วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒

 25 มี.ค. 2562 12:14 น. | อ่าน 606
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๒๓๒ ข่าว จากที่มี ๒๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๘๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1.สิทธิมนุษยชน:
เจ้าสาวเด็กมุสลิมที่ภาคใต้
2. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: เพิ่มบทบาทชุมชนดับไฟใต้
3. เหตุร้ายรายวัน: โจรใต้ป่วนไม่เลิกดักยิงขบวนรถไฟโก-ลก ไร้เจ็บ-ตาย
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. 
กระบวนการยุติธรรม: ยธ.ร่วม กห.ให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา ๓ จว.ชายแดนใต้
2. การศึกษา: ศธ. ใช้ระบบแนะแนวอาชีพจัดหางานจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ หวังขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย
3. การเมือง: ) 'วันนอร์' ฟันธงโค้งสุดท้าย ฟาก ปชต. กวาด ๓๐๐ ส.ส., ) หาเสียงชายแดนใต้ ๓ ทนายมุสลิม แยกทางเดิน ชิงคะแนนเข้าสภาฯ, ) เลือกตั้งล่วงหน้าที่ชายแดนใต้ ประชาธิปไตยเบ่งบานที่ปลายขวาน ) สุดยอด! ยาย ๑๐๐ ปี ไปกาบัตร ตั้งแต่สาวจนแก่ไม่เคยพลาด และ ) สาวท้องแก่น้ำเดินคาหน่วยเลือกตั้ง ขอใช้สิทธิก่อนไป รพ.
4. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) แถลงการณ์ประณามเหตุยิงรถไฟ, ) เตือนโจรใต้จ้องลงมือ เตรียมล้างแค้นทหาร สั่ง จนท. ให้ระวัง ๑๐๐%, ) ยึด ๓ แสนลิตร น้ำมันดีเซลเถื่อนภาคใต้ แม่ทัพภาค ๔ สั่งขยายผล, ) จนท.ยะลาพบชุดประกอบระเบิด ซุกในสวนยาง คาดเป็นของกลุ่มอาร์เคเค และ ) แม่ทัพภาคที่ ๔ ประชุมตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุย มอบนโยบาย หัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๖๔ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒) เป็น ๒.๙๑ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๒๓๒ ข่าว จากที่มี ๒๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๘๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงบวก จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ เพิ่มบทบาทชุมชนดับไฟใต้

 

      ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๒ ข่าว จากที่มี ๕๖ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ โจรใต้ป่วนไม่เลิกดักยิงขบวนรถไฟโก-ลก ไร้เจ็บ-ตาย

      ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๘๔ ข่าว จากที่มี ๕๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) กกต.ลงพื้นที่ตรวจ ๓ จชต. สั่งเข้มความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง, ) 'วันนอร์' ฟันธงโค้งสุดท้าย ฟาก ปชต. กวาด ๓๐๐ ส.ส., ) หาเสียงชายแดนใต้ ๓ ทนายมุสลิม แยกทางเดิน ชิงคะแนนเข้าสภาฯ, ) บิ๊กตู่ อ้อนพี่น้อง ๓ จชต. จะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง, ) เลือกตั้งล่วงหน้าที่ชายแดนใต้ ประชาธิปไตยเบ่งบานที่ปลายขวาน, ) สุดยอด! ยาย ๑๐๐ ปี ไปกาบัตร ตั้งแต่สาวจนแก่ไม่เคยพลาด, ) สาวท้องแก่น้ำเดินคาหน่วยเลือกตั้ง ขอใช้สิทธิก่อนไป รพ., ) แม่ทัพภาคที่ 4 นำกำลังพลใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่ จ.ยะลา, ) รอมฎอน ปันจอร์: ไฟใต้ อนาคตที่ท้าทายในระบอบที่ยังเรียกชื่อไม่ได้ และ ๑๐) นายอำเภอสุไหงปาดี นำเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเดินรณรงค์เลือกตั้งโค้งสุดท้าย ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ภาพข่าว: ทำลายป้าย

      ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๖ ข่าว จากที่มี ๕๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๕​ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ผวาโจรใต้ยิงถล่ม เพิ่มกำลัง คุมเข้มรถไฟ ๓ จว., ) คนร้ายสารภาพวางแผนบึ้มใต้, ) แถลงการณ์ประณามเหตุยิงรถไฟ, ) เตือนโจรใต้จ้องลงมือ เตรียมล้างแค้นทหาร สั่งจนท.ให้ระวัง ๑๐๐%, ) ยึด ๓ แสนลิตร น้ำมันดีเซลเถื่อนภาคใต้ แม่ทัพภาค ๔ สั่งขยายผล, ) จนท.ยะลาพบชุดประกอบระเบิด ซุกในสวนยาง คาดเป็นของกลุ่มอาร์เคเค และ ) แม่ทัพภาคที่ ๔ ประชุมตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุย มอบนโยบาย หัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) พลิกปมไฟใต้ขยายวง บึ้ม ๑๕ จุด 'สตูล-พัทลุง' รำลึกครบ ๑๑๐ ปาตานี สั่งยกระดับเข้ม รปภ. และ ) ทหารแจงผู้ต้องสงสัยลื่นล้มเอง

      ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๖ ข่าว จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มี.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) 'วิถีเบตง' กลางกระแสพัฒนา 'ชีวิตผู้คน..ใต้สุดสยาม' ถึงไกลแค่ไหน..ก็ไม่หลงทาง!!, ) สงขลาจัดแฟชั่นโชว์ชูอัตลักษณ์ผ้าทอตากใบ, ) นักท่องเที่ยวจาก ๓ จังหวัดชายแดนใต้หนีร้อนเที่ยวแหลมสมิหลา, ) ไปรษณีย์ไทย ช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคส่ง ๓ สุดยอดผลไม้หน้าร้อนเกรดพรีเมียม และ ) 'ตาเนาะแมเราะ' แกะรอยแหล่งกำเนิดอาหารเบตง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ราคามะนาวพุ่งกระฉูดลูก ๘ บาท

Comment