วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๘ เม.ย. - ๔ พ.ค. ๖๑

 08 พ.ค. 2561 12:54 น. | อ่าน 830
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๘ เม.ย. - ๔ พ.ค. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๘ เม.ย. - ๔ พ.ค. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๘ เม.ย. - ๔ พ.ค. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๘ เม.ย. - ๔ พ.ค. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๘ เม.ย. - ๔ พ.ค. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๘ เม.ย. - ๔ พ.ค. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.๒๘ เม.ย. - ๔ พ.ค. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑)
      ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ เหตุการณ์ป่วน ๕ อำเภอ นราธิวาส ขึงป้ายโจมตี เผา ลอบวางระเบิด” ซึ่งหน่วยข่าวในพื้นที่คาดการณ์ว่าจุดประสงค์ในการก่อเหตุ คือ การตอบโต้คำพิพากษาศาลจังหวัดปัตตานี มีคำสั่งลงโทษประหารชีวิต และจำคุกแกนนำ ในคดีวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีปี ๒๕๕๙”
      ภาพข่าวสำคัญเชิงบวกได้แก่ 
1. การพูดคุยเพื่อสันติ:
พล.อ.อักษรา ยืนยันเดินหน้าในเรื่องพื้นที่ปลอดภัย หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกระแสข่าวว่าการเดินหน้าเรื่องพื้นที่ปลอดภัยหยุดชะงัก นอกจากนั้น พล.อักษรา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การพบปะกันระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ ได้รับการขานรับจากทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าการสร้างสันติภาพเป็นทิศทางของโลก ฉะนั้นพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยก็ควรเดินไปบนเส้นทางเดียวกั
2. การเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต.: พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ครั้งที่ 11 ณ ประเทศสิงค์โปร์ สำหรับประเด็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ จชต.​ ก็คือ แนวระเบียงเศรษฐกิจ ระหว่าง จชต. กับ มาเลเซีย
3. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) ผบ.ทบ. ชี้ สถานการณ์ใน จชต.​ สามารถควบคุมได้, ) ความคืบหน้าโครงการพาคนกลับบ้านของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้แก่ มทภ.๔ รับรายงานตัว ๑๐ เยาวชนแนวร่วมที่หลงผิด เพื่อร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ และ การจัดทำโครงการ “หมู่บ้านรองรับคนกลับบ้าน” ใน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส และ ๓) การเปิดกองร้อยทหารพราน เป็น “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพยาระบบสมัครใจ” ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เข้าพบ พล.อ.ประวิตรฯ เพื่อหารือการขยายความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ด่านศุลกากรสะเดา - ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดาห์รวมทั้งความร่วมมือในการท่องเที่ยว และ การแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้
5. การศึกษา: การสร้างโอกาสการศึกษาให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ จชต. ภายใต้ โครงการประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. กระบวนการยุติธรรม: ศาลสั่งประหารชีวิต ๖ จำเลยคดีระเบิดเมืองปัตตานี
7. ประเด็นภัยแทรกซ้อน อื่นๆ ได้แก่ ตชต. รวบเครือข่ายยาเสพติดมูลค่า ๒๑๐ ล้านบาท
      จากสถานการณ์ฯ ดังกล่าว ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย.๖๑)

 

      ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๑ - ๔ พ.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๖ (๑๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๑๘๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๔ (๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๓๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๑ - ๔ พ.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวก มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๗ (๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีความถี่คงที่(๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) เจาะไอร้องนำร่องความปลอดภัย บทพิสูจน์หยุดยิงที่ชายแดนใต้ และ ) "อักษรา" ลั่นเดินหน้าพื้นที่ปลอดภัย มาราฯ พร้อมเมื่อไหร่ก็มาร่วมมือกัน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๓ ก๊ก อักษรา-บิ๊กอาร์ต-มือทำงานลับ ศึกใน โหมไฟใต้??!!

      ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๑ - ๔ พ.ค.๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐๐ (๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๘ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) ฆ่าทุบหัว ชิง จยย. เมียนมา ตำรวจหวั่น นำก่อเหตุระเบิด พื้นที่ จ.ยะลา, ) ยะลาเกิด ๒ เหตุซ้อน คนร้ายลอบยิงฐาน ชคต. กับบุกยิงโจ๋ ๒๑ ถึงบ้าน และ ๓)​ ป่วนไม่เลิก! ๕ อำเภอ นราธิวาส ขึงป้ายโจมตี เผา ลอบวางระเบิด 

      ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๑ - ๔ พ.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ (๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๑๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐ (๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ประยุทธ์ ถกผู้นำแผนพัฒนาเขต เศรษฐกิจ ไทย-อินโดฯ-มาเลย์, ) ทุ่ม ๗ แสนล้านปฏิรูปประเทศ ระยะ ๕ ปีตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว, ) สมช. ชงนายกฯ ตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติแก้อาชญากรรม - แรงงาน, และ ) บิ๊กป้อมลั่นพบทหารทำตัวเป็นมาเฟีย ฟันไม่เลี้ยง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) หนุนขุดคลองไทยชาวใต้จี้บิ๊กตู่ ตั้ง คณะกรรมการศึกษา พงษ์เทพนำทัพ แถลงข่าว ยันช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชาติ และ ) เดินหน้าเสนอขุดคลองไทย ยันคนใต้เห็นด้วย เตรียมบุกพบ นายกฯ ๒๑ นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๓๓ (๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๒๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่คงที่ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ทหารไม่หวั่นเจ้าของโรงแรมยื่นฎีกา, ) ผบ.ทบ. ชี้ สถานการณ์ใน จชต. สามารถ ควบคุมได้, ) ทัพภาค ๔ ผุดโครงการพาคนไทยกลับบ้านมอบที่ดินทำกิน, ) เปิดกองร้อยทหารพรานเป็น‘ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม’ผู้เสพยาระบบสมัครใจ, ) ‘ศรีวราห์’ รับมอบตัว 5 ผู้ต้องหาลักลอบขนระเบิด ‘พาวเวอร์เจล’, ) สร้างความมั่นคง! ไทย-มาเลย์ เปิดยุทธการตรวจเข้มแม่น้ำโก-ลก, ) ตั้งคกก.สอบเท็จจริง ขรก. เอี่ยวผลประโยชน์รุกป่าสงวนนิคมสร้างตนเอง, ) จนท.คุมเข้มวันครบรอบ ๑๔ ปีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ ป้องกันการสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์, ) แม่ทัพภาคที่ ๔ รับรายงานตัว ๑๐ เยาวชนแนวร่วมกลุ่มใหม่ที่ถูกชักจูงเข้าร่วมก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) พิพากษาคดีแม่ 'อับดุลอาซิ สาและ' ฟ้อง สนง.ตำรวจ - กองทัพบก และ ) ชาวสุคิรินฮือต้าน "ผู้เห็นต่าง" ตั้งหมู่บ้านในพื้นที่

      ในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗ (๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๒๙ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๓๓ (๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง 2561 มาแล้ว!, ) ร.ร. ใกล้เปิดเทอมจับจ่ายคึกคัก, ๓) มอเตอร์เวย์หาดใหญ่ - มาเลย์, ๔) กฤษฏาเจรจาเอกชนรับซื้อกุ้งสูงกว่าต้นทุน, ๕) บิ๊กป้อม รับ ออท.มาเลเซีย ถกการพัฒนาพื้นที่ ศก.ชายแดน ท่องเที่ยว, ) ของดียะลา ราดหน้า-ผัดซีอิ๊ว เฮียตง, ๗) เอ็นไอเอ รุกอัดฉีดสตาร์ทอัพชายแดนใต้ พร้อมชี้เป็นกลุ่มที่น่าจับตา, ๘) กสส.ดันสหกรณ์ชาวสวนยางรวมตัวรูปแบบประชารัฐ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง, ๙) ทุนมาเลย์สนตั้งรง.ในรับเบอร์ซิตี้ และ ๑๐) โครงการคลองไทย ความหวังของชาวใต้!!! ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) จยย.รับจ้างด่านนอกประท้วง! เทศบาลตัดช่องทำกินตั้งวินใหม่ ห้ามส่งผู้โดยสารข้ามมาเลย์, ) บ่อกุ้งภาคใต้ช้ำราคาตก-ต้นทุนสูง

Comment
Related