วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑

 16 ต.ค. 2561 11:38 น. | อ่าน 843
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
) ประกบยิง อสม.ปัตตานี ดับคารถ จนท. เร่งสอบปมสาเหตุ, ) อดีตทหารพรานถูกคนร้ายยิงดับที่ปัตตานี เผยตายเป็นคนที่ ๔ ของครอบครัว, ) ป่วนนราฯ! โจรใต้ยิงถล่ม ตชด.เจ็บ ๓ นาย และ ) ยิง ชรบ.ดับอีก ๑ – สั่งเพิ่ม มาตรการ รปภ.ครู
2. อาชญากรรมในพื้นที่: มทภ.๔ เชื่อ เหตุระเบิดรถยนต์หน้าบ้านพัก ตชด.๔๑๕ เป็นการลอบวางระเบิด
3. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.: อย่าจบแค่เอาผิดคนขาย! หลังศาลสั่งคุก ๙ ปี ตัวแทนขาย GT 200
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด
: เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟหาดใหญ่ร่วมกับตำรวจกองปราบฯ และชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ ร่วมกันจับกุมยาบ้า ๗๕,๘๐๐ เม็ด มูลค่ากว่า ๕ ล้านบาท
2. การเมือง: ) วันนอร์ หัวหน้าพรรคประชาชาติ ชูแก้ เหลื่อมล้ำ-แตกแยก และ ๒) กอ.รมน.คลอด ๒ แผนสร้างสันติสุขชายแดนใต้เสริมยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต: สาธารณสุขปัตตานี เฝ้าระวังโรคหัด
4. การพูดคุยเพื่อสันติ: ) "มหาธีร์" เยือนไทยปลายตุลาฯ จับตาถกเดินหน้าพูดคุยดับไฟใต้ และ ๒) “ประวิตร” ถกแก้ปัญหาชายแดนใต้ เปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข
5. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแนวใหม่ Amazing Thailand Unseal Local 2018 ภายใต้แคมเปญ Once as a Tourist มาเที่ยวกันสักวันหนึ่ง
6. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) วิสามัญแนวร่วมโจรใต้ปล้นเต็นท์รถมือสองนาทวี, ) ฉก.ปัตตานีนำตัวผู้ต้องหาทำแผนซุ่มยิงทหารเสียชีวิต ๒ นาย และ ๓) กลุ่มพลังมวลชนจิตอาสากว่า ๖๐๐ คน ร่วมเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ ๔

      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑)

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑ (๑๐๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๑๔๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๔ (๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๓๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ๑๒ ข่าว สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น และ ในส่วนของข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบฯ ในสัปดาห์นี้ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) "มหาธีร์"เยือนไทยปลายตุลาฯ จับตาถกเดินหน้าพูดคุยดับไฟใต้, ) จาก "อักษรา" เป็น "อุดมชัย" คปต. ชงเปลี่ยนหัวหน้าพูดคุยดับไฟใต้ และ ) บิ๊กโบ้พร้อมถอย! เปิดทางบิ๊กเมานั่ง หน.พูดคุยสันติสุข เชื่อสานต่องานได้

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๙ (๑๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๑๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) ประกบยิง อสม.ปัตตานี ดับคารถ จนท. เร่งสอบปมสาเหตุ, ) อดีตทหารพรานถูกคนร้ายยิงดับที่ปัตตานี เผยตายเป็นคนที่ ๔ ของครอบครัว, ) ป่วนนราฯ! โจรใต้ยิงถล่ม ตชด.เจ็บ ๓ นาย และ ) ยิง ชรบ.ดับอีก ๑ - สั่งเพิ่มมาตรการ รปภ.ครู

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๘๐ (๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๒๔ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) วันนอร์ หน.พรรคประชาชาติ ชูแก้ เหลื่อมล้ำ-แตกแยก, ) กอ.รมน.คลอด ๒ แผนสร้างสันติสุขชายแดนใต้ เสริมยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ ) “สมคิด” จี้คมนาคม ลุยเมกะโปรเจกต์กว่า ๑๖ โครงการรวม ๑.๓ ล้านล้านบาท

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๔๖ (๓๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๑๖ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๙ (๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) จับแก๊งขโมย จยย.ทำบึ้มใต้, ) สงขลา-วิสามัญแนวร่วมโจรใต้ปล้นเต็นท์รถมือสองนาทวี ปี ๖๐, ) แยกคดีมั่นคง-อาญาทั่วไป, ) ฉก.ปัตตานีนำตัวผู้ต้องหาทำแผนซุ่มยิงทหารเสียชีวิต ๒ นาย, ) กลุ่มพลังมวลชนจิตอาสากว่า ๖๐๐ คน ร่วมเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ ๔ และ ) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ชี้แจงความคืบหน้าเหตุการณ์ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ในห้วงที่ผ่านมา ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ระอุ! ยิงรายวัน - กอ.รมน.ยืนยันสถิติไฟใต้ดีขึ้นทุกด้าน, ) ไฟใต้ในอุ้งมือ บิ๊กเดฟ นโยบายดี สำเร็จ หรือเหลว อยู่ที่ปฏิบัติ และ ) ว่อนทุ่งยางแดงทำร้ายไทยพุทธจนท.ตรวจเข้ม

      ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๕ (๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๒๕ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐๐ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) สมคิดเร่งถนนรับเมืองรอง แนะเจาะอุโมงค์ร่นเส้นทาง, ) อุตฯตั้งศูนย์ฮาลาลที่สงขลา, ) เบตง คุมเข้ม! หลังบิ๊กโจ๊กสั่งกวาดล้างแรงงานผิดกฏหมาย-นอมินี, ) ทุ่ม ๖ พันล้านผุดสถานีขนส่งสินค้า ๖ จังหวัด, ) กลุ่มชุมชนชาวยะลา เพาะวิธีปลูกเห็ดเยื่อไผ่สำเร็จ พืชศก.ตัวใหม่ที่กำลังนิยม, ) วันจ่ายสารทเดือนสิบ นราธิวาสคึกคัก! ลูกหลานชาวใต้เตรียมซื้อของทำบุญสืบสานประเพณีสำคัญ, ) รองปลัด มท. ลงพื้นที่ตากใบ จ.นราธิวาส มอบนโยบายพัฒนาชายแดนความมั่นคง, ) เร่งกระตุ้นเที่ยวเมืองรองช่วงสิ้นปี, ) ๓ หมู่บ้านจังหวัดปัตตานี สร้างความเข้มแข็งตามศาสตร์พระราชา, ๑๐) รับซื้อลองกอง และ ๑๑) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแนวใหม่ Amazing Thailand Unseal Local 2018 ภายใต้แคมเปญ Once as a Tourist มาเที่ยวกันสักวันหนึ่ง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ศูนย์ข่าวอินไซด์ : CHOT เผยบ.ย่อยหยุดผลิตสินค้าที่โรงงานจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ ๑ พ.ย. ๖๑ ย้ายฐานการผลิตไปที่ โรงงาน จ. สงขลา และ ) ประมงใต้ทุกข์ ๑,๕๐๐ ลำจอดแช่

Comment