วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๖๒

 21 ต.ค. 2562 12:34 น. | อ่าน 589
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๙๓ ข่าว จากที่มี ๑๘๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๗๙ ข่าว จากที่มี ๑๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. 
เหตุร้ายรายวัน: ๑) ๔ คนร้ายสวมชุดดำเหิม! คว้าอาก้ายิงถล่มผู้ใหญ่บ้านดับคาร้านน้ำชาปัตตานี และ ๒) คนร้ายซุ่ม ยิงผู้ใหญ่บ้านจะนะสาหัส! ขณะขี่ จยย. กลับจากร้านน้ำชา
2. กระบวนการยุติธรรม: “คืนความยุติธรรมให้ประชาชน”
3. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ตีโฉบฉวย: กระบวนการบ่มเพาะ (๔), ๒) ฝากขัง'นายพล'คดีฉ้อโกง ญาติยื่น ๓ ล้านแต่วืดประกัน, ๓) 'กลาโหม' คะแนน โปร่งใสต่ำสุด และ ๔) แฟ้มคดี: เปิดคำพิพากษาศาล 'คณากร' ยก ๔ ประเด็นยกฟ้องฆ่า ๕ ศพที่ยะลา พยานหลักฐานมีพิรุธ
4. การเมือง: ๑) ศรีสุวรรณ ค้านเพิ่มงบกลาโหมสนองทหารการเมือง - เลขาฯ ครป. ถามใช้งบกลางซื้ออาวุธหรือไม่, ๒) เลขาฯ ครป. แนะ รบ. ตั้ง กก.สอบวินัย 'อภิรัชต์' เหตุบรรยายพิเศษหวังผลทางการเมือง, ๓) ส.ส.โรมยืนยันเรียก บุรินทร์ สอบ ไม่แค้นส่วนตัว, ๔) 'ธนาธร'ชำแหละงบประมาณฯ ๖๓ รัฐบาลมีฝันแค่ซื้ออาวุธ และ ๕) บทบรรณาธิการ ข่าวสด: กมธ.เชิญพูดคุย
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. 
การศึกษา:  นักวิชาการยูเนสโกหนุนลดความเหลื่อมล้ำ-จัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่
2. ยาเสพติด: ๑) นักค้ายาหาดใหญ่แอบกิน ยากันยุง' คาดฆ่าตัวตาย-ลวงจนท.หวังเผ่นหนีช่วงอยู่รพ., ๒) 'ตร.ยะลา'โชว์ผลงาน!! แถลงจับผู้ต้องหา ค้ายา พร้อมของกลางกว่า ๑ แสนเม็ด, ๓) 'สมศักดิ์'ลุยหาดใหญ่ตรวจสถานบันเทิงทำความเข้าใจปราบยาเสพติด และ ๔) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒ จับกุมเครือข่าย ยาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าล๊อตใหญ่ ๖๒,๑๘๕ เม็ด
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ศอ.บต.จับมือสภาเกษตรแห่งชาติหนุนเกษตรกร ปลูกไผ่ส่งออกประเทศเกาหลี..ผลิตพลังงานชีวมวล, ๒) นราฯแลนด์ มาร์คตลาดปลา
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๐.๖๖ ในสัปดาห์ ที่แล้ว (๕ - ๑๑ ต.ค. ๖๒) เป็น ๑.๔๗ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๙๓ ข่าว จากที่มี ๑๘๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๗๙ ข่าว จากที่มี ๑๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงบวก ต่อเนื่องจากในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๓ ข่าว จากที่มี ๕ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ๔ คนร้ายสวมชุดดำเหิม! คว้าอาก้ายิงถล่มผู้ใหญ่บ้านดับคาร้านน้ำชาปัตตานี และ ๒) คนร้ายซุ่ม ยิงผู้ใหญ่บ้านจะนะสาหัส! ขณะขี่จยย.กลับจากร้านน้ำชา

      ในช่วงวันที่ ๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ (๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ๓๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถีลดลง ร้อยละ ๔๐ (๖๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ๓๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) วิเคราะห์: สัญญาณจาก 'บิ๊กแดง' ฝ่ายมั่นคง แจ่มแจ้ง ยืนคนละฝั่ง ฝ่ายค้าน ๒) โต้ลั่น 'ซุกงบ-หาประโยชน์จากไฟใต้' ๓) สดจากเยาวชน: การประชุมสภาฯในสายตาเด็กไทย และ ๔) ฝั่งขวาเจ้าพระยา: กระสุนด้านที่ศาลยะลาและมีคนฆ่าตัวตาย ๒ คน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ศรีสุวรรณ ค้านเพิ่มงบกลาโหมสนองทหารการเมือง - เลขาฯ ครป. ถามใช้งบกลางซื้ออาวุธหรือไม่ ๒) เลขาฯ ครป. แนะ รบ. ตั้ง กก.สอบวินัย 'อภิรัชต์' เหตุบรรยายพิเศษหวังผลทางการเมือง ๓) ส.ส.โรมยืนยันเรียก'บุรินทร์สอบ ไม่แค้นส่วนตัว ๔) 'ธนาธร'ชำแหละงบประมาณฯ63 รัฐบาลมีฝันแค่ซื้ออาวุธ และ ๕) บทบรรณาธิการ ข่าวสด: กมธ.เชิญพูดคุย

      ในช่วงวันที่ ๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๕ ข่าว จากที่มี ๔๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ล่ามือยิง ผช.ผญบ.หญิงยะลาดับ ๒) ไฟใต้ระทึก-เตือนบึ้ม ๓) เปิดเวทีเคลียร์ปมจับหญิงร่วมฆ่าลุงป้าไทยพุทธ หลังเพจไม่หวังดีโจมตี จนท และ ๔) ' โฆษก ทบ. ชี้ 'อภิรัชต์' ไม่ได้บรรยายการเมือง แค่เล่าเรื่องประเทศจากมุมคนทำงาน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ตีโฉบฉวย: กระบวนการบ่มเพาะ (๔) ๒) ฝากขัง'นายพล'คดีฉ้อโกง ญาติยื่น ๓ ล้านแต่วืดประกัน ๓) 'กลาโหม'คะแนนโปร่งใสต่ำสุด และ ๔) แฟ้มคดี: เปิดคำพิพากษาศาล 'คณากร' ยก ๔ ประเด็นยกฟ้องฆ่า ๕ ศพที่ยะลา พยานหลักฐานมีพิรุธ

      ในช่วงวันที่ ๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๐ ข่าว จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ศอ.บต.จับมือสภาเกษตรแห่งชาติหนุนเกษตรกร ปลูกไผ่ส่งออกประเทศเกาหลี..ผลิตพลังงานชีวมวล ๒) สร้าง เมืองต้นแบบปลุกชายแดนใต้ ท่าเรือน้ำลึก ๒ สงขลาอนาคตที่รัฐ-ปชช.-เอกชนเดินคู่กัน ๓) นิคมอุตฯสงขลาเปิดปี'๖๓  'สุริยะ' มั่นใจกระตุ้นศก.ใต้ ๔) 'พิพัฒน์' สั่งเพิ่มที่พักชุมชน ชง ๘ มาตรการหนุนเที่ยวใต้ มั่นใจ'ซีพี'เซ็นรถไฟ25ตค. ๕) หนุนท่าเทียบเรือนราธิวาสเป็นแลนด์มาร์ค ๖) พัฒนาการ หินล้านงาม...จากจุดชมวิวใต้ฟ้าคราม สู่ค่ายลูกเสือ และป่าชุมชน ๗) 'ภท.'จัดหนัก! ๗ รมต.ลงพื้นที่ภาคใต้ ดันท่องเที่ยวใต้ ๕ แสนคนต่อปี ๘) ถึงไหนถึงกัน: 'บ้านจุฬาภรณ์ฯ 10' ตะลึงต้นไม้ยักษ์ หลงรักเส้นทางนักสู้ ที่ 'เบตง' และ ๙) นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานหนุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ๓ ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) เร่งดำเนินการเชื่อมโยงด่านศุลกากร พร้อมร่วมมือด้านเกษตร ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ฮาลาล ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) พบโรคใบร่วงชนิดใหม่ระบาด ในยางพารา เขตภาคใต้ตอนล่าง กยท. รุดลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน และ ๒) ลงทุนนิคมฯสงขลาอุปสรรคเพียบรอการแก้ไข

Comment