วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ให้กำลังใจครอบครัว'นางเจะรอเมาะ สะมูเดง' ข้าราชการดีเด่น

 29 มิ.ย. 2563 10:50 น. | หมวดหมู่ การเยียวยา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนางเจะรอเมาะ สะมูเดง ข้าราชการดีเด่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้าฝ่าย,พัฒนาการอำเภอต่างๆ นายสุริยะ กิติบุญญา ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก,เงินสวัสดิการ จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เงินสวัสดิการจากกลุ่มออมทรัพย์ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสและเงินน้ำใจจากข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ให้กับครอบครัวนางเจะรอเมาะ สะมูเดง อดีตนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งทำงานที่อำเภอรือเสาะ ตั้งแต่บรรจุรับราชการเมื่อปี พ.ศ.2537 รวมระยะเวลา 25 ปี มีผลงานดีเด่น มีความเสียสละ ทุ่มเทกับงานราชการอย่างเต็มที่ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน(นพบ.) เคยรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอรือเสาะ เมื่อปี 2561 -2562 ซึ่งทำงานจนถึงวินาทีสุดท้ายในการทำงานสัมมาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม ลดรายจ่าย ทำงานอาชีพสุจริต ของหมู่บ้านตาเปาะ หมู่ที่ 7 ตำบลสุวารี ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนอำเภอรือเสาะ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีมีความผูกพันมาก ได้เสียชีวิตด้วยโรคไต อายุ 51 ปี ณ บ้านเลขที่ 229/1 หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส ให้การต้อนรับ

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment
Related