วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

10 สุดยอดนักปราชญ์ในช่วงยุคทองของโลกอิสลาม (ตอนที่ 2)

 15 ส.ค. 2560 19:48 น. | อ่าน 6736
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      บทความนี้ เป็นบทความเรื่อง “10 สุดยอดนักปราชญ์ในช่วงยุคทองของโลกอิสลาม” ตอนที่ 2 ซึ่งเป็นตอนจบของบทความนี้...โดยในตอนที่ 1 ได้เล่าให้ฟังถึง 5 อันดับแรกของสุดยอดนักปราชญ์ฯ (เรียงตามช่วงเวลาคริสต์ศักราชที่ท่านนักปราชญ์เหล่านั้นดำรงชีวิตอยู่) ได้แก่ ท่านอาบู บากร์ มูฮัมเม็ต (สุดยอดนักปราชญ์ผู้อธิบายองค์ประกอบของจักรวาล และการเชื่อมโยง) ท่านซาเดีย กาออน (สุดยอดนักปราชญ์ทางด้านภาษา) ท่านยาร์ยา ฮับ อาดิ (สุดยอดนักปราชญ์ด้านศาสนาเปรียบเทียบ) ท่านเอวีเซนน่า (สุดยอดนักคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในยุคทองของโลกอิสลาม) และท่านโซรีวาร์ดิ (สุดยอดนักปราชญ์ผู้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการต่างๆ กับ วิถีอิสลาม).....ในบทความตอนที่ 2 ซึ่งเป็นตอนจบนี้ จะเป็นเรื่องราวของอีก 5 สุดยอดนักปราชญ์ที่เหลือ

6.ฟากร์ อัล ดิน อับ ราซิ : สุดยอดนักปราชญ์ของโลกอิสลาม

      ท่านฟากร์ อัล ดิน อับ ราซิ เป็นสุดยอดนักปราชญ์ของโลกอิสลาม ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปีคริสต์ศักราช 1149 – 1209 ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักคิด/นักปรัชญา และนักธรรมเทศนา ท่านได้นำเสนอแนวคิด Model หลายๆ เรื่องเกี่ยวกับจักรวาล ยกตัวอย่าง เช่น แนวคิดพหุภพ (Multiverse) หรือแนวคิดตามสมมุติฐานว่ามีเอกภาพจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งเกิดขึ้นและสลายไปอยู่ตลอดเวลา ท่านได้เขียนหนังสือเรื่อง “Tafsir Al-Kabeer” เกี่ยวกับคัมภีร์ของศาสนาอิสลาม ซึ่งได้รับการยอมรับ และอ้างอิงมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นท่านยังได้เขียนหนังสืออีกหลายเล่ม เกี่ยวกับตรรกสัมพันธ์ และการแพทย์ อีกด้วย
7.กาทิป เซลีบิ : สุดยอดนักปราชญ์แห่งโลกอิสลาม

      ท่านกาทิป เซลีบิ เป็นสุดยอดนักปราชญ์แห่งโลกอิสลาม ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศักราช 1609 – 1657 ในยุคอาณาจักรออตโตมานรุ่งเรือง ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือนักปราชญ์ทางด้านประวัติศาสตร์ และนักธรณีวิทยา ท่านได้เขียนองค์ความรู้ต่างๆ ในรูปแบบสารานุกรมเป็นจำนวนกว่า 14,500 รายการ รวมไปถึงเขียนหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม, จริยธรรม, และเทววิทยา ในช่วงทศวรรษที่ 16 และ 17
8.ดารา ชิโก

      ท่าน ดารา ชิโก เป็นสุดยอดนักปราชญ์ ที่มีศักดินาสูงส่ง ในระดับเจ้าชายของอินเดีย ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงศริสต์ศักราช 1617 – 1659 ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่สั้นมาก สาเหตุก็เนื่องมาจากสาเหตุความขัดแย้งแย่งชิงทางการเมืองในยุคอาณาจักรโมกุล โดยท่านอยู่ในฝ่ายที่พ่ายแพ้ ท่านจึงถูกประหารชีวิต สิ่งที่น่ามหัศจรรย์ ก็คือ ในช่วงชีวิตที่สั้นของท่าน ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานที่สุดยอด ในเรื่องการผสมผสานแนวความคิดระหว่าง ฮินดู กับอิสลาม ท่านได้เขียนหนังสือหลายเล่ม และท่านได้แปลหนังสือในภาษาสันสกฤต เพื่อนำไปเป็นตำราให้กับนักการศึกษาในวิชาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ห้องสมุดที่ท่านสร้างขึ้นมานั้น ยังคงถูกใช้อยู่ โดยมหาวิทยาล้ย Guru Gobind Singh จนถึงปัจจุบัน

9.มูฮัมเม็ต อับดุล 1849 CE – 1905 CE

      ท่านมูฮัมเม็ต อับดุล สุดยอดนักปราชญ์ชาวอียิปต์ ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปีคริสต์ศักราช 1849–1905 ท่านเป็นทั้งนักวิชาการนักกฎหมาย นักปฏิรูป และนักปรัชญา ท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งอิสลามยุคใหม่ อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มในการนำทฤษฏีการประยุกต์แนวคิดเสรีนิยมในชนชาติอิสลามอีกด้วย ด้วยความเป็นนักคิด/นักปรัชญาหัวก้าวหน้า ส่งผลให้ท่านถูกรัฐบาลอังกฤษ (ซึ่งปกครองอียิปต์ในขณะนั้น) เนรเทศออกนอกประเทศ เนื่องจากเขียนบทความกระตุ้นให้คนอียิปต์สนับสนุนการประกาศอิสรภาพ และที่เหนือไปกว่านั้น ท่านประกาศอย่างชัดแจ้งว่า พื้นฐานทางความคิดในหลายๆ เรื่องของโลกตะวันตก ล้วนแล้วมีพื้นฐานมาจากหลักคิดของอิสลาม

10.ฟาติมา เมอร์นิสสิ

      สุดยอดนักปราชญ์ท่านที่ 10 เป็นสุดยอดนักปราชญ์ที่เป็นผู้หญิง ชาวโมรอคโค นั่นคือ ท่าน ฟาติมา เมอร์นิสสิ ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปีคริสต์ศักราช 1940 – 2015 ท่านเป็นนักปราชญ์ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสิทธิสตรี และสังคมวิทยา ท่านฟาติมาฯ​ ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แนวความคิดของอิสลาม และบทบาทของสตรีในโลกอิสลาม จากการศึกษาด้วยความทุ่มเท ทำให้ท่านฟาติมาฯ สามารถสร้างสรรค์ผลงานงานเขียนในรูปแบบข้อแนะนำว่า วิถีชีวิตของผู้หญิงอิสลามในแต่ละประเทศอิสลาม ไม่สอดคล้องกับหลากหลายข้อความที่เป็นแนวความคิดของท่านศาสดามูฮัมเม็ต
      จากประวัติย่อๆ ของ 10 สุดยอดนักปราชญ์แห่งโลกอิสลาม จะเห็นได้ว่า โลกอิสลามนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านภูมิปัญญาต่างๆ ไว้ให้ชนรุ่นหลังในโลกนี้ได้ใช้ประโยชน์ โดยมิได้จำกัดว่า จะเป็นเชื้อชาติ หรือศาสนาใด...อีกทั้งสะท้อนให้เห็นว่า สุดยอดนักปราชญ์แห่งโลกอิสลาม เป็นผู้ที่เปิดกว้างในความคิด ซึ่งเห็นได้จากการนำแนวความคิดของนักปราชญ์ในยุคโบราณก่อนหน้านั้น อาทิเช่น เพลโต และอริสโตเติล เป็นต้น มาต่อยอดสร้างสรรค์ แนวความคิดเหล่านี้ มีความทันสมัย มีเหตุมีผล และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับวิถีแห่งความเป็นอิสลามได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลอ้างอิง: http://bigthink.com/

Comment