วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ ก.ย. ๖๒

 23 ก.ย. 2562 12:03 น. | อ่าน 531
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ ก.ย. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ ก.ย. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ ก.ย. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ ก.ย. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ ก.ย. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ ก.ย. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ ก.ย. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๖๙ ข่าว จากที่มี ๑๖๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒)

ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่

1. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ปรากฏการณ์ใน 'มินดาเนา' จะมีผลต่อการดับ 'ไฟใต้' อย่างแน่นอน
2. การบังคับใช้กฎหมาย: กฎหมายพิเศษชายแดนใต้...ได้เวลาต้องเปลี่ยนแปลง?
3. เหตุร้ายรายวัน: ) 'โจรใต้' ลอบกัดซุกบึ้มชุดคุ้มกันครู 'อส.' พลีชีพ ๑ - สาหัส ๑, ) พระเพลิงเผาโรงเรียนนมายอ นร.เศร้าไม่ฟันธงโจรใต้, ) สั่งปิด โรงเรียนด่วน! กระสุนปืนปริศนายิงทะลุกำแพงร.ร .'ครู-นักเรียน' ปลอดภัย และ ) โจรใต้ประกบยิง ผญบ.สายบุรีดับ เหิมถล่ม รร.ยะลา
4. การบำรุงขวัญกำลังพล: สั่งย้าย 'พ.ต.ท.' ดื่มเหล้าในห้องทำงาน เผยเครียดหนัก หลังภรรยา ป่วยตาย
5. สิทธิมนุษยชน: แถลงการณ์ภาค ปชช. เรียกร้องสันติบาลหยุดเก็บข้อมูลนักศึกษามุสลิม
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด:
'มทภ.๔' ชี้ลุยปราบยาเสพติด ลด ๙๗% ส่งบำบัด ๒ หมื่นราย
2. กระบวนการยุติธรรม: ) จำคุก ๒๑ ปี ๗ โจรใต้เผาวอด, ) ยธ.เซ็นตั้ง ๑๑ ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ
3. การช่วยเหลือประชาชน: 'ผู้ว่าฯยะลา' ส่งหนังสือด่วน แจ้งเตือนประชาชนรับมือ 'หมอกควัน'
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ) เที่ยว'งานของดีเมืองนรา' ชมอัตลักษณ์เมืองชายแดนใต้ และ ๒) ปักธงการค้า! "ปัตตานี บาซาร์" คอมมูนิตี้มอลล์ ใหญ่สุดชายแดนใต้
5. การรักษาความปลอดภัย ในชีวิต/ทรัพย์สิน: มทภ.๔ ยืนยัน "การแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรุนแรงตอบโต้ ไม่ใช่หนทางของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน หนทางเดียวในการจะนำสันติสุขกลับคืนมา คือการหันหน้าพูดคุยกันด้วยความจริงใจ ด้วยสันติวิธี"
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๕๓ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) เป็น ๒.๐๒ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๖๙ ข่าว จากที่มี ๑๖๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๔๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงบวก จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ปรากฏการณ์ใน 'มินดาเนา' จะมีผลต่อการดับ 'ไฟใต้' อย่างแน่นอน

      ในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๗ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) 'โจรใต้' ลอบกัดซุกบึ้มชุดคุ้มกันครู 'อส.' พลีชีพ ๑ - สาหัส ๑ ) พระเพลิงเผาโรงเรียนนมายอ นร.เศร้าไม่ฟันธงโจรใต้ ) สั่งปิดโรงเรียนด่วน! กระสุนปืนปริศนายิงทะลุกำแพงร.ร .'ครู-นักเรียน' ปลอดภัย และ ) โจรใต้ประกบยิง ผญบ.สายบุรีดับ เหิมถล่ม รร.ยะลา

      ในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑๘ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) มท.๒ กับท่าที ปชป. แก้ไข รธน.-เลือกตั้งท้องถิ่น และ ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ย้ำนโยบายรัฐบาล ยึดหลักสันติวิธีและกฎหมาย บนความเท่าเทียมโดยต้องไม่ละเลยหลักสิทธิมนุษยชน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) บทบันทึกเสวนา “ทางออกกฎหมายพิเศษชายแดนใต้” ) ปรับประชานิยมให้ได้สมราคา ) ธนาธรเยี่ยมครอบครัวอับดุลเลาะ และ ) ปมอับดุลเลาะ-ปล้นทอง ๘๕ ล้าน เงื่อนไขโจรใต้ ปั้นเรื่องป่วนทั้งใน ปท.-ตปท.

      ในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๙ ข่าว จากที่มี ๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบฯ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) จับ ๒ มือปืนต้องสงสัย เอี่ยวปล้นทองนาทวี ) แก๊งบึ้ม ชคต.นาประดู่ โยงทีมปล้นร้านทองนาทวี ) บุกค้นโรงเรียนสอนศาสนาจะนะ ผู้ต้องหาซัดทอด 'เป็นที่หลบซ่อนกลุ่มแนวร่วม' ) กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ชี้แจงเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด และยิงซ้ำเจ้าหน้าที่ อส.ชคต.นาประดู่ เสียชีวิต ๑ นาย บาดเจ็บสาหัส ๑ นาย ) ปรับทุกข์ ผูกมิตร ไม่คิดหวาดระแวง ช่วยกันคิด ร่วมกันทำ คือ หนทางที่จะนำไปสู่การเกิดสันติสุขในพื้นที่อย่างแท้จริง และ ) มทภ.๔ ยืนยัน "การแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรุนแรงตอบโต้ ไม่ใช่หนทางของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน หนทางเดียวในการจะนำสันติสุขกลับคืนมา คือการหันหน้าพูดคุยกันด้วยความจริงใจ ด้วยสันติวิธี" ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) กอ.รมน.ยุคใหม่ใหญ่กว่าเดิม: หูตา-แขนขากองทัพ แทรกซึมทุกสมัย กระจายทุกพื้นที่ และ ) Drone Warfare: สงครามใหม่ในเวทีโลก

      ในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ ก.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๗ ข่าว จากที่มี ๔๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ก.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้ม ความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) 'วิทยาลัยชุมชนยะลา' ติวเข้มนักศึกษา เพิ่มทักษะทำ'ชาชัก'เป็นอาชีพสร้างรายได้ ) ผู้ว่าฯ ชวนไปฟินถิ่นนราฯ ชูของดี วิถีนกเขาชวา ต่อยอดศิลปาชีพก้าวหน้านรายั่งยืน ) 'ไอเอ็มที'ดันระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ) ยะลาโมเดล ปลายทางสันติสุข ) ชุมชนทรายขาวอะเมซิ่งปัตตานี ) ปักธงการค้า! "ปัตตานี บาซาร์" คอมมูนิตี้มอลล์ใหญ่สุดชายแดนใต้ ) ส.ส.กทม.-ภาคใต้ 'พปชร.'ลุยช่วยเกษตรกรปลูกลองกอง ชงขายผ่านแอพฯ เดลิเวอรี่ ) คอลัมน์: รายงาน: 'ศอ.บต.'ดึงทุนนอกเร่งเศรษฐกิจใต้ ดันปลูกไผ่3แสนไร่ป้อนโรงไฟฟ้าที่เกาหลี ) สุดยอดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 5 ดาว ๑๐) รมช.มหาดไทย เยือนเมืองคุนหมิงกระชับความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความ ร่วมมือระหว่างกัน ในอนาคต ๑๑) 3 ชาติ ทุ่ม ๑.๕ ล้านล้านบาท พัฒนายาง-เส้นทางท่องเที่ยว -ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และ ๑๒) รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี ๖๒ ที่ ศาลเจ้าแม่กอเหนี่ยวจังหวัดยะลา ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ 'หาดใหญ่สิ้นมนต์'นักท่องเที่ยวเมิน กระทุ้งรัฐช่วยแก้ไขด่วน

Comment