วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ มิ.ย. - ๕ ก.ค. ๖๒

 08 ก.ค. 2562 16:27 น. | อ่าน 543
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ มิ.ย. - ๕ ก.ค. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ มิ.ย. - ๕ ก.ค. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ มิ.ย. - ๕ ก.ค. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ มิ.ย. - ๕ ก.ค. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ มิ.ย. - ๕ ก.ค. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ มิ.ย. - ๕ ก.ค. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ มิ.ย. - ๕ ก.ค. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ พบว่ามีข่าวเชิงบวก ๑๙๓ ข่าว จากที่มี ๒๐๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. สิทธิมนุษยชน:
) 'นศ.' หวังกลไกปลอดอิทธิพลรัฐตรวจสอบเหตุยิง 'อุสตาซพ่อมิ่ง' คนที่ ๓ และ ) ๒ แชะอัตลักษณ์ ปัญหาอยู่ที่การเลือกปฏิบัติ
2. เหตุร้ายรายวัน: ) โจรซุ่มฆ่าชาวบ้าน ล่อทหารพรานกดบึ้มดับ ๑, ) ดักยิงอุสตาซเจ็บคา ปอเนาะที่ปัตตานี กลางดึก ตร.เร่งควานหาตัวคนร้าย และ ) ป่วนใต้! คนร้ายกระหน่ำลูกซอง ยิงชาวบ้านปัตตานีเสียชีวิต ๑ เจ็บ ๑
3. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.: โบดำ หรือ โบแดง แกะกล่อง ส่องโผ ครม.ลุงตู่ กับผลงานที่เคยฝากไว้ (การจัดซื้อเรือเหาะในสมัย พล.อ.อนุพงษ์ฯ)
4. ทุจริตคอรัปชั่น: ไม่สนฝนชุก เทอีกพันล้าน โซลาร์เซลล์ชายแดนใต้
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์:
มิสแกรนด์เก็บตัว ๕ จว.ชายแดนใต้
2. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: 'มท.' อำนวยพรส่งพี่น้องมุสลิมเดินทางร่วมประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี ๖๒
3. ยาเสพติด: ) ภ.๙ จับเครือข่ายค้ายารายใหญ่ใน จชต. ยึดยาบ้า ๓ แสนเม็ด เฮโรอีน ๘๐๐ กรัม, และ ๒) มทภ.๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒/๖๒
4. การรักษาความปลอดภัย ในชีวิต/ทรัพย์สิน: ) จับ ๕ ต้องสงสัยบึ้มทหารพรานดับ, ) อุสตาซปอเนาะพ่อมิ่ง ยันถูกยิงไม่ใช่ฝีมือ จนท., ) 'บิ๊กป้อม'สั่งฝ่ายความมั่นคง ไล่ล่าคนร้ายลอบยิงชาวบ้านยะลา-บึ้มซ้ำ ทหาร,) 'ผู้การแม็ก'นำทหารจับน้ำมันเถื่อน'โกชัย'กลางทะเล ยึด ๘ หมื่นลิตร และ ) แม่ทัพภาคที่ ๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่
5. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ) มิสแกรนด์ชมเขื่อน-ทะเลสาบใต้, ) 'กยท.-ส.อ.ท.'ยกระดับ สวนยาง ๒ แสนไร่ภาคใต้, ) 'นกแอร์'เล็งให้บริการดอนเมือง-เบตง, ) หนุนปลูกไผ่เศรษฐกิจในสวนยาง, ) 'เบตง'ถกดึง'อินโดฯ'มาเที่ยว และ ) 'บิ๊กแดง' ยันปี ๖๔ เปิดใช้สนามบินเบตง หลังลงดูงานขยายรันเวย์
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๔๙ ในสัปดาห์ ที่แล้ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) เป็น ๒.๔๑ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๙๓ ข่าว จากที่มี ๒๐๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของ แนวโน้ม ความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๔ ข่าว จากที่มี ๑๐ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) โจรซุ่มฆ่าชาวบ้าน ล่อทหารพรานกดบึ้มดับ ๑ ) ดักยิงอุสตาซเจ็บคา ปอเนาะที่ปัตตานี กลางดึก ตร.เร่งควานหาตัวคนร้าย ) ป่วนใต้! คนร้ายกระหน่ำลูกซอง ยิงชาวบ้านปัตตานีเสียชีวิต ๑ เจ็บ ๑ และ ) ปล้น จยย.

      ในช่วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๒ ข่าว จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น นราธิวาสติวเครือข่ายสื่อมวลชน/กระตุ้นประชาชนมีส่วนร่วม

      ในช่วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๕๘ ข่าว จากที่มี ๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) จับ ๕ ต้องสงสัยบึ้มทหารพรานดับ ) คอลัมน์: โล่เงิน: 'สราวุธ เบญจกุล' ผลักดัน แนวคิด 'ตำรวจศาล' ๑๗ ปี จากเหตุลอบยิงผู้พิพากษาปัตตานี ) เร่งหาตัวนายหน้าค้ามนุษย์ พบ ๒๐ ชีวิตถูกขังในโกดังร้าง ) อุสตาซปอเนาะพ่อมิ่ง ยันถูกยิงไม่ใช่ฝีมือ จนท. ) ฝากขังครั้งที่ ๒ "อดีต อส.ฮากิม" โดนคดียิงถล่มรถ ผญบ.บันนังกูแว! ) 'บิ๊กป้อม'สั่งฝ่ายความมั่นคง ไล่ล่าคนร้ายลอบยิงชาวบ้านยะลา-บึ้มซ้ำ ทหาร ) 'ผู้การแม็ก'นำทหารจับน้ำมันเถื่อน'โกชัย'กลางทะเล ยึด ๘ หมื่นลิตร ) แม่ทัพภาคที่ ๔ ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2019 และ ) แม่ทัพภาคที่ ๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ งงเจอ'ด่านตร.'จ่อปรับป้ายปลอม รู้เป็นทหารกลับปล่อย?!

      ในช่วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๓๔ ข่าวจากที่มี ๕๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้ม ความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๖​ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) มิสแกรนด์ชมเขื่อน-ทะเลสาบใต้ ) 'กยท.-ส.อ.ท.'ยกระดับ สวนยาง ๒ แสนไร่ภาคใต้ ) 'นกแอร์'เล็งให้บริการดอนเมือง-เบตง ) หนุนปลูกไผ่เศรษฐกิจในสวนยาง ) 'เบตง'ถกดึง'อินโดฯ'มาเที่ยว ) 'บิ๊กแดง' ยันปี ๖๔ เปิดใช้สนามบินเบตง หลังลงดูงานขยายรันเวย์ ) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา จัดงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน และ ) แม่ทัพภาคที่ ๔ เดินตลาดสร้างสีสันเชิญชวนชาวเบตงชม THAI FIGHT BETONG ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ 'ชาวจะนะ'ไม่มั่นใจ'เมืองต้นแบบอุตฯก้าวหน้า'

Comment