วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑

 27 ส.ค. 2561 11:48 น. | อ่าน 554
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
) ๔ คนร้าย ขี่ จยย. ขว้างระเบิด ใส่บ้านเรือนราษฎรปัตตานี เจ็บ ๒ ราย, และ ) ซุ่มยิงตำรวจปัตตานีมือปราบผู้ก่อความไม่สงบบาดเจ็บ
2การบำรุงขวัญกำลังพล: คำสั่งย้ายตำรวจ ...ดุลพินิจ ต้องชอบด้วยกฎหมาย
3สิทธิมนุษยชน: หนุ่มใหญ่เสียใจแต่งเด็กไทย ๑๑ ขวบ ต้นเหตุรัฐจ่อแบนแต่งงานเด็ก
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด
: ตร.นราธิวาส แถลงจับ ๓ ผู้ต้องหายึดยานรกกว่า ๖ แสนเม็ด
2การพูดคุยเพื่อสันติ: “มหาธีร์” ตั้งอดีต ผบ.สันติบาลมาเลย์ นั่งแท่นผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยดับไฟใต้
3เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ) ท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสันติสุข...ลดความเหลี่อมล้ำพื้นที่ชายแดนใต้, ) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาเบตง จากชายแดนใต้ สู่ตลาดส่งออก และ ๓) แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด จุดพักรถ ริมทางธารโต ตามโครงการ “เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4. ​การช่วยเหลือประชาชน: ผบ.ฉก.นราธิวาส ส่งมอบถนนตามโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
5. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) ปิดล้อม ปะทะ ๗ ชม. โจรใต้ตาย ๑ จนท.เจ็บ ๑ มทภ.๔ ยัน คนร้ายยิงออกมาก่อน, ) ทหารโต้ข่าวลือให้เงิน ๑ ล้าน โจรใต้กลับใจไม่เป็นจริง และ ๓) มอบวิทยุเครื่องแดง
6ความร่วมมือของภาคประชาชน: ทีมปั่นจักรยาน “รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้” เดินทางถึงจังหวัดยะลา ระดมทุนช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเปิดตัวหนังสั้นเรื่อง “คิดถึง”
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑)

 

      ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่ค่อนข้างคงที่(๑๗๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๑๗๔ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๒ (๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๒๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑ มีข่าวเชิงบวก ๑ ข่าวสำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบ สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ "มหาธีร์" ตั้งอดีต ผบ.สันติบาลมาเลย์ นั่งแท่นผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยดับไฟใต้

      ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๒ (๙ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๑๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) ๔ คนร้าย ขี่ จยย. ขว้างระเบิด ใส่บ้านเรือนราษฎรปัตตานี เจ็บ ๒ ราย, และ ) ซุ่มยิงตำรวจปัตตานีมือปราบผู้ก่อความไม่สงบบาดเจ็บ

      ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๗ (๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๑๓ ข่าวใน สัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่คงที่ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ยุทธศาสตร์ ๔+๑๐ เอสอีซีดันเศรษฐกิจภาคใต้ และ ) ๒ พรรค (ประชาชาติไทย และภูมิใจไทย) ที่เดินหน้าไปก่อนพรรคอื่นๆ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ สุเทพ เทือกสุบรรณ ไลฟ์ แจงอนุมัติสร้างโรงพัก ๓๖๙ แห่ง

      ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔ (๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๒๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) เที่ยวเบตงอุ่นใจ ประชาชนร่วมดูแลความปลอดภัย, ) มอบวิทยุเครื่องแดง, ) ใต้ระอุรับรายอ ปะทะเดือด ๒ ครั้งใน ๕ วัน วิสามัญฯอีก ๑, ) ทหารโต้ข่าวลือให้เงิน ๑ ล้าน โจรใต้กลับใจไม่เป็นจริง, ) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงเหตุยิงชาวบ้าน /ลอบวาง ระเบิดสวนยาง จ.ยะลา, ๖) ปัตตานีคุมเข้มหลังผู้ก่อเหตุจ้องป่วนในพื้นที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) แม่ทัพภาคที่ ๔ มีข้อมูลว่า ไม่ใช่ฝีมือของ “แนวร่วม”ขบวนการแบ่งแยกดินแดน แต่เป็นเรื่องความขัดแย้งภายในครอบครัว เท็จจริงอย่างไร ต้องมีพยานหลักฐาน และ ) กอ.รมน. ต้องทบทวนนโยบายใหม่ ก่อนเดินเข้าทาง บีอาร์เอ็น มากกว่านี้

      ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๙ (๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ๕๓ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) เที่ยวชุมชนโดนใจ กับ อส. Social, ) สร้างมูลค่าใบไม้สีทอง, ) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาเบตง จากชายแดนใต้สู่ตลาดส่งออก, ) เบตงฉลองวันฮารีรายอฯ, ) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งสร้างความเชื่อมั่นการค้า-การลงทุน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ขานรับนโยบายรัฐบาล พัฒนาเศรษฐกิจสู่สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน, ) ชงแผนพัฒนาสนามบินใต้เข้า ครม.สัญจร, ) สางปมปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง งัด ๓ มาตรการจับมือทุกส่วนผ่าทางตัน, ) ปั้นเบญจมาศส่งออก, ) ยะลา-นักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกที่อัยเยอร์เวง, ๑๐) ปลื้ม สรรพสามิต เอาจริงปราบบุหรี่เถื่อน, ๑๑) ยลชายแดนใต้นราฯ-ยะลา, ๑๒) แม่เจ้า!ยอดขายทะลุวันละ4000 ต้มใบพ้อต้อนรับฮารีรายอ, ๑๓) ท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสันติสุข ...ลดความเหลี่อมล้ำ พื้นที่ ชายแดนใต้, และ ๑๔) แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด จุดพักรถ ริมทางธารโต ตามโครงการ “เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ชวนกรีด ศก.ใต้ ทรุดหนัก

Comment
Related