วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑

 10 ก.ย. 2561 10:47 น. | อ่าน 590
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. สิทธิมนุษยชน:
) ลดาวัลลิ์ วอนรัฐบาลอย่าละเลยการละเมิดสิทธิเด็กในภาคใต้ และ ) อาศัยช่องโหว่กฎหมาย เปิดธุรกิจแต่งงานกับเด็ก การันตีทำ ไม่ได้ยินดีคืนเงิน
2. ทุจริตคอร์รัปชั่น: เปิด ๔ พฤติการณ์โกง...โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ชายแดนใต้
3. เหตุร้ายรายวัน: ) คนร้ายฆ่าโหด ดักยิงชาวบ้านที่ยะรัง ลั่น ๕ นัดดับคาหน้าบ้าน, ) โจรใต้เหี้ยมลากผัวเมีย ร้านเฟอร์ฯขึ้นโต๊ะ จ่อยิงดับ ๒ ศพ, และ ) ยิงโหด ๓ ศพ โจรใต้ป่วนไล่ก่อเหตุมั่ว
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ที่ ม.อ.ปัตตานีภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) ผบ.ทบ.พอใจ ผลงาน ๒ ปี ยัน ไม่เล่นการเมืองหลังเกษียณ มั่นใจ มทภ.๔ คนใหม่ และ ๒) ผลพิสูจน์ปลอกกระสุนยิง ตา-ยายเทพา ชี้ชัดฝีมือโจรใต้
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ) “รันเวย์” สะพานเชื่อมบาติกสู่ชายแดนใต้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต, ๒) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสาขาเบตง อย่างเป็นทางการ และ ๓) ประชาชน ๑๔ จว.ใต้ เชื่อมั่นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
4. ยาเสพติด: ) จับยาบ้ากว่า ๒ แสนเม็ด และ ๒) ยึดกัญชาทลายเครือข่ายข้ามชาติ
5. การช่วยเหลือประชาชน: หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจส่งมอบเส้นทางตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา
6. การเมือง: บิ๊กตู่ หายเหนื่อย! เด็กชายแดนใต้ห่วง
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง ร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑)

      ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ (๑๔๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๑๕๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑ (๓๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๔๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ และมีแนวโน้มความถี่ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๔๕ (๒๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๑๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) คาดฝีมือฮูไบดีละ รอมมือลีป่วนใต้, ) คนร้ายฆ่าโหด ดักยิงชาวบ้านที่ยะรัง ลั่น ๕ นัดดับคาหน้าบ้าน, ) โจรใต้เหี้ยมลากผัวเมียร้านเฟอร์ฯขึ้นโต๊ะ จ่อยิงดับ ๒ ศพ และ ) ยิงโหด ๓ ศพ โจรใต้ป่วนไล่ก่อเหตุมั่ว

      ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔ (๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๒๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๘๐๐ (๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๑๙ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) แม่ทัพภาค ๔ แจงไม่ได้รู้จัก และเป็นญาติกับนายทะเบียนพรรคประชาชาติ, ) บิ๊กตู่หายเหนื่อย! เด็กชายแดนใต้ห่วง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) วันนอร์ชูจ่านิวล้มฝ่ายอำนาจนิยมเปลี่ยนแปลงประเทศเทียบเท่า ๒๔๗๕ - ๑๔ ตุลา, ) เครือข่ายชุมชนชายแดนใต้ร้องขอความเป็นธรรมแก้ปัญหาโลกร้อน และ ) พรรคการเมืองวอนคลายล็อก ให้ใช้สื่อโซเชียลได้

      ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๒๘ (๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๒๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) บิ๊กเดฟนั่งแม่ทัพภาค ๔ ความท้าทายในภารกิจดับไฟใต้, ) ตร.มุ่งประเด็นเหตุความไม่สงบ เหตุคนร้ายยิงเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เสียชีวิต, ) แม่ทัพโวยไฟใต้โชนอย่าโยนความมั่นคง จนท.แฉถล่มไฟฟ้าฯ อาจแค้นทวงหนี้ค่าไฟ, ) เปิดภาพสเกตช์ล่าคนร้ายยิงสามีภรรยาเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เทพา, ๕) ขนโรฮีนจาข้ามไทย และ ๖) ผอ.ศทช.ศทบ. ส่งมอบที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด พื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ทหารรับไฟใต้การข่าวไม่ดีพอ และ ) แม่ทัพภาค ๔ ยอมรับ "เสี่ยโจ้" โผล่ปัตตานี

      ในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๔ (๓๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๒๓ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐๐ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ‘รันเวย์’ สะพานเชื่อมบาติกสู่ชายแดนใต้, ) แอล แฟชั่นวีก Fall/Winter 2018 ส่งท้ายงดงาม, ) สาธิตทำอาหารในงานของดีใต้, ) ๑๔ จว.ใต้ เชื่อมั่น ศก.เพิ่มขึ้น, ) ชมเมืองปัตตานีนั่งรถจี๊ปขึ้นเขา, ) ‘ไมค์-ฐิสา’ ชิมผลไม้พุงกาง ติดใจควงแม่เที่ยวเมืองเบตง, ) ๑๙ มหาวิทยาลัยผนึก อพท. ยกระดับท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขับเคลื่อน ศก., ) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสาขาเบตง อย่างเป็นทางการ, ) “บิ๊กตู่” สั่ง “สภาพัฒน์-บีโอไอ” ทบทวนแผนลงทุน ๑๐ เขตศก.พิเศษ-เพิ่มการค้า-ท่องเที่ยว, ๑๐) กลุ่มไข่เค็มนางฟ้า อำเภอยะหา จังหวัดยะลา, ๑๑) แม่ทัพภาคที่ ๔ ร่วมปั่นพิชิตเบตง “ตานี-เบตง ยังคงโอเค” ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และ ๑๒) มาเลย์ฉลองวันชาติจัดทัวร์เบตง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ตัวแทนบริษัทบุหรี่ ร้องศูนย์ดำรงธรรม บุหรี่เถื่อนตีตลาด ร้านค้าย่อยเตรียมปิดหนี, ) ยางถูก เหลือโลละ ๔๔ บาท เครือข่ายภาคใต้ จ่อบุกกรุง พบบิ๊กตู่ และ ) หอม-กระเทียมมาเลย์ทะลักไทย แฉขบวนค้าของเถื่อนขนผ่านชายแดนวันละ ๑๐๐ คัน/เลี่ยงภาษี-จ่ายใต้โต๊ะ

Comment
Related