปลัดกวีวัฒน์ รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมาได้ติดตามพระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัญญโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พิทักษ์ฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ลำพะยา จำนวน 9 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่วัดสิริปุณณาราม หรือวัดลำพะยา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา โดยพระธรรมกิตติเมธีกล่าวธรรมสังเวคกถา แสดงความเสียใจ และให้กำลังใจกับญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ และยังได้พบกับพระสิริจริยาลังการ (ชรัช อุชุจาโร) เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ทำให้ทราบว่าขณะนี้คณะสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กำลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งสมาคมเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
พระสิริจริยาลังการกล่าวว่า สมาคมเพื่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ เป็นการรวมตัวกันของคณะสงฆ์ สมาคมชาวพุทธ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 พ.ย. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related