วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

กงล้อแห่งสันติสุขเคลื่อนรุดหน้า

 02 ก.พ. 2558 22:12 น. | อ่าน 2192
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กงล้อแห่งสันติสุขเคลื่อนรุดไปข้างหน้าอย่างเงียบๆ เป็นที่น่าสังเกตุว่ารัฐบาลไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมาเลเซียใกล้ชิดกันมากเป็นพิเศษ โดยที่ผู้นำทั้งสองประเทศมีการเดินทางเยือนระหว่างกันในช่วงเวลาไม่กี่เดือน และช่วงปลายเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ดาโต๊ะสรี ฮิสชามมุดดิน ฮุสเซ็น รัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซีย ก็เพิ่งเดินทางร่วมประชุมกับพลเอกประวิทย์ วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม รวมทั้งได้มีโอกาสพบหารือกับนายกรัฐมนตรีไทย อีกด้วย ทั้งนี้ทุกครั้งที่ผู้นำรัฐบาลและรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศพบปะกัน ประเด็นเรื่องกระบวนการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือทุกครั้ง นอกจากคณะทำงานพูดคุยสันติภาพฝ่ายไทยยังมีการหารือกับคณะทำงานอำนวยความสะดวกในการพูดคุยของรัฐบาลมาเลเซียอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพมีความก้าวหน้าอย่างเงียบๆ เนื่องจากคณะทำงานภายใต้การนำของพลเอกอักษรา เกิดผล ประธานที่ปรึกษากองทัพบก เน้นทำงานมากกว่าถ่ายรูป กล่าวคือ เน้นการพูดคุยอย่างไม่เปิดเผย มากกว่าการจัดประชุมถ่ายรูปโชว์สื่อมวลชน  ดังนั้นการพูดคุยอย่างเป็นทางการของคณะทำงานชุดนี้ จึงคาดหมายได้เลยว่า กระบวนการพูดคุยต้องมีความหน้า ด้วยเหตุที่คณะทำงานชุดนี้ จะมีคณะทำงานย่อยทำหน้าที่พูดคุยตกลงเตรียมข้อสรุปไว้ล่วงหน้า เช่นเดียวกับการประชุมระดับนานาชาติที่ต้องมีการจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งประชุมเพื่อลงนามเห็นชอบร่างแถลงการณ์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าโดยที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส

 

สำหรับความก้าวหน้าอย่างเงียบๆของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ มีรายงานว่าขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลไทยกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานภาพของกลุ่มต่างๆที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนรัฐบาลไทย เพื่อตรวจสอบสถานะอำนาจอิทธิพลว่า มีอยู่จริงหรือไม่ สามารถควบคุมสั่งการกองกำลังที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ จชต. ตามที่กล่าวอ้างได้หรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าพูดคุยกับตัวจริงที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอย่างแท้จริง และเป็นที่คาดหมายว่า การพูดคุยนัดแรกระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับกลุ่มผู้ที่มีความต่างน่าจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน นี้

 

ขณะเดียวกันในพื้นที่จชต. เจ้าหน้าที่ของกอ.รมน.ภาค ๔ สน. ทุกระดับก็ขับเคลื่อนงานมวลชน เปิดพื้นที่พูดคุยกับผู้ที่มีความเห็นต่างจากรัฐ เชิญชวนให้ประชาชนที่หลงผิดเข้าร่วมกับขบวนการเดินทางกลับบ้าน ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจมียอดประชาชนที่เข้ารายบงานตัวกับเจ้าหน้าที่รวมกว่า ๑,๑๔๐ คน

 

ในอีกด้านหนึ่งกอ.รมน.ภาค ๔ สน. ก็เดินหน้าบังคับใช้กฏหมายติดตามตัวผู้ที่มีหมายจับคดีอาญามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนสำคัญเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น มีการให้ข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวของผู้ก่อความไม่สงบมากขึ้น ส่งผลให้เหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต.ลดลงเป็นอย่างมากต่อเนื่องมากตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ ปี ๒๕๕๗

 

ท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดที่ซาลงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างก็ช่วยกันขับเคลื่อนกงล้อแห่งสันติสุข ไปอย่างเงียบๆเช่นกัน เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างถาวรบนแผ่นดินปลายด้ามขวาน

Comment