วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑

 02 ก.ค. 2561 11:54 น. | อ่าน 508
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. การพูดคุยเพื่อสันติ:
การ “พูดคุยสันติสุข”ระหว่าง “มาราปาตานี” กับ คณะพูดคุยของรัฐบาล ยังเดินต่อไม่ได้
2. อาชญากรรมในพื้นที่: ยิงแสกหน้าฆ่าโหดสาวลูก ๑
3. เหตุร้ายรายวัน: คนร้ายลอบวางระเบิดชาวสวนยางยะลา – บาดเจ็บ ๑ ราย
4. สิทธิมนุษยชน: ภาคประชาสังคมชายแดนใต้อัดทหารตำรวจสนธิกำลังบุกบ้านนักสิทธิฯ หญิง มั่วข้อกฎหมาย
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. การเมือง:
) นโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น นรม. ชูนโยบายไทยนิยมแก้ปัญหายาเสพติด และ ๒) สถานการณ์การดึงตัว สส. ใน จชต.​ ของพรรคต่างๆ เพื่อเตรียมตัวรับมือศึกเลือกตั้งในปีหน้า ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มวาดะห์ ที่มี วันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีต สส.ยะลา จะย้ายลงในนามพรรคประชาชาติ เป็นต้น
2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า แถลงข่าวกรณีการตรวจยึดวัตถุระเบิดในพื้นที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และ ๒) ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี แถลงข่าวชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ ๓ ฝ่ายเข้าทำการตรวจค้นที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๑ พร้อมขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขออภัยต่อผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ) กระทรวงเกษตรฯ ใช้มาตรการต่างๆ ในแก้ไขปัญหายางราคาตกต่ำ, ๒) ศอ.บต.- พาณิชย์ช่วยเกษตรภาคใต้ นำผลผลิตส่งขายทั้งใน และต่างประเทศ และ ๓) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัท RPS (Regional Power System) เพื่อเป็นผู้บริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ภัยแทรกซ้อนอื่นๆ : ) หน่วย บก.ควบคุม พล.ร.๕ โดย ชป.รส.ร.๕ พัน.๒ จ.สตูล (ด่านตรวจทุ่งนุ้ย) จับกุมผู้ต้องสงสัยที่ซุกยาบ้า ๔,๐๖๐ เม็ด, และ ) ตชด.ยึดใบกระท่อม ๓๐๐ กก.
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้นส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ลดลง ร้อยละ ๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ มิ.ย. ๖๑)

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ (๑๔๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๑๕๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๓ (๓๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๓๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงบวก ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลงในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๕๐ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติ ของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ การ “พูดคุยสันติสุข”ระหว่าง “มาราปาตานี” กับ คณะพูดคุยของรัฐบาล ยังเดินต่อไม่ได้

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕๐ (๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) ระเบิดในสวนยางโผล่อีก หญิงวัย ๓๔ ปีขาขาด และ ) ลอบยิงหนุ่มสะบ้าย้อยดับ

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๙ (๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๑๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๕ (๘ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) บิ๊กตู่ชูไทยนิยมแก้ปัญหายาเสพติด, ) รีโนเวทประเทศไทย! บิ๊กตู่สั่งสำรวจคู-คลองทั่วประเทศ พัฒนาท่องเที่ยว และ ๓) Promoting OIC-UN Cooperation in Political Economic Scientific Humanitarian and Cultural matters ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ป.ป.ช. แฉนายทุน - จนท.สุมหัว ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินปลอมเกลื่อนทั่วไทย และ ) คอลัมน์: นิธิ เอียวศรีวงศ์: รวมศูนย์ในเรื่องเล็ก ปลดจากศูนย์ในเรื่องใหญ่ (ประชาไท)

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๘ (๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๑๕ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๖๐ (๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ยึดไปป์บอมบ์ ๔๑ ลูกคาดใช้ป่วนย่าน ศก. - แฉก่อเหตุแล้ว ๘๓ ลูก, ) ตากใบ ขยายผลจับไปป์บอมบ์, ) จนท.เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบสวนยางพารา หลังสาวใหญ่วัย ๓๔ ปีเหยียบกับระเบิดขาขาด, ) รองแม่ทัพภาค ๔ ทวงคืนผืนป่าบนเกาะสมุย ลั่นดำเนินการทาง กม.เด็ดขาดนายทุนบุกรุก, ) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า แถลงข่าวกรณีการตรวจยึด วัตถุระเบิดในพื้นที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส, ) กอ.รมน. แฉ ซานูซี มีประวัติป่วนใต้มาแล้วหลายหน ค้นบ้านยึดของกลางได้อีก ตร. เร่งตามจับพวกร่วมแก๊ง และ ) ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี แถลงข่าวชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ ๓ ฝ่ายเข้าทำการตรวจค้นที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๖๑ พร้อมขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขออภัยต่อผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) อีกครั้งที่คนประชาสังคมถูกค้นบ้าน คำเสียใจจากทหาร - ฉก.ปัตตานี สั่งสอบ และ ) การใช้ความเชื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิบัติการข่าวสารของกลุ่ม ผกร.

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐ (๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๓๐ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐๐ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) เสนอแผนแปรรูป - สร้างโกดังเก็บยางแก้ราคาตกต่ำ, ) ดันตั้งศูนย์แปรรูปยางส่งออก, ) ศอ.บต.-พาณิชย์ช่วยเกษตรภาคใต้ นำผลผลิตส่งขายทั้งใน - ตปท., ) ขาขึ้น!ไทยส่งออกยางสหรัฐ – ยุโรป – อเมริกาใต้กว่า ๒ แสนตัน, ) การค้าชายแดนและผ่านแดน ๕ เดือน โต ๖.๔%, ) ศิริชี้ก่อตั้ง RPS ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ไม่กระทบการไฟฟ้า, ) คอลัมน์: บทความพิเศษ: การขับเคลื่อน กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ตามแนวประชารัฐ, ) มหกรรมโคมลอยสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐ หนึ่งเดียวในภาคใต้ กระตุ้นการท่องเที่ยวโครงการ ชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี และ ) พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา จัดมหกรรมสุดยอดโอทอป ครั้งที่ ๒ เพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) สหภาพสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว กฟภ .เชื่อตั้ง บริษัท RPS เสี่ยง และ ) คอลัมน์: ตีเกราะเคาะไม้: ป.ตรีตกงาน ๑.๗ แสนคน

Comment
Related