วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒

 16 เม.ย. 2562 13:51 น. | อ่าน 691
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๙๔ ข่าว จากที่มี ๑๖๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน: ) คนร้ายลอบยิง อส. อ.สายบุรีดับ ขณะขี่ จยย. กลับบ้านพัก และ ) ยิงดับ ๒ ตชด. ฝ่ายข่าวคามัสยิดธารโต ยะลา
2. สิทธิมนุษยชน: ผสานวัฒนธรรม' ร้อง จนท.ยุติ และทำลายตัวอย่าง DNA ที่เก็บจากผู้เข้าเกณฑ์ทหารในพื้นที่ชายแดนใต้
3. ทุจริตคอรัปชั่น: ไทยนิยม (ไม่) ยั่งยืน ถังประปาหมู่บ้านกลายเป็นสุสาน
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. การศึกษา: สช.ตั้ง กก.๓๖ ชุดปูพรมตรวจการใช้เงินอุดหนุนเด็กใต้
2. เศรษฐกิจและการสร้างรายได้: ) ตอกเสาเข็มนิคมฯ สงขลา เม.ย. นี้ ไทย – เทศรุมจีบลงทุนเชื่อม ๓ ประเทศ และ ) 'หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์' เริ่มต้นขึ้นแล้วท่ามกลาง นทท.เต็มถนนเสน่หานุสรณ์
3. ยาเสพติด: ) กอ.รมน.ภาค ๔ รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (๑ พ.ย. - ๒ เม.ย.๖๒), ) หนุ่มมาเลเซีย ทำช่องลับในรถซุกกัญชา และ ) ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดปัตตานี สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ) รวบผู้ต้องสงสัยยิง ๒ ตร. คามัสยิด - ปืนฆ่าพ่อค้าซื้อน้ำยางก่อเหตุ ๑๔ คดี, ) แม่ทัพภาค ๔ ย้ำทหารเกาะติดมวลชน, ) รวบนายหน้าค้าแรงงานพม่าเถื่อน พบเอี่ยวแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ, และ ) แม่ทัพภาคที่ ๔ เปิดการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๘๙ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒) เป็น ๒.๖ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๙๔ ข่าว จากที่มี ๑๖๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบ ทั้งในสัปดาห์นี้ และสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๑ ข่าว จากที่มี ๒๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) คนร้ายลอบยิง อส. อ.สายบุรีดับ ขณะขี่ จยย. กลับบ้านพัก และ ) ยิงดับ ๒ ตชด. ฝ่ายข่าวคามัสยิดธารโต ยะลา

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๓ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๘ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ บทความพิเศษ: กระแส #Savethanathorn ที่ชายแดนใต้หลังเลือกตั้ง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ชี้การเมืองวุ่น - ม.๔๔ ตัวการฉุดเม็ดเงินลงทุนขนาดใหญ่

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๓๓ ข่าว จากที่มี ๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ คงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) รวบผู้ต้องสงสัยยิง ๒ ตร. คามัสยิด - ปืนฆ่าพ่อค้าซื้อน้ำยางก่อเหตุ ๑๔ คดี ) แม่ทัพภาค ๔ ย้ำทหารเกาะติดมวลชน ) รวบนายหน้าค้าแรงงานพม่าเถื่อน พบเอี่ยวแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ ) เผยประวัติ'อัมรัน มูดอ'ยิงปะทะที่สะบ้าย้อย เป็นคนสั่งการฆ่าแขวนคอ'ครูจ้อง' ) เปิดภาพนาทีชีวิต ตชด.ปะทะมือบึ้มแหลมสมิหลา ) บุกยึด ๑๕๙ ตู้ม้าซุกตึกแถว ชายแดนไทย-มาเลเซีย และ ) แม่ทัพภาคที่ ๔ เปิดการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) สมาคมโรงเรียนเอกชนใต้แถลงไล่รองแม่ทัพภาคที่ ๔ ) สถานการณ์ภาคใต้ไม่มีอะไรในกอไผ่ แต่ทุกพื้นที่ 'บีอาร์เอ็น' ยังป่วนไม่เลิก และ ) 'อัษฎางค์'ชี้ป่วนใต้ลุกลามปมการเมือง

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๓ ข่าว จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) เปิดเส้นทางเที่ยวเมืองรอง ฉลองเทศกาลวันหยุดยาว ) ตอกเสาเข็มนิคมฯ สงขลา เม.ย. นี้ ไทย – เทศรุมจีบลงทุนเชื่อม ๓ ประเทศ ) ชาวเบตงหาไข่มดแดงหน้าแล้ง ส่งตลาดสร้างรายได้ กก.ละ ๕๐๐ ) 'กฤษฎา' ดีเดย์ลุยต่อเกษตรต้นแบบ ๑๒ แปลงวิสาหกิจแปลงใหญ่ ) 'หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์' เริ่มต้นขึ้นแล้วท่ามกลาง นทท.เต็มถนนเสน่หานุสรณ์ และ ) กรมพัฒนาที่ดิน พลิกผืนนาร้าง สงขลา ฟื้นฟูปลูกข้าว-ปาล์ม ช่วยเกษตรกรใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ 'แอร์-พัดลม'ขายดีรับลมร้อน! แม่ค้านราฯ โอดยอดขายเสื้อลายดอกตก

Comment