วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

บอร์ดยังไม่เคาะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

 21 พ.ย. 2562 03:55 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ถกอีก6ธ.ค.-เผยสัญญาณดีคาดทันเป็นของขวัญปีใหม่
ลูกจ้างลุ้นอีกเฮือก บอร์ดค่าจ้างยังไม่เคาะตัวเลขค่าจ้างใหม่ นัดถกอีกรอบ 6 ธ.ค.นี้ ปลัดแรงงานเผยมีสัญญาณดี เพื่อให้ทันมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่แรงงาน คาดตัวเลขอยู่ในเกณฑ์ 5-6 บาท
วันที่ 20 พฤศจิกายน คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2562 เพื่อพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างตามระบบไตรภาคีประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายนายจ้าง 5 คน ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง 5 คน และตัวแทนภาครัฐ 5 คน ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่กระทรวงแรงงาน
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) กล่าวว่า ที่ประชุมได้นำเสนอกรอบการพิจารณาอัตราค่าจ้าง เช่น ขีดความสามารถในการจ่ายค่าจ้างของนายจ้าง อัตราค่า ครองชีพที่ลูกจ้างมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพ รวมทั้งสูตรในการพิจารณาคำนวณหาอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมมา ประกอบอย่างรอบคอบ โดยที่ประชุมได้อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และเห็นว่าตัวเลขความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่างๆ ในขณะนี้ยังมีอยู่ค่อนข้าง มาก รวมทั้งมีปัจจัยแวดล้อมประกอบหลายอย่างที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
"การหาหรือวันนี้เป็นไปอย่างสมานฉันท์ลักษณะของไตรภาคีที่ฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน แต่ด้วยเหตุผลของภาวะเศรษฐกิจไทยและโลกดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างอีกครั้งเพื่อพิจารณาตัวเลขอัตราค่าจ้างใหม่ให้ตกผลึก และสามารถชี้แจงได้ว่าตัวเลขการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศครั้งนี้เป็นอัตราที่มีความเหมาะสม ละเอียดรอบคอบและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ รวมทั้งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่นี้ยังจะต้องตอบโจทย์ ทั้งความต้องการของลูกจ้างและนายจ้าง โดยไม่ให้เกิดการเหลื่อมล้ำ"
ประธานคณะกรรมการค่าจ้าง กล่าวอีกว่า การพิจารณาครั้งนี้ก็นำเอาชุดตัวเลขทั้งจากสูตรจังหวัดและจากคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองค่าจ้างขั้นต่ำได้เสนอไว้คืออยู่ในกรอบ 2-10 บาท มาพิจารณา นอกจากนี้คณะกรรมการได้นำประเด็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเหมาะสมต่ออัตภาพและอื่นๆ ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันในแต่ละจังหวัดมาพิจารณาอย่างรอบคอบ สำหรับในส่วนของนายจ้างมีข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมได้พิจารณาถึงการขึ้นค่าจ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อการ ส่งออกที่กำลังเป็นปัญหาและขอให้ศึกษาข้อมูลทั้งจากแบงก์ชาติ กระทรวงพาณิชย์และสภาพัฒน์อย่างละเอียด
"มีสัญญาณการขึ้นค่าจ้างเพื่อให้ทันมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่แรงงานทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นอัตราค่าจ้างเท่าใดนั้นน่าจะเคาะตัวเลขได้ในการประชุมครั้งหน้า 6 ธันวาคมนี้" ปลัดกระทรวงแรงงานระบุ
ด้านนายอรรถยุทธ ลียะวณิช กรรมการฝ่ายนายจ้าง กล่าวว่า การหารือจนถึงขณะนี้
ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ส่วนตัวแล้วอยากจะเคาะให้จบภายในวันนี้ เพราะเห็นใจลูกจ้างที่รอกันมานาน จึงอยากให้มีการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แรงงานด้วย ส่วนตัวเลขที่มีการเสนอเข้าที่ประชุมนั้นเป็นตัวเลขใหม่ที่คณะกรรมการค่าจ้างจังหวัดเสนอขึ้นมาใหม่ แต่จะเคาะที่เท่าไรนั้นต้องรอผลจากที่ประชุม ที่ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะประชุมเสร็จเมื่อใด แต่ในการประชุมเคาะค่าจ้างขั้นต่ำที่ผ่านๆ มาค่อนข้างใช้เวลายาวนาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมครั้งนี้ได้หยิบยกประเด็นที่ 46 จังหวัดที่ไม่ขอปรับเพิ่ม และตัวเลขที่คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการได้พิจารณาและมีมติเสนอบอร์ดค่าจ้างให้ปรับขึ้นค่าจ้างในอัตรา 2-10 บาท ยังคงไว้สำหรับการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในวันนี้ด้วย
ทั้งนี้มีข้อมูลจากที่ประชุมว่ามีตัวเลขการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในเกณฑ์ 5-6 บาท แต่ยังเป็นอัตราที่ไม่เท่ากันทั้งประเทศ สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 แบ่งเป็น 7 อัตรา คือปรับขึ้นจากเดิมตั้งแต่ 8-22 บาท สูงสุดอยู่ที่ 330 บาทต่อวัน ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง ส่วนกรุงเทพฯ ปริมณฑลอยู่ที่ 325 บาทต่อวัน จังหวัดที่ได้ขึ้นน้อยที่สุด คือ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี อยู่ที่ 308 บาทต่อวัน

ที่มา: นสพ.คมชัดลึก ฉบับวันที่ 21 พ.ย. 2562
News Code: labor g:komchadluek g:agency g:paper g:nmg p:kcl v:paperl

Comment
Related