วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑

 25 มิ.ย. 2561 12:03 น. | อ่าน 610
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. สิทธิมนุษยชน:
กอ.รมน. เข้าไปมีอิทธิพลในงานฝ่ายปกครอง และส่วนราชการต่างๆ (รายงาน ๔ ปี สิทธิมนุษยชนภายใต้ คสช. และผลพวงรัฐประหารต่อสังคมไทย: เว็บข่าวประชาไท)
2เหตุร้ายรายวัน: ) คนร้ายยิงอาสาสมัคร ทหารพรานปัตตานีได้รับบาดเจ็บสาหัส และ ๒) คนร้าย ๖ คน ขับรถ จยย. ๓ คัน ใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านประชาชน ใน ปัตตานี
3. การบำรุงขวัญกำลังพล: ทหารเกณฑ์คลั่ง! เมายาบ้าคว้าปืนยิงเพื่อน – ไล่ฟันถึง รพ.
4การเยียวยา: ปัญหาความรุนแรงใน จชต.​ ส่งผลให้เกิดเด็กกำพร้า และ แม่เลี้ยงเดี่ยวหลายพันคน (ศูนย์ข่าวอิศรา)
5การพูดคุยเพื่อสันติสุข: กระบวนการพูดคุยหยุดชะงัก สืบเนื่องจากต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ของมาเลเซีย (ศูนย์ข่าวอิศรา)
6วัฒนธรรม และวิถีชีวิต: ประเด็น ห้าม นร. “สวมฮิญาบ” ปรากฏในเว็บไซด์ BBC ไทย โดยตั้งหัวข้อข่าวว่า “รักษาพื้นที่ชาวพุทธ หรือ ไม่เคารพมุสลิม”
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. การเมือง:
รอง นรม. พล.อ.ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
2การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) แม่ทัพภาค ๔ นำแนวร่วมโจรใต้ขึ้นเขากาหลงยึดระเบิด ๘๐ กก.ซุกในป่า, ) จับหนุ่มขนระเบิด ๔๑ ลูกคาด่าน, ) ปิดล้อมบ้านยิงปะทะสมาชิกก่อเหตุรุนแรง วิสามัญดับ ๑ ศพ และ ๔) กอ.รมนภาค ๔ แถลงตรวจยึดระเบิดในพื้นที่ อ.ตากใบ - คดีลอบวางระเบิดที่ปัตตานี
3เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ) ตลาดจีนนิยมมาก! วัตถุดิบภาคใต้โอกาสไทยในครัวโลก และ ๒) ชาวยะลาแห่เก็บเมล็ดทุเรียนขายสร้างรายได้
4. ภัยแทรกซ้อนอื่นๆ : การแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน ได้แก่ ตร.สงขลากวาดล้างเครือข่ายยานรกมูลค่ากว่า ๓๕ ล้าน
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑)

      ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ (๑๔๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๑๔๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๕๐ (๖๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๓๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก มีข่าวในประเด็นพูดคุยเพื่อสันติสุข จำนวน ๒ ข่าว จากที่ไม่มีในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของ แนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีความถี่คงที่ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) สมช. ยันเดินหน้าคุยสันติสุข เล็งลดพื้นที่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ ) เล็งปรับลดพื้นที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เชื่อมหาเธร์หนุนคุยสันติสุข ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) อ่านท่าที "มารา ปาตานี" คลี่ปม "พื้นที่ปลอดภัยอำเภอแรก" ? และ ) จับตา ยุทธศาสตร์ ๒ ปี บีอาร์เอ็น กับการ ดับไฟใต้ ของ กอ.รมน.ภาค ๔

      ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๙๒ (๒๖ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) คนร้ายยิงอาสาสมัคร ทหารพรานปัตตานีได้รับบาดเจ็บสาหัส และ ) ยิงกราดใส่บ้านประชาชนในปัตตานี

ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๕ (๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๑๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๖๖ (๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๘ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนว      โน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) กกต.เผยยอดสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง ๒,๖๙๑ คน, ) บิ๊กป้อม เผย ๓๐ พรรคตอบรับร่วมหารือ, ) รอง นรม. พล.อ.ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ และ ) คมนาคมเห็นด้วยศึกษาขุดคลองไทย จ่อชงสำนักนายกฯ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) สุรชาติ บำรุงสุข : การปฏิรูปภาคความมั่นคงกับแนวคิด SSR แนะใช้หลัก ปชต.ควบคุม, ) หมอสุภัทรปูดรัฐบาลมุบมิบ แปรรูป การไฟฟ้าใต้ ข้องใจตั้งบริษัทเปิดทางเอกชนถือหุ้นใหญ่, ) ดับไฟใต้ต้องทำอย่างไร, ) สองเดือนแรกรัฐบาลมหาเธร์ ทำตามสัญญา เดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายเก่า, ) คอลัมน์: บทความพิเศษ: การลอบสังหารผู้คนจังหวัดชายแดนใต้ คือความท้าทายในการก้าวข้ามความเกลียดชัง และ ) คอลัมน์: บทความพิเศษ: ปลดฮิญาบ: รัฐไทยอันตรายใต้เงื้อมมือกลุ่มสุดโต่ง

      ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๓ (๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๓๖ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๔ (๑๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๕ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) Bombs timers found in pickup after chase in far South, ) ผู้คิดต่าง ๓ คนเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน, ) นราธิวาส-แม่ทัพภาค ๔ นำแนวร่วมโจรใต้ขึ้นเขากาหลงยึดระบิด ๘๐ กก.ซุกในป่า, ) ผู้คิดต่าง ๓ คนเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน, ) ปัตตานี-ปิดล้อมบ้านยิงปะทะสมาชิกก่อเหตุรุนแรง วิสามัญดับ ๑ ศพ, ) เตรียมกำลัง ตร.ครึ่งหมื่นคุมชายแดนใต้หลังทยอยเลิก พ.ร.ก., ) แม่ทัพภาค ๔ นำมือวางบึ้ม ขึ้นเขากาหลงยึดถังแก๊สระเบิดแสดงเครื่อง ๑ ลูก, ) บุกจับโต๊ะบอลสุไหงปาดี สาวรับโพยอ้างส่งให้เฮียตั้มหาดใหญ่, ) ทหารจับตาย! วิสามัญโจรใต้ ๑ ศพ เหิมยิงปืนคาร์บินเปิดทางหนี, ๑๐) จับหนุ่มขนระเบิด ๔๑ ลูกคาด่าน ผ่านได้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น!, ๑๑) ผบช.ภ.๙ เผยระเบิดที่ยึดได้ตากใบคนร้ายเคยนำมาใช้ก่อเหตุแล้ว ๘๓ ลูก, ๑๒) คุมเข้มเมืองเบตง! คนร้ายวางแผนจ่อบึ้มหลายจุดครั้งใหญ่, ๑๓) ผวาระเบิดลามใต้! บิ๊กป้อมสั่งสแกน ๓ จังหวัดชายแดน ล่าไปบ์บอมบ์ และ ๑๔) กอ.รมนภาค ๔ แถลงตรวจยึดระเบิดในพื้นที่ อ.ตากใบ - คดีลอบวางระเบิดที่ปัตตานี ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) สถานการณ์การก่อการร้ายในช่วงเดือน “รอมฎอน” หนักกว่าทุกปี และ ) การระบาดของเหล้าเถื่อน และ บุหรี่เถื่อนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

      ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๑ (๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๒๓ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่คงที่ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) คอลัมน์: แบรนด์ดัง ประจำถิ่น: บูดูสายบุรีเสน่ห์วิถีมลายู, ) คอลัมน์: สกู๊ปหน้า ๑ เดลินิวส์: ตลาดจีนนิยมมาก! วัตถุดิบภาคใต้โอกาสไทยในครัวโลก, ) ชาวยะลาแห่เก็บเมล็ดทุเรียนขายสร้างรายได้, ) SKE อัดก๊าซโต-บุ๊กกำไรพิเศษลุยลงทุน โรงไฟฟ้าชีวภาพ, ) เคาะนำร่องโซลาร์ลอยน้ำ ๕ เขื่อน, ) ธพว.ติดปีกธุรกิจยางพารา สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม, ) ปัตตานีจัดแสดงสินค้า-วัฒนธรรม และ ) ททท.ยกระดับท่องเที่ยวชุมชนเมืองรอง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ราคายางทรุด! เหตุเก็งราคาตลาดล่วงหน้า”ตลาดเซี่ยงไฮ้”

Comment
Related