วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔

 12 ก.ค. 2564 10:41 น. | อ่าน 292
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓-๙ ก.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก มีข่าวเชิงบวก ๑๐๗ ข่าว จากที่มี ๙๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ มิ.ย. ๖๔-๒ ก.ค. ๖๔) ในส่วน ของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าว จากที่มี ๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ มิ.ย. ๖๔-๒ ก.ค. ๖๔)
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙
2เหตุร้ายรายวัน:  เหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นที่ อ.จะนะ ทำให้ทหารเสียชีวิต ๑ นาย
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต: จำนวนการแพร่ระบาด และการเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโควิด
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน: ไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงนี้ ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์ของ ไฟใต้ ดีขึ้น แต่ยิ่งแย่ลง เพราะบีอาร์เอ็นเดินงานด้านมวลชน และงานด้าน ไอโอ ได้มากขึ้น
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) 'ร.๑๐' พระราชทานดอกไม้-ตะกร้าสิ่งของ แก่ จนท.บาดเจ็บเหตุปะทะผู้ก่อการร้าย จ.ปัตตานี และ ๒) เหตุการณ์ปะทะในพื้นที่ จ.ว.ป.น.
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: หอการค้า"สงขลา-สตูล-ปัตตานียะลา-นราธิวาส" ชง ศอ.บต.ประกาศ ๕ จังหวัดชายแดนใต้เป็นเขต ศก.พิเศษ ดันแบงก์ชาติ-คลังตั้ง "กองทุนแก้หนี้"
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙    

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีข่าวเชิงบวก ๑๐๗ ข่าว จากที่มี ๙๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าว จากที่มี ๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๖ มิ.ย-๙ ก.ค. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๒ ข่าว จากที่ไม่มีข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) คนร้ายลอบ วางบึ้มทหารในพื้นที่อ.จะนะ จ.สงขลา ขณะออกตรวจพื้นที่ ทหารเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ3นาย ๒) คนร้ายขว้างระเบิด ถล่มป้อมทหาร เจ็บ 1 และ ๓) ป่วนยะลารัวยิงร้านอาหารตามสั่ง

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ จากที่มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ 'กกต.' ไฟเขียวรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล-นายกเทศมนตรีเพิ่ม หลายจังหวัด  

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๔๙ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ปะทะเดือดโจรใต้ 19 หมายจับ ๒) เปิดคลิป จนท.เจรจา 'โจรใต้' ให้ยอมมอบตัว หลัง'ปะทะเดือดสายบุรี' ๓) อีกศพวิสามัญฯ สายบุรี "อัมรี มะมิง" มือบึ้มกรุง ๔) จนท.ยังปิดล้อมยิงปะทะต่อเนื่อง! คาดมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า 6 รายหนีซ่อนในป่า ๕) หวั่นแพร่โควิด คุมเข้มชายแดน ป้องกันต่างด้าว ๖) ผบ.ตร.ลงพื้นที่เหตุปะทะที่ปัตตานี เผยคนร้ายตาย 2 ยึดอาวุธปืน ระเบิด ๗) ปัตตานีคืบหน้าปะทะเจ้าหน้าที่เจ็บ3 คนร้ายยังคงเปิดฉากยิงต่อเนื่อง ๘) แม่ทัพภาค 4 พร้อมกองเกียรติยศส่ง ศพทหารขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่ค่าย มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ ได้เลื่อนขั้น 7 ชั้นยศ ๙) แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งเร่งรวบรวม วัตถุพยาน คนร้ายปาระเบิดใส่ ป้อมยามทหารพรานบาดเจ็บ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  การใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของการ'ดับไฟใต้'

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ ก.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๐ ข่าว จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ ที่แล้ว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบ ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๘ ข่าว จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ มิ.ย. ๖๔ - ๒ ก.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'สงขลา'ชัวร์จัดทัวร์ออฟ ช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจดี ๒) คอลัมน์ ช่องทางทำกิน: 'ข้าวเกรียบปลาทะเล'แปรรูป ต่อยอดสร้างเงิน-อาชีพ ๓) โลตัส เปิดพื้นที่ให้ผู้ ประกอบการ 'ฝากร้านกับโลตัส' ประเดิมในจังหวัดควบคุมสูงสุด ๔) จับบุหรี่เถื่อนมูลค่ากว่า 35 ล้าน คาดขนจาก เวียดนาม ก่อนนำมาพักโกดังเตรียมส่งขาย ๕) ' มิติใหม่ 'น้ำเต้าหู้คาเฟ่' ตอบโจทย์คนรักสุขภาพที่เดียวนราธิวาส และ ๖) หอการค้าชายแดนใต้ชงแก้หนี้ ติดแบล็กลิสต์กู้ได้-พักเงินต้นดอกเบี้ย 1 ปี ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ขาดทุน หยุดวิ่ง คนหาย รายได้ไม่มี เสียงสะอื้นจาก'ธุรกิจรถทัวร์' ในวันที่มรสุม 'โลว์คอสต์-โควิด'ถาโถมหนัก ๒) หนี้เสียพิโก ไฟแนนซ์ สูง 17% และ ๓) ความย้อนแย้ง'สนามบินเบตง'

Comment