วันอังคารที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔

 02 ส.ค. 2564 12:52 น. | อ่าน 429
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๔-๓๐ ก.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๕ ข่าว จากที่มี ๖๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗- ๒๓ ก.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๔๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗-๒๓ ก.ค. ๖๔)
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. สิทธิมนุษยชน: จนท.บุกเก็บดีเอ็นเอเยาวชนปอเนาะ-ผู้สูงวัยใน อ.สายบุรี ขณะโควิด-๑๙ ระบาด

2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ผู้การยะลาฉะไฟแนนซ์ยึดรถกลางถนนผิด กม. - ตร.กาบังอ้างแบก M16 หาข่าว
3. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.: ป.ป.ช. กับ คดี GT200 และ เรือเหาะ
4. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ยิงหนุ่มใหญ่คาสวนทุเรียนที่บันนังสตา - ปาไปป์บอมบ์จุดตรวจจะแนะ  และ  ๒) ทหารเผยนาทีชีวิต รอดหวุดหวิดปาไปป์บอมบ์ติดป้ายไวนิล
5. การยกระดับคุณภาพชีวิต: อัตราการติดเชื้อ และจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากโควิด
6. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙
7. การบังคับใช้กฏหมาย: เสวนา ๖ องค์กรวิชาชีพสื่อ ค้าน “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ชี้คุกคามเสรีภาพสื่อ-ประชาชน
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การเมือง: จับตา'ไอซีอาร์ซี'ภายใต้บริบท'ศอ.บต.' หรือ'พญาอินทรี'จะกลายเป็น'นกกระจอกเทศ'
2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: การสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และการช่วยเหลือประชาชน
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ เช่น การเร่งเก็บทุเรียนส่งขาย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และ ภาคธุรกิจช่วยลดภาระทางการเงิน (พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย) แก่ผู้ประกอบการ
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การรับมือกับการแพร่ระบาด และการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
5. การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด: ยะลาจับยาบ้า ๓ แสนเม็ด

      ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๗๕ ข่าว จากที่มี ๖๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๔๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลงเล็กน้อย

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๓๐ ก.ค. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๓ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) คนร้ายลอบยิง หนุ่มใหญ่ดับในสวนยางพารา อ.บันนังสตา จ.ยะลา และ ๒) ทหารเผยนาทีชีวิต รอดหวุดหวิดปาไปป์บอมบ์ติดป้ายไวนิล

      ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ รายงานพิเศษ: จับตา'ไอซีอาร์ซี'ภายใต้บริบท 'ศอ.บต.' หรือ'พญาอินทรี'จะกลายเป็น'นกกระจอกเทศ'  ไม่มีข่าว เชิงลบ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๓ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ภาพข่าว: คอลัมน์ เลียบค่ายกองทัพ: พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ๒) ตร. สุไหงโก-ลก ร่วมมอบอาหาร น้ำดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้ง ปชช.ที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และ ๓) กองทัพเรือ จัดตั้ง Call Center ศูนย์ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 24 ชม.ทั้งบนบกและในทะเล ทั่วประเทศ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ผู้การยะลาฉะไฟแนนซ์ยึดรถกลางถนนผิด กม. - ตร.กาบังอ้างแบก M16 หาข่าว

      ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๘ ข่าว จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ชาวสวนเร่งเก็บทุเรียนส่งขาย ๒) เลียบค่ายกองทัพ: พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ๓) คอลัมน์ EEC Analysis: เขตศก.พิเศษใหม่กลไกเคลื่อนลงทุน ๔) พณ.ดึงเกษตร-เอกชน ระดมลดปัญหามังคุด ๕) พลิกวิกฤติดัน 8 ชุมชนท่องเที่ยว ต้นแบบการทำตลาดนิวนอร์มอล ๖) 'รถไฟ' ปรับเวลาเดินรถทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันนี้ - 2 ส.ค. เช็คตารางได้ที่นี่ ๗) ศอ.บต. ร่วมกัน 2 มหา'ลัย ศึกษาระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ อ.จะนะ ๘) ศอ.บต. เรียกประชุมหน่วยงานช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ๙) ศรีสวัสดิ์ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติ พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 2 เดือน ๑๐)  นราฯจัดโครงการ 'ช่วยชาวสวน ปันสุขชาวเมือง' รับซื้อผลไม้ช่วยเหลือ ชาวสวนในพื้นที่ต้องปิดเพราะโควิดระบาดนำไปแจกจ่ายในชุมชน และ ๑๑) กระทรวงเกษตรฯ เตรียมอัดฉีดเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ 122 ล้านบาท หนุนสหกรณ์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตในราคานำตลาด' ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) เบตง 'ตม.ศุลกากร-แรงงานลงผลไม้' ติดโควิดยอดผู้สัมผัสคนขับรถสินค้ามาเลย์ 99 คน ๒) ไปรษณีย์เบตงแจง จนท.ติดโควิด 1 ราย ขณะที่ผู้ประกอบการปิดตัวลงหลังแบกภาระไม่ไหว และ ๓) คอลัมน์ เอ็มดี 'บขส.' สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต เปิดแผนหนีตายท่ามกลางโควิดรอบใหม่ 'ขาดทุนสูงสุดในรอบ 91 ปี'

Comment