วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๙ ก.ย. - ๕ ต.ค. ๖๑

 08 ต.ค. 2561 11:12 น. | อ่าน 750
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๙ ก.ย. - ๕ ต.ค. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๙ ก.ย. - ๕ ต.ค. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๙ ก.ย. - ๕ ต.ค. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๙ ก.ย. - ๕ ต.ค. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๙ ก.ย. - ๕ ต.ค. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๙ ก.ย. - ๕ ต.ค. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๙ ก.ย. - ๕ ต.ค. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๒๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.:
) จีที 200 เอาผิดแค่คนขาย แต่คนซื้อลอยนวล? และ ) ป.ป.ช. สอบทุจริตจัดซื้อ GT200 แล้วกว่า ๘๐%
2. เหตุร้ายรายวัน: ) โหดเหี้ยมสุดๆ ฆ่า ๒ แม่ลูก ในร้านน้ำชาปัตตานี และ ) คนร้ายป่วนปะนาเระ! ประกบยิง ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ โชคดีกระสุน คลาดหวิดตาย
3. สิทธิมนุษยชน: UN ร้อง รบ. มาเลเซียแก้ปัญหาวิวาห์เด็ก ไทยดีขึ้นหลังมีข่าวฉาว แต่ปัญหายังมี
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด
: ชุมพรแถลงจับยาบ้า ๔.๒ แสนเม็ด มูลค่ากว่า ๑๐๐ ล้าน
2. การเยียวยา: มอบเงินเยียวยาทายาทผู้รับเหมาสร้างมัสยิด ถูกยิงดับที่ทุ่งยางแดง
3. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ลุยปราบยา ๗,๐๐๐ เป้าหมาย - รื้อระบบลาดตระเวนใหม่...ดับไฟใต้สไตล์ "บิ๊กเดฟ
4. การเมือง: ๕ พรรค ชิง ๓ จังหวัดชายใต้
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง ร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑)

 

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๘ (๑๕๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๑๐๙ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๖ (๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๒๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ ไม่มีข่าวทั้งข่าวเชิงบวก และเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติ

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๗ (๗ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๑๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) โหดเหี้ยมสุดๆ ฆ่า ๒ แม่ลูก ในร้านน้ำชาปัตตานี และ ) คนร้ายป่วนปะนาเระ! ประกบยิง ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ โชคดีกระสุนคลาดหวิดตาย

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๗๐ (๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๕ (๔ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ๕ พรรค ชิง ๓ จว.ชายแดนใต้ และ ) เก็บตก แต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการหลายกระทรวง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) น.ต.ประสงค์พูด: ทำไมไม่สัญจรไปที่ ๓ จว.ชายแดนใต้บ้าง (2) และ ) การแก้ไขปัญหาจากการแช่แข็ง ๓๐ ปีพัฒนาภาคใต้ไทย

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐๐ (๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๓๐ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๔๔ (๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๕ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) มทภ. ๔ ขึงขังปราบยาเสพติด ระบาด ๓ จว.ใต้-ลั่น ๓ เดือนเห็นผล, ) ผบ.ตร. จี้จับมือยิงพ่อลูกกะพ้อ, ๓) มทภ. ๔ จับมือ ศอ.บต. สร้างพื้นที่ปลอดเหตุคนปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้, ๔) แม่ทัพภาคที่ ๔ ลงพื้นที่เยี่ยมชาวไทยพุทธจังหวัดยะลา หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) คอลัมน์: ฉุก(ละหุก)คิด: ไฟใต้ยังลุกโชน, ) กำลังพลตรึง ๑ ต่อ ๑๐ ยังไม่สงบ ไฟใต้จ่อ ๑๕ ปี สูญงบ ๓ แสนล้าน และ ) ตรวจการบ้าน ๗ วันมาตรการควบคุมพิเศษที่หนองจิก ปัตตานี

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๔ (๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ๒๐ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) เปิดตลาดนวัตวิถี คึกคัก, ) โครงการหมู่บ้านไก่-ปลาเพื่อความยั่งยืน, ) โหมขยายสนามบินบูมเมืองรอง, ) ไทยสมายล์ หนุนภาครัฐกับแคมเปญไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน ชวน เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีปี ๖๑, ) แม็คโคร รับซื้อลองกองคุณภาพ ช่วยเกษตรกรนราธิวาส, ) ‘ปิดทองหลังพระ’ไฟเขียว ๕๐ ล้าน ผลิตทุเรียนคุณภาพ ๓ จังหวัดใต้ และ ) ดีป้า’ผนึก ๑๖ พันธมิตร ปฏิวัติเอสเอ็มอีทั่วประเทศมุ่งสู่ธุรกิจ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน สรุปผลฝึกอาชีพคนจน ๒ พันล้าน ยอดไม่เข้าเป้า เตรียมขยายเวลา

Comment