วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑

 03 ต.ค. 2561 11:48 น. | อ่าน 817
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๒๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
) ๔ โจรใต้ประกบยิงหัว “ผู้ช่วย ผญบ.” ดับคาเสื้อเกราะ ชิงปืนหนี ๕ ชีวิตขาดเสาหลัก, ) คนร้ายยิงราษฎรเสียชีวิต ๑ รายที่ปัตตานี และ ) เผาถังขยะ - สายไฟป่วนใต้
2. สิทธิมนุษยชน: “คดีระเบิดน้ำบูดู” ศาลระบุไม่มี หลักฐานซ้อม สั่งจำคุก ๙ ยกฟ้อง ๕ ทนายชี้หลักฐานมีแค่คำซักถามในค่ายทหาร
3. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) “ทีมปัตตานี” ยังแผลงฤทธิ์ไม่หยุด, ) เล่นใหญ่ช่วงเปลี่ยนแม่ทัพถึงขนาดโหมกระแสล่าโจรใต้ และ ) แม่ทัพภาค ๔ กับเผือกร้อนที่ทิ้งไว้
4. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.: DSI แจงฟ้อง ๑๖ คดีโกงขาย “จีที 200” แฉทุกหน่วยรัฐโดนตุ๋นขาย ใช้งานไม่ได้จริง
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. การพูดคุยเพื่อสันติ: สกัดจับไอซ์ล็อตใหญ่มูลค่ากว่า ๖๐๐ ล้าน
2. การช่วยเหลือประชาชน: ศอ.บต.จัดงาน รวมพลคนบูโด แก้ไขปัญหาที่ดิน
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ชมทะเลหมอก-ชิมไก่เบตง เที่ยวยะลา ไม่น่ากลัว
4. การศึกษา: สอศ. หนุนผลงานอาชีวะไทย ต่อยอดสู่เวทีสากล
5. กระบวนการยุติธรรม: ศาลสั่งจำคุก 4-6 ปี คดีระเบิดน้ำบูดู และยกฟ้อง 5 จำเลย
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑)


 

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔ (๑๔๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๑๕๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๒๒ (๔๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๓๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงบวก ในสัปดาห์นี้ สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๕ (๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) ๔ โจรใต้ประกบยิงหัว “ผู้ช่วย ผญบ.” ดับคาเสื้อเกราะ ชิงปืนหนี ๕ ชีวิตขาดเสาหลัก, ) คนร้ายยิงราษฎรเสียชีวิต ๑ รายที่ปัตตานี และ ) เผาถังขยะ – สายไฟป่วนใต้

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๕ (๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๑๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๘๑ (๒๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ มติ ครม. โยกย้ายผู้ว่าฯ – ผู้ตรวจ ๒๔ ตำแหน่ง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) อนาคตใหม่ลุยหาดใหญ่! ชูกระจายอำนาจทุกมิติ - ปลดล็อกเศรษฐกิจผูกขาด และ ) ไฟใต้ (ไม่) มีอะไรใหม่

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๖๑ (๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๕ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๕๐ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๙ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) การจัดงานประกาศความ สำเร็จในการปรับลดพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดในประเทศไทย และการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานทุ่นระเบิดแห่งชาติ, ) สรุปผลกระชับพื้นที่หนองจิก และ ) เสธ วิชาญ นั่งตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่ ๔ คนใหม่ พร้อมสานต่อภารกิจ ดับไฟใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) คาร์บอมบ์ = ประหารชีวิต ทำไม “ทีมปัตตานี” ยังแผลงฤทธิ์ไม่หยุด, ) เล่นใหญ่ช่วงเปลี่ยนแม่ทัพถึงขนาดโหมกระแสล่าโจรใต้ และ ) แม่ทัพภาค ๔ กับเผือกร้อนที่ทิ้งไว้

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๔๐ (๓๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ๒๑ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ประจิน”เพิ่มขีดความสามารถไทยลุยขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ “ดีป้า”, ) ชมทะเลหมอก-ชิมไก่เบตง เที่ยวยะลา ไม่น่ากลัว, ) ผนึกกำลังท่องเที่ยว-การบิน-การเงิน ดันท่องเที่ยว ๕๕ เมืองรอง , ) สู้งานไม่มีถอย ๒ ลิงเล็กใหญ่ที่ยะลา รับจ้างเก็บสะตอช่วยหาเงินให้นาย, ) ตะลุยสามจังหวัด ชายแดนใต้...ชมความงามปลายด้ามขวาน, ) ลองกองสหกรณ์ และ ) ด้วยสมองและสองมือ: ปุ๋ยไส้เดือนพลิกชีวิตบ้านตะโละมีญอ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

Comment