วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑

 17 ก.ย. 2561 11:25 น. | อ่าน 552
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
) พลีชีพ! โจรชั่วซุ่มยิงทหารพรานปัตตานีเจ็บ ๔ ดับ ๒ นาย, ) ชาวบ้านปัตตานีถูกยิงดับ ๑ รายเจ็บ ๑ ราย จนท.ตรวจยึดระเบิด – รวบ ๓ ผู้ต้องสงสัย, ) โจรใต้ก่อเหตุอุกอาจ บุกยิงถล่ม ๒ จุดใน อ.จะแนะ ชาวบ้านตาย ๒ เจ็บ ๒, ) โจรใต้หวังเอาชีวิตลากอาวุธสงคราม บุกยิง อรบ.ดับ ๒ เจ็บ ๒, ) พ่อค้าทุเรียนที่ธารโตดับคาที่ คนร้ายลอบยิง ๓ นัดคาดหวังสร้างความปั่นป่วน และ ๖) อุกอาจ! จ่อยิงหัวชาวบ้านปัตตานีบาดเจ็บสาหัส ขณะรอรับหลาน
2. สิทธิมนุษยชน: ไทยติด ๑ ใน ๓๘ ประเทศ ‘น่าละอาย’ รายงาน UN กรณีคุกคามนักสิทธิฯ - ผู้เกี่ยวข้อง
3. อาชญากรรมในพื้นที่: ยิงสยอง ๒ ศพคารถ ตชด.ฆ่าครูสาว-จ่อหัวตัวเอง ดับต่อหน้าลูก7ขวบ
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. การเยียวยา
: ร.๑๐ พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: “สนธิรัตน์” เปิดกระทรวงพาณิชย์ต้อนรับรัฐมนตรีการค้ามาเลฯ คนใหม่ ผูกสัมพันธ์เศรษฐกิจรัฐบาลมหาธีร์
3. ทุจริตคอรัปชั่น: กรมชลฯ พบทุจริตโครงการที่ยะลา สั่งพักงาน ๔ ข้าราชการเด้งพ้นพื้นที่
4การช่วยเหลือประชาชน: หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจส่งมอบเส้นทางตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา
5. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) “บิ๊กเจี๊ยบ-บิ๊กแดง” ควงแขนลงใต้ สั่งเฝ้าระวัง‘โจรใต้’ลอบกัดช่วงเปลี่ยนกำลังตั้งแต่ ๑๕ ก.ย., และ ๒) ๔ โจรใต้เข้าโครงการพาคนกลับบ้าน
6. การเมือง: ) พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ ปฏิเสธว่า ไม่ได้รู้จักหรือไม่ได้เป็นเครือญาติกับนายสุรพล นาควานิช ผู้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคประชาชาติ และ ๒) การเคลื่อนไหวอย่างคึกคักของพรรคการเมือง ในพื้นที่ ๓ จชต.
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ไม่แตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑)

      ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ (๑๕๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๑๖๙ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๖ (๔๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๕๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๖ (๑๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๒๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) พลีชีพ! โจรชั่วซุ่มยิงทหารพรานปัตตานีเจ็บ ๔ ดับ ๒ นาย, ) ชาวบ้านปัตตานีถูกยิงดับ ๑ รายเจ็บ ๑ ราย จนท.ตรวจยึดระเบิด – รวบ ๓ ผู้ต้องสงสัย, ) โจรใต้ก่อเหตุอุกอาจ บุกยิงถล่ม ๒ จุดใน อ.จะแนะ ชาวบ้านตาย ๒ เจ็บ ๒, ) โจรใต้หวังเอาชีวิตลากอาวุธสงคราม บุกยิง อรบ.ดับ ๒ เจ็บ ๒, ) พ่อค้าทุเรียนที่ธารโตดับคาที่ คนร้ายลอบยิง ๓ นัดคาดหวังสร้างความปั่นป่วน และ ๖) อุกอาจ! จ่อยิงหัวชาวบ้านปัตตานีบาดเจ็บสาหัส ขณะรอรับหลาน

      ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๗๒ (๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๗๖ (๒๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ชาวสวนยางพร้อมหนุนพรรคการเมืองกำหนดนโยยายช่วยแก้วิกฤตราคา, ) โปรดเกล้าฯ พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว., ) คอลัมน์: ชกไม่มีมุม: ทหารก็ปฏิเสธ พรรคประชาชาติก็ปฏิเสธ, และ ) Thai laws set May 2019 deadline for new elections ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) พรรควันนอร์ ตั้งเป้าปาร์ตี้ลิสต์ ๑ ล้านคะแนน - ไม่ปิดประตูทิ้งเพื่อไทยหนุนบิ๊กตู่, ) โปรดเกล้าฯ พรป.สว.-เลือกตั้งแล้วจี้ รบ.ปลดล็อก ท็อปเร่งโละคำสั่ง คสช. ธนาธรลั่นนำ ปชต. สู่ไทย แกนปชป.เชียร์มาร์ค หน.พุทธะสารภาพทำร้าย ตร. และ ) รักษ์ทะเลจะนะ จี้ อบจ.แจงขุดเจาะดิน หวั่นเดินหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึก นิพนธ์ชี้เจ้าท่าจ้างเอกชนสำรวจ

      ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๖ (๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๓๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๕๐ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ๔ โจรใต้เข้าโครงการพาคนกลับบ้าน, ) สอบขยายผลจับ ๒ คนร้ายยิงสามีภรรยาเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์, ) ปัตตานี-รวบ ๖ ผู้ต้องสงสัยป่วน ๒ คดี, ) เปิดแผนประทุษกรรมฆ่าดะ "อรบ.จะแนะ" ไม่เว้นคนแก่, ) ปัตตานีจับ ๓ ต้องสงสัยซุกบึ้ม, ๖) ผู้การฯ ปัตตานี เผยระเบิดหนัก ๑๕ กก.ที่ยึดได้ หากลอดออกไปเสี่ยงเกิดความรุนแรง, ๗) ตร.ปัตตานีเร่งไล่ล่าคนร้าย ยิงทหารดับ ๒ เจ็บ ๔ เผยรู้แล้วฝีมือกลุ่มใด, ๘) ฉก.ปัตตานี เปิดเกมรุกปิดล้อมตำบล ล่าโจรยิงทหารดับ ได้ ๒ ผู้ต้องสงสัย, ๙) สั่งพักราชการ ตร.นราฯ ขับรถประกบยิงชาวบ้านบาดเจ็บ ๒ ราย, ๑๐) ‘เสี่ยโจ้’มอบตัวแล้ว จนท.เร่งเค้นสอบโยงค้าน้ำมันเถื่อน, ๑๑) ‘บิ๊กเจี๊ยบ-บิ๊กแดง’ควงแขนลงใต้ สั่งเฝ้าระวัง‘โจรใต้’ลอบกัดช่วงเปลี่ยนกำลังตั้งแต่ ๑๕ ก.ย., ๑๒) แม่ทัพภาคที่ ๔ แถลงความคืบหน้า เหตุคนร้ายลอบยิงและเผา สำนักงาน กฟภ. โคกโพธิ์ เมื่อ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา และ ๑๓) รมช.กห. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) แฉเล่ห์ RKK ปลอมเป็นทหาร ลาดตระเวนลวงชาวบ้านก่อนก่อเหตุ, ) ไฟใต้ใน อุ้งมือ แม่ทัพ-เลขาฯ ศอ.บต.คนใหม่ หวังว่าไม่ซ้ำรอย คนดี แต่ไม่มีผลงาน, ) คอลัมน์: คมชัดลึก: ดับไฟใต้ต้องเข้าถึงปัญหา, ) เหยื่อคมปืนตำรวจเล่านาทีระทึก หลังรอดตายหวุดหวิด, ) แจง ๗ หมายจับ "เสี่ยโจ้" สิ้นสภาพ ทุกคดีได้ประกัน!, ) เปิด ๔ ปัจจัยทำไฟใต้โชน, ) ๕ ปัจจัย "เสี่ยโจ้" กลับไทยไม่ใช่เรื่องเล็ก, ) ๓ สิ่งที่ผู้เห็นต่างจากรัฐหวาดกลัว, ) "ประวิตร-ผู้การปัตตานี" แจง "เสี่ยโจ้" เข้ามอบตัว ข่าวเงียบเพราะไม่ได้เปิดเผย, ๑๐) คอลัมน์: โหมโรง: เสี่ยโจ้กลับใต้ท้าทาย คสช. และ ๑๑) เด็ดหัว เหยื่อ ก่อเหตุเย้ยกฎหมาย ยุทธศาสตร์ ดับไฟใต้ เละ โจทย์ใหญ่ คนทำ จริงจังแค่ไหน?

      ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๔ (๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๓๗ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๓ (๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ‘สนธิรัตน์’ เปิดกระทรวงพาณิชย์ต้อนรับรัฐมนตรีการค้ามาเลฯ คนใหม่ ผูกสัมพันธ์เศรษฐกิจรัฐบาลมหาธีร์, ) คอลัมน์: สมาร์ทฟาร์ม: ปลูกอินทผลัม สร้างรายได้ปีละล้าน, ) ปลูกเมลอนสีทองรายได้ดีพ่อค้ามาเลย์ซื้อไปขายต่อ, ) นวัตกรรมยางพาราไทยตอกย้ำ จ.สงขลา รับเบอร์ซิตี้, ) ภาพข่าว: ชวาเสียง, ) เบตงเปิดเที่ยวชมต้นไม้ใหญ่, ) ธอส.เปิดสาขาน้องใหม่“เบตง”มุ่งทำให้คนไทยมีบ้าน และ ) ตะลุยสามจังหวัดชายแดนใต้...ชมความงามปลายด้ามขวาน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๒ ปี ของสมาคมคลองไทย กับการรอคำตอบจาก นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา

Comment
Related