วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ มี.ค. - ๕ เม.ย. ๖๒

 09 เม.ย. 2562 11:16 น. | อ่าน 601
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ มี.ค. - ๕ เม.ย. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ มี.ค. - ๕ เม.ย. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ มี.ค. - ๕ เม.ย. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ มี.ค. - ๕ เม.ย. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ มี.ค. - ๕ เม.ย. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ มี.ค. - ๕ เม.ย. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ มี.ค. - ๕ เม.ย. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๖๗ ข่าว จากที่มี ๑๖๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
) ปะทะเดือด คนร้ายยิงถล่มฐาน อส. ที่ปัตตานี กลางดึก, ) สุดโหด ฆ่ากลางมัสยิด บุกยิง ร.ต.ท.สังกัดตชด. ๒ นาย ดับขณะละหมาด, ) โจรใต้ สุดเหิม ใช้อาวุธสงคราม ยิงถล่มรถกระบะพ่อค้ารับซื้อน้ำยาง ดับ ๒, ) คนร้ายวางระเบิดยิงถล่มซ้ำ นายทหารเจ็บ ๑ นาย, และ ) คนร้ายยิงถล่มโรงพักนราฯ
2. การบังคับใช้กฎหมาย: โจทย์ทั้ง ๘ คดียิง ๔ ศพทุ่งยางแดงเรียกร้องให้รัฐมีแนวทางในการควบคุม ตรวจสอบการใช้กฎหมายพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างจริงจัง
3. สิทธิมนุษยชน: ตรวจ DNA คัดเลือกทหาร จชต. เสี่ยงละเมิดสิทธิมนุษยชน
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. กีฬา:
) กกท.เปิดกีฬาสมานฉันท์ ๕ จชต. ร่วมแข่ง และ ๒) 'คิงเพาเวอร์' เปิดชื่อ ๑๐ เยาวชน 'ฟ็อกซ์ ฮันต์' รุ่นที่ ๔
2. ยาเสพติด: ซิวคนเดินยาบ้า ๓ แสนเม็ด – ไอซ์ ๕ โล
3. วัฒนธรรม/วิถีชีวิต: กองทัพภาคที่ ๔ ร่วมสวนนงนุชพัทยา เนรมิตรสวนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ สนง.คณะกรรมการอิสลามนราธิวาส และ จัดสวนพฤกษาเสริมสง่า ศาสนสถาน วัดเมืองยะลา
4. การศึกษา: เลขาฯ สช. จี้ตรวจข้อเท็จจริง กรณี สช. ถูกกล่าวหา ทุจริตเงินอุดหนุปอเนาะ
5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: กำแพงวัดใจ ที่ชายแดนไทย – มาเลย์
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๘๗ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒) เป็น ๑.๙๕ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๖๗ ข่าว จากที่มี ๑๖๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๔๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ในช่วงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ๒ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ร่างการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอเพื่อการถกแถลง และพูดคุยในเบื้องต้น

      ในช่วงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๒๓ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) ปะทะเดือด คนร้ายยิงถล่มฐาน อส. ที่ปัตตานี กลางดึก ) สุดโหด ฆ่ากลางมัสยิด บุกยิง ร.ต.ท.สังกัดตชด. ๒ นาย ดับขณะละหมาด ) โจรใต้ สุดเหิม ใช้อาวุธสงคราม ยิงถล่มรถกระบะพ่อค้ารับซื้อน้ำยาง ดับ ๒ ) คนร้ายวางระเบิดยิงถล่มซ้ำ นายทหารเจ็บ ๑ นาย และ ) คนร้ายยิงถล่มโรงพักนราฯ

      ในช่วงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๘ ข่าว จากที่มี ๖๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๘ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๘ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ว่าที่ ส.ส.สุรินทร์ ปาลาเร่ ทำไมสามารถฝ่ากระแส ประชาธิปัตย์ตกต่ำที่ชายแดนใต้ และ ) โล่ง! 'กลุ่มวาดะห์' เปรย จบเลือกตั้ง ยกเลิกจุดตรวจ ๒ - ๓ จุด สิ้นสุดภารกิจกดดันบ้าน 'ศรียะลา' ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ยังไม่เจอสูตรที่ใช่? เจอแต่เครื่องคิดเลข.. ) วิบากกรรมเลือกตั้งไทยชะตาประเทศในมือ '๗ เสือ กกต.' และ ) 'นิพิฏฐ์' เดือดโผล่แฉ โกงเลือกตั้ง หลักฐานถึงยุบพรรค

      ในช่วงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๒ ข่าว จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) กำแพงวัดใจ ที่ชายแดนไทย-มาเลย์ ) ทหารพราน - ตร. ตรวจสอบระเบิด ซุกสวนยางพาราริมถนน ) กองทัพน้อยที่ ๔ ตรวจสภาพความพร้อมรบ และเคลื่อนย้าย บก. และ ร้อย บก.ทน.๔ เข้าที่ตั้งปกติถาวร ) ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการ ) พิธีเปิดการฝึกหลักสูตรรองหัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล รุ่นที่ ๑/๖๒ และ ) จับ 'หญิง ๑ ชาย ๑๔ 'แรงงานเถื่อนพม่า ยัดกันอยู่ในรถกระบะ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) 'ปชช' ๑๔ จว.ใต้วิตก จับขั้วตั้งรัฐบาล เหตุระเบิด'สตูล-พัทลุง' ฉุดความเชื่อมั่น และ ) ผ่อนผันทหารที่ยะลา เจอรอตรวจ DNA กว่า ๓ ชม. สงสัยทำไมไม่แจ้งก่อน

      ในช่วงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๒ - ๕ เม.ย. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๗ ข่าว จากที่มี ๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) 'โกปี๊' ของดีแดนใต้ 'กาแฟโบราณ' กลไก'พัฒนาชีวิต' ) หวานมัน หลากพันธุ์ ทุเรียนไทย ) 'กะมิยอ' ชุมชนต้นแบบสร้างอาชีพแปรรูป 'ตาลโตนด' เพิ่มรายได้ยั่งยืน ) เฟ้นหาผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสายปัตตานี-ยะลา ) กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้าเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนพืชเศรษฐกิจ ๓ จชต. ) นราธิวาสชูงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะดึงเม็ดเงินเข้าสุไหงโก-ลก และ ) ยะลาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า“SDB YALA TALENT” กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชน โชว์ความสามารถ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) พ่อค้าหัวใสนำโรบัสต้าลาวสวมสิทธิ์ไทยส่ง รง. ) ท่องเที่ยวหาดใหญ่ซบเซาไกด์ว่างงานสงกรานต์มาเลย์จองที่พักไม่เต็ม ) 'นิด้า'หวั่นประเด็นการเมืองเลื่อนส่งผลศึกษาโรงไฟฟ้าใต้ และ ) ร้อนจัดมะนาวราคาพุ่งโลละ ๑๒๐

Comment