วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔

 22 มิ.ย. 2564 11:56 น. | อ่าน 285
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๘๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๖ ข่าว จากที่มี ๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔)
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การศึกษา
: ตลกร้ายเรียนออนไลน์... แม่น้ำตาไหลมือถือเครื่องเดียวไม่พอให้ลูก ๖ คน 
2. การเมือง: ๑) ผลกระทบเชิงลบในมิติของความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล จากการเลื่อนการฉีดวัคซีน และ ๒) ร่างกฎหมายควบคุม (ทำลาย)ภาคประชาสังคม 
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ไฟใต้ยังระอุ มีทั้งยิงคน ยิงบ้าน และแอบคืนปืนสงคราม กองร้อย อส.ที่หายไป 20 กระบอก และ ๒) อึ้ง!พบปืนหลวง ๑๘ กระบอกถูกขายให้เครือข่ายค้าปืนออนไลน์เถื่อน
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การเพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาดโควิด ๑๙ ในพื้นที่ จ.ว.ย.ล., จ.ว.ป.น. และ จ.ว.ส.ข.
5. เหตุร้ายรายวัน: โจรใต้อาละวาด ไล่ยิงชาวบ้านดับ แอบทิ้งปืน'อาก้า'
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน:
๑) ประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ "อ.กาบัง" หลังเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, ๒) อ้างถูกทหารจับ ปล่อยมาจิตหลอน - รมช.กห.แจง “คนละคน” และ ๓) คุมเข้มชายแดนไทย-มาเลเซีย ทางยุทธวิธีสกัดโควิด หลังมาเลย์ขยายมาตรการปิดเมือง
2. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ชาวนราธิวาสพร้อมใจลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ชื่นชมนโยบายรัฐบาล ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
4. ยาเสพติด: ค้นชุมชนจันทร์วิโรจน์-หาดใหญ่ รวบเอเย่นต์ค้ายา คายหมดเปลือกจุดรับส่งของ

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๘๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๕๖ ข่าว จากที่มี ๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ในช่วงวันที่ ๕ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข  

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑ ข่าว จากที่ไม่มี ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ โจรใต้อาละวาด ไล่ยิงชาวบ้านดับ แอบทิ้งปืน'อาก้า'

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๘ ข่าว จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) หมอจี้รัฐบาลพูดความจริง วัคซีนพอหรือไม่ ๒) 'ปิยบุตร'ชี้พิรุธพรรคใหญ่เล่นปาหี่ แก้รธน. หวังสืบทอด'ระบอบประยุทธ์' ๓) สธ.-จังหวัดโบ้ยวุ่น ศึกวัคซีน โพลชี้คนไม่เชื่อมั่น ๔) เด็กปชป.จี้กระจายวัคซีน ๕) คอลัมน์ กฎหมาย 4.0: ร่างกฎหมายควบคุม (ทำลาย)ภาคประชาสังคม และ ๖) คนพร้อมวัคซีนไม่พร้อม บริหารพลาด รพ.เลื่อนฉีดทั่วประเทศ

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๐ ข่าว จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๙ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คอลัมน์ เลียบค่ายกองทัพ ๒) ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมกำลัง ๓) เปิดประวัติมือบึ้มปลิดชีพ "ดาบแชน" หลังศาลอุทธรณ์พิพากษาคุกตลอดชีวิต ๔) ประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ "อ.กาบัง" หลังเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ๕) อ้างถูกทหารจับ ปล่อยมาจิตหลอน - รมช.กห.แจง “คนละคน” และ ๖) คุมเข้มชายแดนไทย-มาเลเซีย ทางยุทธวิธีสกัดโควิด หลังมาเลย์ขยายมาตรการปิดเมือง 'พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบ ต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร' ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) คอลัมน์ ตีโฉบฉวย: รู้เท่าทัน ๒) อึ้ง!พบปืนหลวง 18กระบอกถูกขายให้เครือข่ายค้าปืนออนไลน์เถื่อน ๓) ไฟใต้ยังระอุ มีทั้งยิงคน ยิงบ้าน และแอบคืนปืนสงคราม กองร้อย อส.ที่หายไป 20 กระบอก ๔) พบเพิ่ม 1 กระบอก “ปืน อส.เมืองนราฯ” มือมืดจัดฉากส่งคืน-ทิ้งริมถนน และ ) รายงานพิเศษ: หรือวิถีชีวิตของคนริมคลองสุไหงโก-ลก จะสำคัญกว่า'รั้วกั้นเขตแดน'เพื่อความมั่นคงของชาติ

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๙ ข่าว จากที่มี ๑๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คอลัมน์ แวดวงอุดมศึกษา: มทร.ศรีวิชัย เปิดตัว 'จังฮู้' สินค้าคนปักษ์ใต้ออนไลน์ ๒) 'พาณิชย์'เร่งแผนค้า ชายแดน ชิงเทรนด์เชื่อมไฮสปีดลาว-จีน ๓) เอกชนลงทุนเขตเศรษฐกิจชายแดน ทะลุ 2.5 หมื่นล. ๔) โซไซตี้ : 'จริงใจ FARMERS' MARKET' คัดที่สุด ผัก ผลไม้ทั่วไทย ส่งตรงจากมือเกษตรกร ทั่วไทย สู่ชาวกรุงเทพฯ ๕) นายด่านศุลกากร สุไหงโก-ลก เข้มปราบสินค้าหนีภาษี ๖) SNC คว้าสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ๗) ชาวนราธิวาสพร้อมใจ ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ขณะที่ ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ชื่นชมนโยบายรัฐบาล ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และ ๘) ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ส่งมอบ 'ปุ๋ยอินทรีย์'ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

Comment