วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

โปรเจ็กท์บิ๊ก สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 27 ก.ค. 2559 16:24 น. | อ่าน 2065
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ก็คือ การพัฒนาคน หัวใจของการพัฒนาคน ก็คือ การให้การศึกษา ณ ปัจจุบัน การให้การศึกษา จำเป็นจะต้องใช้การบูรณาการการศึกษาในหลากหลายวิธีการ โดยต้องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติ ไปจนถึงยุทธศาสตร์พื้นที่ ที่ต้องสอดคล้องกับบริบททางด้านความเชื่อ ความคิด และวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี อันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
      การพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาล รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศ และในระดับพื้นที่ ต่างก็มุ่งมั่นทุ่มเทในการใช้การศึกษา รวมไปถึงเครื่องมือในการพัฒนาคน ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การกีฬา และอื่นๆ เป็นต้น

3 ระยะของการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษา....สั้น กลาง ยาว
      พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ ในพื้นที่ได้มีช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้านการกีฬา และเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยวางแผนการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย แผนระยะสั้น เป็นการสร้างความตระหนักให้ความสำคัญของการกีฬา ที่จะนำไปพัฒนาตนเอง ให้มีคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว โดยใช้กิจกรรม "มหกรรมกีฬานักเรียนชายแดนใต้" เป็นกลไก แผนระยะกลาง คือ การนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยการจัดหลักสูตร วิทยาศาสตร์ – กีฬา สำหรับนักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้  โดยจะรับนักเรียน ที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา เข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – กีฬา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชา 5 ประเภทกีฬา นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตรกีฬาประเภทต่างๆ สำหรับสถานศึกษาอื่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลือกนำไปจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจด้านกีฬา ประเภทต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งเชื่อมั่นว่า จะเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา ที่จะทำให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว พร้อมมุ่งหวังให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งร่วมด้วย และ แผนระยะยาว เป็นการต่อยอดให้นักเรียนที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – กีฬา ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่สูงต่อไป รวมทั้งมีช่องทางในการก้าวเข้าสู่กีฬา หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา (ที่มา: http://www.siamsport.co.th/)

มหกรรมกีฬานักเรียนชายแดนใต้ ปีที่ ๑ และ ปีที่ ๒

      ปีพุทธศักราช 2559 ถือว่าเป็นปีที่ 2 ของการจัดมหกรรมกีฬานักเรียนชายแดนใต้ ภาคฤดูร้อน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการโดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2557 โดยมหกรรมกีฬานักเรียนชายแดนใต้ ภาคฤดูร้อน ปี 2 ได้ปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจ โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนชายแดนใต้ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
      พล.อ.ดาว์พงษ์  ประธานในพิธีปิดได้ กล่าวว่า “ผมรู้สึกประทับใจที่เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ครู และผู้ปกครอง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจากการเดินทักทายพูดคุยกับเด็กๆ รับถึงความรู้สึกได้ว่า เด็กๆ ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างสนใจ มีความสุข สนุกสนาน  ส่วนครูหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม  ก็เต็มใจมีพลังที่จะทำงานนี้ ให้กับเด็กนักเรียน  คิดว่าในเมื่อทั้งครูและเด็กๆ มีความสุข ดังนั้นเชื่อเลยว่า ผู้ปกครองก็ต้องมีความสุขตาม เพราะกีฬาเป็นสิ่งที่ดี ฉะนั้นต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกัน ที่สำคัญต้องขอบคุณ “บิ๊กน้อย” ที่ขับเคลื่อนนโยบายนี้ จนเห็นผล รวมถึงผู้ว่าราชการทั้ง 5 จังหวัดภาคใต้ที่ช่วยสนับสนุน พร้อมบอกด้วยว่า จะนำสิ่งที่เห็นและสัมผัสไปเล่าให้นายกรัฐมนตรีฟัง โดยก่อนลงมาปิดกีฬา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องคนใต้ด้วย นายกฯ และรัฐบาลฝันอยากเห็นคนใต้มาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เหมือนในอดีตและฝันให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นสวรรค์ของคนในพื้นที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวทิ้งท้าย
(ที่มา: http://www.banmuang.co.th/)

Comment
Related