วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ศูนย์เยาวชน บ้านท่าแรด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

 13 มิ.ย. 2561 19:35 น. | อ่าน 3408
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ศูนย์เยาวชนบ้านท่าแรด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของเยาวชนกลุ่มหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นโดยแกนนำจิตอาสาชักชวนเยาวชนในหมู่บ้านท่าแรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา ให้มารวมกลุ่มกันสร้างอาชีพ พลิกชีวิต สร้างโอกาสให้มีอนาคตที่สดใส และนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมอีกมากมาย
      บ้านท่าแรด หมู่ 2 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เป็นชุมชนสองวิถี ที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหมายถึง ชุมชนนี้มีประชากรชาวไทยพุทธ และมุสลิมคิดเป็นร้อยละ 50 อาศัยอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องมาโดยตลอด แต่ในระยะหลังคนในชุมชนเริ่มมีความกังวลเรื่องปัญหาเด็ก และเยาวชน ซึ่งมีสาเหตุจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เยาวชนส่วนมากจะมีปัญหาด้านยาเสพติด เพราะเยาวชนมีเวลาว่างมาก และมีความอยากรู้อยากลอง ปัญหายาเสพติดจึงเป็นปัญหาอันดับต้นๆ และที่ชุมชนห่วงใยมากที่สุดคือการที่เยาวชนจะหลงผิดไปกับคำชักชวนของกลุ่มผู้ไม่หวังดี
      ด้วยสภาพพื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อการจับกลุ่มกันนอกเขตชุมชน ทำให้วัยรุ่นจำนวนมากใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมาย แม้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกชักนำไปในทางที่ผิด และเกือบทั้งหมดจะไม่ได้เรียนหนังสือ จึงกลายเป็นเยาวชนนอกระบบการศึกษา ขาดโอกาสในการเรียนรู้ ทั้งในด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์และการกล่อมเกลาจิตใจจากหลักการทางศาสนา

      นายอับราน มอสู ประธานศูนย์เยาวชนบ้านท่าแรด เป็นสมาชิกกลุ่มพิราบขาว เครือข่ายเยาวชนจิตอาสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือ และฟื้นฟูเยาวชนนอกระบบ มาพูดคุยกับคนในชุมชนให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเยาวชนนอกระบบขึ้น ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนาเป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งศูนย์เยาวชนบ้านท่าแรดขึ้นอย่างเป็นทางการ
“เยาวชนเหล่านี้คือพลัง ถ้านำพลังเหล่านี้ไปใช้ให้ถูกทางก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และกระบวนการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ต้องเกิดจากชุมชนเอง คิดเอง ทำเอง ตรงกับเป้าประสงค์สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เป็นหัวใจหลักในการทำงานพัฒนาชุมชน เราสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนในการเข้าร่วมกลุ่ม โดยใช้กระบวนการพูดคุย ร่วมกันคิด วางแผน และพาไปสู่โลกภายนอก ไปดูงาน อบรม ดูชุมชนตัวอย่างจุดนั้นจุดนี้ เขาจะเริ่มคิดอยากทำให้ชุมชนตัวเองเป็นอย่างนั้นบ้าง และที่สำคัญผู้นำชุมชนต้องเข้าใจเด็ก”
สร้างสรรค์กิจกรรมจากบริบทชุมชน
      ศูนย์เยาวชนบ้านท่าแรดแห่งนี้ มีที่ตั้งอยู่กลางชุมชน จึงทำให้คนในชุมชนสามารถมองเห็น และติดตามการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ของน้องๆ เยาวชนกลุ่มนี้ได้ตลอดเวลา แต่ก็ไม่ได้ทำให้เยาวชนรู้สึกอึดอัดแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างอิสระ และสามารถเรียนรู้การทำงานทุกขั้นตอนได้ด้วยตัวเอง และที่สำคัญที่สุดคือการได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในชุมชน
      จากการศึกษาพื้นที่โดยกลุ่มพิราบขาว กลุ่มกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าการสร้างสรรค์กิจกรรมใดๆ นั้นต้องมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น นา ป่า เขา หรือ ทะเล ซึ่งล้วนมีกิจกรรมหรืออาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทางศูนย์เยาวชนบ้านท่าแรด ได้เลือกกิจกรรมเพาะเห็ดแครง เพราะเป็นกิจกรรมที่ยังไม่มีใครทำ อีกทั้งเห็ดแครงยังเป็นอาหารท้องถิ่นที่หายไปนานแล้ว แรกๆ ชาวบ้านก็สงสัยว่าทำได้จริงๆ หรือ ตัวเยาวชนเองก็สงสัยว่าจะขายสร้างรายได้ได้จริงหรือ ซึ่งทางศูนย์เยาวชนได้พาเยาวชนในกลุ่มไปฝึกอบรมการเพาะเห็ดแครง เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จนสามารถทำขายด้วยตัวเองได้ ในราคากิโลกรัมละ 200 บาท เป้าหมายหลักของกิจกรรมเพาะเห็ดแครง คือ ต้องการให้เกิดการรวมตัวกันของเยาวชน และเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการเพาะเห็ดแครง แล้วลงมือปฏิบัติร่วมกันจนสามารถสร้างรายได้ได้จริง และเกิดความคิดที่จะต่อยอดไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป ทั้งเห็ดแครงสดในแพ็กเกจอย่างดี เห็ดแครงปรุงรสปาปริก้าและ เค้กกล้วยหอมเห็ดแครง เป็นต้น

      ตั้งแต่มีการเพาะเห็ดแครง และจำหน่ายเป็นรายได้เข้ามาในกลุ่ม เห็นได้ชัดว่าน้องๆ เยาวชนมีความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมาก พวกเขาสามารถวางแผน และจัดการงานต่างๆ ตามออเดอร์ของลูกค้า โดยไม่ต้องมีใครคอยออกคำสั่ง ถึงเวลาพวกเขาทุกคนจะรู้หน้าที่ของตัวเอง และมารวมตัวกันทำงาน สิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือการที่คนในชุมชนมองเห็นว่าน้องๆ เยาวชนนอกระบบกลุ่มนี้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และนอกเหนือจากกิจกรรมการเพาะเห็ดแครงแล้ว ทางศูนย์เยาวชนบ้านท่าแรดยังมีกิจกรรมอื่นๆ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา
สืบต่อความยั่งยืน

      สมาชิกเยาวชนศูนย์เยาวชนบ้านท่าแรดรู้สึกได้เป็นอย่างดีถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเอง รวมไปถึงคนในครอบครัว และคนในชุมชนก็มีความสุขกับพวกเขาไปด้วย ซึ่งการรวมกลุ่มกันในลักษณะนี้จะมีความยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ให้พี่ดูแลน้องรุ่นต่อๆ ไป กระบวนการสำคัญต่อมาคือการสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ขึ้นในชุมชน คอยสืบต่อสร้างการเรียนรู้ จะเป็นผู้นำหรือเยาวชนก็ตาม ที่เป็นจิตอาสา มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ มีหัวใจที่อยากจะพัฒนาชุมชนของตนเอง กระบวนการนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่เด็กคนหนึ่งจะก้าวกี่ขั้นตอนกว่าจะก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบเยาวชน
      การสร้างเยาวชนหนึ่งคนขึ้นมาเป็นนักพัฒนาชุมชน จะต้องอาศัยการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้ใหญ่ในชุมชน ซึ่งจะต้องเปิดใจ ให้คำแนะนำและให้โอกาสเยาวชนได้แสดงศักยภาพโดยมีพื้นที่ในการแสดงออกที่เหมาะสมให้กับพวกเขา ศูนย์เยาวชนบ้านท่าแรดจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการทำงานร่วมกันของหลายๆ ฝ่ายโดยการใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งทำให้เยาวชนที่ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเดินทางผิดกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเกิดของเขาเองได้อีกครั้ง

Comment