วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔

 28 มิ.ย. 2564 10:29 น. | อ่าน 350
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๙-๒๕ มิ.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๘ ข่าว จากที่มี ๘๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๒-๑๘ มิ.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยว ข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๕​ ข่าว จากที่มี ๕๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ มิ.ย. ๖๔)
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การรักษาปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน
: ๑) ทำพิธีฝัง 2 ศพถูกวิสามัญฯ แห่บริจาคช่วยครอบครัว “อัมรัน-อาดือเระ” ๒) ยืนยันตัวจริง "ตอเละ ยะ" อ้างถูกจับแล้วหลอน - ปูดซ้ำ จนท.บังคับเซ็นรับไม่เคยถูกขู่ และ ๓) รายงานพิเศษ: ตราบใดหน่วยงานรัฐยังหย่อนยาน ไม่ทันเกม BRN แล้วเมื่อไหร่'ไฟใต้'ถึงจะดับ!
2. การเมือง: ๑) รองโฆษก ปชป. เผยชื่อ 7 ขุนพลอภิปรายร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติม 6 ฉบับของพรรค, ๒) 'อันวาร์'เสนอตั้งคณะลูกขุนสภา สกัดรัฐประหารลดขัดแย้ง ทางออกประเทศ และ ๓) เลิกอ้างประชามติรัฐธรรมนูญได้แล้ว
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การเพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาดโควิด ๑๙ ในพื้นที่ จ.ว.ย.ล., จ.ว.ป.น. และ จ.ว.ส.ข.

ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด:
๑) ลุยล้างแก๊งยานรกยึดทรัพย์30ล้าน, ๒) แถลงค้ายา, ๓) จับแก๊งยานราธิวาสโหด หนีคดีลวงฆ่าปมขัดผลประโยชน์, ๔) บุกจับนักค้ายาคาบ้านพัก ผงะ!พบกัญชา 9 ต้นหลายสายพันธุ์ปลูกไว้ในบ้าน  และ  ๕) จับกุมยาเสพติด พร้อมยึดทรัพย์กว่า 30 ล้านบาท
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ปะทะเดือดกลางรีสอร์ตยะหริ่ง มีวิสามัญฯ รอยืนยันผู้เสียชีวิต
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต: ๑) การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และ ๒) ฟื้นฟูแนวปะการังเกาะโลซิน
4. เศรษฐกิจและการสร้างรายได้: เกษตรฯชง ครม. 'พิมพ์เขียววิสัยทัศน์' ดันไทยฮับฮาลาลโลก

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๒๘ ข่าว จากที่มี ๘๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๕๕​ ข่าว จากที่มี ๕๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของ แนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน จากที่มี ๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) รองโฆษก ปชป. เผยชื่อ 7 ขุนพลอภิปรายร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติม 6 ฉบับของพรรค ๒) 'อันวาร์'เสนอตั้งคณะลูกขุนสภา สกัดรัฐประหารลดขัดแย้ง ทางออกประเทศ และ ๓) เลิกอ้างประชามติรัฐธรรมนูญได้แล้ว

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๒๕ ข่าว จากที่มี ๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าว จากที่มี ๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) หิ้วผู้ต้องสงสัยเอี่ยวไฟใต้ ๒) ปะทะเดือดกลางรีสอร์ตยะหริ่ง มีวิสามัญฯ รอยืนยันผู้เสียชีวิต ๓) กอ.รมน.แจงเหตุวิสามัญ 2 คนร้าย เช็ครีสอร์ทเอี่ยวให้ที่พักพิงหรือไม่ ๔) เปิดไทม์ไลน์ปะทะเดือดดับ 2 คนร้าย กางประวัติไม่ธรรมดา-โยงยิงแล้วเผาพ่อค้า 3 ศพ ๕) ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของหน่วยฝึก ให้ต้อนรับน้องสุดท้องกองทัพบก ผลัด 1/64ในนราธิวาส และ ๖) ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ทำพิธีฝัง 2 ศพถูกวิสามัญฯ แห่บริจาคช่วยครอบครัว “อัมรัน-อาดือเระ” ๒) ยืนยันตัวจริง "ตอเละ ยะ" อ้างถูกจับแล้วหลอน - ปูดซ้ำ จนท.บังคับเซ็นรับไม่เคยถูกขู่ และ ๓) รายงานพิเศษ: ตราบใดหน่วยงานรัฐยังหย่อนยาน ไม่ทันเกม BRN แล้วเมื่อไหร่'ไฟใต้'ถึงจะดับ!

      ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิ.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๐ ข่าว จากที่มี ๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'บิ๊กป้อม' เสริมความมั่นคงพลังงาน-สิ่งแวดล้อม ๒) ธ.ก.ส.ขยายเวลาปล่อยกู้เรือประมง 5.3พันล้านไปถึงปี 69 ๓) ผ่านฉลุย! แปลงใหญ่ภาคใต้ผ่านการอนุมัติโครงการยกระดับฯ ครบ 123 แปลง ๔) ไทยสร้างไทย เปิดบ้านฟัง ความเห็นคณะคลองไทย สร้างเศรษฐกิจพิเศษ ๕) เกษตรฯดันไทยเป็นฮับ อาหารฮาลาล หวังเจาะตลาดทั่วโลก ๖) 'Wolf tea ชายิ้มกัญ' ดื่มแล้ว อารมณ์ดี ที่แรกนราธิวาส ๗) กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียม ส่งเสริมเกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ ๘) รมช.เกษตรเตรียมเจาะตลาดมาเลย์ หลังโควิด19คลี่คลาย หวังช่วยสมาชิกสหกรณ์จ่ายหนี้ที่สะสมมานาน ๙) 'มท.2' ถก 'ศอ.บต.' กลุ่มโคเนื้อภาคใต้ ขอรัฐสนับสนุนทุน ยกระดับคุณภาพชีวิต-สร้างรายได้เพิ่ม ๑๐) จับกุมเรือเวียดนาม 2 ลำที่นราธิวาส และ ๑๑) ผอ.ศปพร. เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนทุเรียนกวน บูโดเรี่ยน ที่นราฯ เตรียมผลักดันให้สมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ แปรรูปทุเรียนจำหน่ายสร้างรายได้

Comment