วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑

 19 พ.ย. 2561 11:38 น. | อ่าน 718
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๒๐๓ ข่าว จากที่มี ๑๕๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑))
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน
: ) ด่วน! คนร้ายลอบยิง ตร.สายบุรี ดับ ๑ นาย ขณะขี่ จยย. กลับที่พัก, ) ป่วนนราธิวาส! คนร้ายซุ่มยิง ผช.ผญบ.ระแงะในสวนผลไม้สาหัส, ) โจรใต้ยิงถล่มทหารที่บาเจาะ ทำบ้านเรือน ปชช. เสียหาย คาดหวังป่วนรายวัน และ ) โหดเหี้ยม!ดักยิงหัวหมอโบราณดับคาป่ายาง อ.เทพา เร่งสอบโยงไฟใต้หรือไม่
2. การพูดคุยเพื่อสันติ: เสียงคนกลุ่มเล็กๆ ใน ๓ จว.ใต้ (กลุ่มคนไทยพื้นที่รักสันติ)
3. สิทธิมนุษยชน: ) ที่ประชุม HRDs ชี้ความรุนแรงต่อผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ถึง 'จุดวิกฤต' ทั่วโลก และ ) อัยการสั่งฟ้องผู้บริหาร 'ผู้จัดการออนไลน์' หลังเผยแพร่ข่าวซ้อมทรมานในค่ายทหารชายแดนใต้
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
: ) น้องไทยมุสลิมร่วมสรงน้ำศพพระเทพญาณโมลี และ ) บิ๊กป้อม ลงใต้ทอดกฐินวัดช้างให้ ชาวบ้านเข้าคิวรอถ่ายเซลฟี่ - ให้กำลังใจ
2. การบังคับใช้กฎหมาย: ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จชต.อีก 3 เดือน
3. การช่วยเหลือประชาชน: ) ศอ.บต. ระดมเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขปัญหาโรคหัดระบาดหนักชายแดนใต้ และ ๒) เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเตรียมป้องกันปัญหาอุทกภัย-วาตภัย-ดินถล่ม
4. การเมือง: ) สุเทพนำแกนนำรวมพลังประชาชาติไทยเดินคารวะแผ่นดินที่สุไหงโก-ลก, ) เยาวชนชายแดนใต้ตื่นตัว จัดเวทีแสดงความคิดเห็นการบ้านการเมือง และ ๓) บิ๊กบัง นำ ชาติไทยพัฒนา ประกาศ ขอปักธง ส.ส.ใน 3 จ.ชายแดนใต้
5. ทุจริตคอรัปชั่น: แม่ทัพ ๔ สั่งย้ายด่วน "ผบ.ร้อยทหารพราน" สอบปมสั่งลูกน้องขนไม้พ่วง ๕ ข้อหา
6. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) แม่ทัพภาคที่ ๔ และพล.ท.ดาโต๊ะ อาซีซาน หมัด เดอลีน ผบ.กกล.ทบ.สนามภาคตะวันตกมาเลเซีย ประชุม อาร์บีซี, ) ม.อ.ปัตตานีพบแม่ทัพภาค ๔ ขอความมั่นใจทำกิจกรรม - ความปลอดภัย, ) ยึดเอทีเอ็ม! หักหัวคิวเงินอุดหนุนครูใต้ และ ๔) “บิ๊กแดง” ตั้งด่านคุมเข้มชายแดน สกัดสินค้าเถื่อน-พืชเกษตรทะลัก
7. ยาเสพติด: ) รอง ผบ.ตร. บินด่วนแถลงผลจับขบวนการลำเลียงยาเสพติด, ) พื้นที่สีแดงขานรับนโยบายยาเสพติด, ) มทภ.๔ เอาจริง! เปิดช่องทางให้ ปชช.แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านตู้ไปรษณีย์, และ ๔) แม่ทัพภาคที่ ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระบบการบำบัดรักษา" ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๑๙ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) เป็น ๒.๔๑ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๒๐๓ ข่าว จากที่มี ๑๕๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑)) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ เสียงคนกลุ่มเล็กๆ ใน ๓ จว.ใต้ (กลุ่มคนไทยพื้นที่รักสันติ)

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๖ ข่าว จากที่มี ๗ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) ด่วน! คนร้ายลอบยิง ตร.สายบุรี ดับ ๑ นาย ขณะขี่ จยย. กลับที่พัก, ) ป่วนนราธิวาส! คนร้ายซุ่มยิง ผช.ผญบ.ระแงะในสวนผลไม้สาหัส, ) โจรใต้ยิงถล่มทหารที่บาเจาะ ทำบ้านเรือน ปชช. เสียหาย คาดหวังป่วนรายวัน และ ) โหดเหี้ยม!ดักยิงหัวหมอโบราณดับคาป่ายาง อ.เทพา เร่งสอบโยงไฟใต้หรือไม่

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๔๓ ข่าว จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) บิ๊กป้อมเยี่ยมกำลังพลชายแดนใต้, ) เยาวชนชายแดนใต้ตื่นตัว จัดเวทีแสดงความคิดเห็นการบ้านการเมือง, ๓) ตลาดยะลาคึกคัก! แห่รับ’ลุงกำนัน’ปลื้มยอดสมัครสมาชิกวันเดียวแตะ ๒ พัน, ๔) ‘ป้อม’ ปัดเลื่อนเลือกตั้ง ‘วิษณุ’ ย้ำ ๒๔ ก.พ., ๕) บิ๊กบัง นำ ชาติไทยพัฒนา ประกาศ ขอปักธง ส.ส. ใน ๓ จ.ชายแดนใต้, ๖) ประวิตร ลงปัตตานี โวแก้ยาเสพติดได้ผล ย้ำ รปภ. ก่อนเลือกตั้งพิเศษ,  ๗) ทวี เชื่อ พปชร.กวาด ส.ส.ใต้ เย้ยพรรคเก่าแก่คะแนนนิยมตก ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) คอลัมน์: เหยี่ยวถลาลม: ชนะด้วยการทำลาย (พรรคการเมืองไทยพอจะจัดหมวดหมู่ได้เป็น ๓ กลุ่ม ฝ่ายหนึ่งไม่เอาด้วยกับอำนาจเก่าที่มาจากเครือข่ายสายสัมพันธ์คณะรัฐประหาร) และ ) เจ้าภาพ กกต.อ้ำอึ้ง ไม่ฟันธง ๒๔ ก.พ.๖๒ ได้กาบัตร

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๔ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) แม่ทัพภาคที่ ๔ และพล.ท.ดาโต๊ะ อาซีซาน หมัด เดอลีน ผบ.กกล.ทบ.สนามภาคตะวันตกมาเลเซีย ประชุม อาร์บีซี, ) นราธิวาส-ดีเอสไอลุยค้นคาราโอเกะคุมหญิงต่างด้าว ๕๓ คนไปตรวจสอบ, ) ม.อ.ปัตตานีพบแม่ทัพภาค ๔ ขอความมั่นใจทำกิจกรรม - ความปลอดภัย, ) ยึดเอทีเอ็ม! หักหัวคิวเงินอุดหนุนครูใต้, ) คอลัมน์: ข่าวสั้น: จิบน้ำชายามเช้าพบผู้นำ, ) “บิ๊กแดง” ตั้งด่านคุมเข้มชายแดน สกัดสินค้าเถื่อน-พืชเกษตรทะลัก, ) จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ) แม่ทัพภาคที่ ๔ ประชุมประชาคมข่าวกรอง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ผู้บริหาร รร.เอกชน งงข้อหาโกงเงินอุดหนุนฯ ยันหนี้ท่วม จะเอาที่ไหนมาทุจริต! และ ) ควบคุมพื้นที่ด้วยกลยุทธ์ปราบยาเสพติด ต้องระวัง BRN ย้อนรอย ทหาร-การเมือง

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๐ ข่าว จากที่มี ๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ชาวบ้านยะลาจับปลาสร้างรายได้, ) คอลัมน์: สุดขอบฟ้าท้าเที่ยวไทย: One Night Stay with Locals, ๓) งัด ๔มาตรการอุ้มปาล์ม รบ.โว ราคาพุ่ง, ๔) ภูมิใจไทยเปิดทางแก้ปัญหาล้นตลาดแนะ แก้ปัญหาปาล์มใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านระบบ Profit Sharing, ๕) ยึดโมเดล‘แจ็คหม่า’แก้จน ช่วยคนไทยชนบท ‘ขายของผ่านเนต’, ๖) กรมธนารักษ์เร่งประมูลเขต ศก.พิเศษ ๓ จังหวัด ชู”ลดราคา”พ่วงสิทธิ BOI จูงใจนักลงทุน, ๗) บ้านทอน จัดงาน โอท๊อปนวัตวิถี “ตำนานบ้านทอน ย้อนรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙” และ ๘) ผุดจุดชมวิวอัยเยอร์เวงทะเลหมอกชายแดนใต้ เร่งขยายรันเวย์เบตง ศอ.บต. รองรับท่องเที่ยว ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ยาง - ปาล์มใต้เดือด รัฐทันที! อัดหมื่นล้านช่วย, ) คอลัมน์: หน้าต่างความคิด: โจทย์ใหญ่ของการพัฒนาคนสำหรับ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน จว.ชายแดน และ ) ชาวสวนยางสงขลารอดูแผนรัฐบาลแก้ไขราคาก่อนเคลื่อนไหว

Comment