วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

กลุ่มเยาวชนจู่โจมจิตอาสา พัฒนาและสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ

 05 ก.ย. 2560 18:20 น. | อ่าน 4177
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ไม่มีใครเข้าใจ “ปัญหา” ได้ดี เท่ากับ ผู้ที่เคยประสบกับ “ปัญหา” และต่อสู้จนสามารถเอาชนะ “ปัญหา” เหล่านั้น คนที่เข้าใจ “ปัญหา” จะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอด หรือสื่อสาร วิธีการในการต่อสู้กับ “ปัญหา” ให้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ก่อกำเนิดกลุ่มเยาวชนจู่โจมจิตอาสา
      เยาวชนกลุ่มหนึ่ง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เรียกตัวเองว่า เป็นเยาวชนนอกระบบที่อยากทำดีกับสังคม มีการรวมกลุ่มกัน ชื่อว่า “กลุ่มจู่โจมจิตอาสา” ซึ่งเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ มีความโดดเด่นในด้านการทำงานที่มุ่งมั่นและจู่โจมไปในทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงเยาวชนที่ขาดโอกาสในการศึกษา และชักชวนให้เข้ามาร่วมทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม นั่นเพราะพวกเขาเคยเป็นและเข้าใจความรู้สึกของเยาวชนนอกระบบเป็นอย่างดี  

การสนับสนุนจาก ศอ.บต.
      
นอกจากจะทำงานจิตอาสาแล้ว กลุ่มเยาวชนจู่โจมจิตอาสา ยังรับบทบาทในการจัดรายการวิทยุอีกด้วย ภายใต้การสนับสนุนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสถานีวิทยุ ศอ.บต. ซึ่งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ซึ่งทาง ศอ.บต. มีนโยบายให้จัดรายการทั้งภาษาไทยและภาษามลายู เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้ภาษามลายู สามารถรับรู้และเข้าใจข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงมากที่สุด ในเรื่องจรรยาบรรณของนักจัดรายการในการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีการสร้างความเข้าใจในเรื่องข้อมูลข่าวสาร ที่จะนำเสนอสื่อสาร เพื่อเป็นการสร้างสันติสุขและสลายความขัดแย้ง

      การสนับสนุนข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ความเป็นอยู่ ทาง ศอ.บต. จึงเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้มีเวทีรวมตัวกัน และมีบทบาทสำคัญที่จะพูดคุยกับเยาวชนด้วยกันเอง โดยการชักชวน นายมูฮัมมัดคอยรี สการี หรือ โต๊ะแชร์ประธานกลุ่มเยาวชนจู่โจมจิตอาสา มาร่วมจัดรายการวิทยุ และดึงเยาวชนจากเครือข่ายต่างๆ มาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม ทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่า สื่อของ ศอ.บต. เป็นสื่อของพวกเขาด้วย อีกทั้งทาง กสทช. ก็มีนโยบายให้จัดรายการสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในช่วงเช้าของวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

สร้างกระแสความรู้สึกในการพัฒนาตนเองให้เกิดกับเยาวชน
    
น้องๆ เยาวชนนอกระบบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งกลุ่มจู่โจมจิตอาสา และเครือข่ายอื่นๆ ที่รวมตัวกันทำกิจกรรมโดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดโอกาส และเยาวชนที่หลงผิดให้กลับมามีศรัทธาในชุมชนอีกครั้ง และนอกจากการจัดกิจกรรมในพื้นที่ ยังมีงานอีกด้าน คือ การเป็นนักจัดรายการวิทยุ ซึ่งพวกเขาหวังว่า จะสามารถเข้าไปนั่งในจิตใจของน้องๆ เยาวชนที่ฟังอยู่ได้ การที่โต๊ะแชร์ประธานกลุ่มเยาวชนจู่โจมจิตอาสา ได้เข้ามาเป็นนักจัดรายการสถานีวิทยุ ศอ.บต. นั้น เป็นเสมือนจุดเปลี่ยนทางความคิดให้กับเยาวชนนอกระบบที่เคยคิดว่า ตนเองถูกทอดทิ้งจากสังคม ให้กลับมามีความเชื่อมั่น และอยากจะดึงเยาวชนคนอื่นๆ ให้เข้ามาทำงานจิตอาสาให้มากขึ้น

      นายมูฮัมมัดคอยรี สการี หรือโต๊ะแชร์ ประธานกลุ่มเยาวชนจู่โจมจิตอาสา ได้บอกเล่าถึงที่มาของการเป็นนักจัดรายการว่า “แต่ก่อนเป็นแฟนรายการวิทยุ ศอ.บต. มาตลอด หลังจากนั้นได้รวมตัวเยาวชนที่ฟังรายการวิทยุ ศอ.บต. แต่ก่อนจะดัง ตอนกลางคืน เยาวชนนอกระบบไม่เรียนหนังสือ จะฟังรายการวิทยุ ศอ.บต. ทุกคืน แล้วก็แย่งกันโทรหน้าไมค์ จะได้คุยกับดีเจดังๆ แล้วก็ได้รวมตัวกัน และทางวิทยุก็สนับสนุนอาหาร สถานที่ ในการรวมตัวกัน หลังจากนั้นได้สร้างกลุ่มขึ้นมา ชื่อว่า กลุ่มจู่โจมจิตอาสาเพื่อสังคม ทำงานในการลงพื้นที่เยี่ยมเด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาสและมารายงานให้กับดีเจ ศอ.บต. เรามีสโลแกนว่า ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นมีงานของเรา”
      “เราทำกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนเยอะแยะมากมาย มีกิจกรรมอาชีพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน และทางวิทยุ ศอ.บต.ก็เห็นว่า เรามีข้อมูลที่สามารถจะมาเล่าสู่กันฟังมากมาย เป็นตัวอย่างให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จึงดึงมาเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9 โมง ถึงเที่ยง โดยช่วงเวลา 9-11 โมง เด็กดี ศอบต. และช่วง 11 โมง ถึงเที่ยง เป็นรายการเยาวชนคนแดนใต้”

เชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนคนแดนใต้
      เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่เยาวชนในพื้นที่ได้รับโอกาสจากทางราชการ การเดินหน้าสร้างสันติสุขให้กับพื้นที่ ไม่ใช่การทำงานด้านเดียวอีกต่อไป เพราะจะได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานร่วมกันเสนอความคิด ทำให้ประชาชนมีความสุข โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะได้รับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทุกครั้ง ในการทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเยาวชนจิตอาสา เรื่องราวดีๆ ได้รับการบอกเล่าส่งต่อทางสื่อวิทยุ ซึ่งสื่อวิทยุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสื่อที่มีความสำคัญและสามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม การจัดรายการเพื่อเด็กและเยาวชน นอกจากจะต้องคำนึงถึงรูปแบบของกลุ่มผู้ฟัง ยังต้องสอดแทรกประโยชน์ และสร้างอรรถรสให้กับผู้ฟังด้วย ซึ่งโต๊ะแชร์และกลุ่มเพื่อนๆ มีแนวคิดที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ทำให้มีกลุ่มผู้ฟังติดตามอยู่ตลอดเวลา

      ในรายการวิทยุเยาวชนคนแดนใต้ที่โต๊ะแชร์รับผิดชอบ จะมีด้วยกัน 3 ช่วง ช่วงที่หนึ่ง คือ ช่วง “เยาวชนเล่าสู่กันฟัง” จะติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่ ช่วงที่สอง จะเป็นการติดตามกลุ่มองค์กรเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ จะดูว่าเครือข่ายเยาวชนทำอะไรกัน ก็เอาข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ และช่วงที่สาม เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมารู้จักสถานีวิทยุ ศอ.บต. เด็กๆ อยากจัดรายการเป็นดีเจน้อย ก็เปิดโอกาสให้ แต่จะคุยกันในเรื่องสร้างสรรค์ หรือเป็นกลุ่มเยาวชนจากเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการ เช่น ตัวแทนจากกลุ่มเยาวชนดอกไม้ยิ้ม และกลุ่มอื่นๆ อีกหลายกลุ่ม ที่หมุนเวียนเข้ามาร่วมรายการกับโต๊ะแชร์ โดยเน้นการสื่อสารไปยังผู้ฟังที่เป็นเด็กและเยาวชนด้วยกัน ทางเครือข่ายจะได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการของกลุ่มให้เด็กเยาวชน และคนในชุมชนสามารถมาเข้าร่วมกัน อีกทั้งพยายามกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกอยากพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ และได้รับรู้เข้าใจแนวทางในการพัฒนาเยาวชน

นำพาสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

      “เวลาดึงเด็กและเยาวชนมารวมตัวกัน จะมีกิจกรรมบรรยายด้านศาสนา ด้านอาชีพ ทำความเข้าใจเรื่องทุนทรัพยากรในชุมชน เช่น หมู่บ้านกามูติง เป็นพื้นที่นา จะมีเตยหนามมาก ก็เอามาใช้ประโยชน์ในด้านงานอาชีพ สามารถนำมาทำเสื่อ และตะกร้า เราจะดึงเด็กและเยาวชนมารวมตัวกัน และเชิญปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในการจักสาน มาสอนวิธีการทำให้กับเด็กและเยาวชน ผู้นำ ครอบครัว คนในชุมชนก็จะมาเข้าร่วมด้วย เกิดรายได้ สร้างอาชีพ ทุกกิจกรรมก็จะถูกนำมาเล่าในรายการวิทยุให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่อื่นๆ” โต๊ะแชร์ อธิบายถึงภาพรวมในการทำงานที่มีลักษณะการต่อยอดกันของงานพัฒนาในพื้นที่ และงานด้านการสื่อสารเพื่อการสร้างความเข้าใจ
      การสื่อสารให้เข้าถึงหัวใจและความรู้สึกของคนฟังที่เป็นวัยรุ่นวัยเรียนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่โต๊ะแชร์ นำประสบการณ์ในการลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสามาใช้ในการจัดรายการวิทยุแต่ละครั้ง เยาวชนที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา คือ เยาวชนนอกระบบการศึกษา ส่วนเยาวชนในระบบ จะเป็นเป้าหมายรอง เป็นตัวอย่างให้เยาวชนนอกระบบ แรงบันดาลใจที่ทำงาน คือ คิดว่าเยาวชนที่พัฒนาให้มีศักยภาพ ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า โดยเน้นที่จิตสำนึกมากกว่าการกระทำ

ชูศาสนาเป็นหลัก
      
นายสัมพันธ์ มูซอดี ผอ.สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. ให้แนวคิดในการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า “เด็กๆ นั้นสำคัญที่สุด ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเราชูหลักศาสนาเป็นหลัก เด็กที่เป็นลูกที่ดีต่อพ่อแม่ จะได้ผลตอบรับจากผู้อภิบาลไปถึงโลกหน้าเลยทีเดียว เหมือนดังหลักปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นี่สำคัญมาก อยู่ที่เราเข้าใจเขาหรือเปล่า เข้าใจแล้วเข้าถึงใจพวกเขาหรือเปล่า ถ้าเข้าถึงใจ อยู่ในใจเขาแล้วถึงจะพัฒนาเขาได้”
      ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเยาวชนที่ขาดโอกาสและเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะหลงเดินทางผิดอยู่มาก พวกเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปที่อยากจะสร้างอนาคตให้กับตัวเอง เพียงแต่ยังไม่มีใครเข้าถึงและทำให้พวกเขาเปิดใจยอมรับ ซึ่งกลุ่มจู่โจมจิตอาสาเชื่อว่า ความเข้าใจที่พวกเขามีต่อเยาวชนนอกระบบ จะช่วยพาเยาวชนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมได้ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเยาวชนนอกระบบหรือในระบบสิ่งที่ต้องการมากที่สุด คือ ความปลอดภัยในพื้นที่ และการมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างปกติสุข การที่เยาวชนมีการรวมตัวกัน และจัดเป็นเครือข่ายต่างๆ จุดประสงค์หลักที่สำคัญ คือ ต้องการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงเยาวชนที่หลงผิดให้กลับมามีศรัทธาในชุมชนอีกครั้ง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน
 

Comment