วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔

 14 มิ.ย. 2564 13:20 น. | อ่าน 322
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๕-๑๑ มิ.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๓ ข่าว จากที่มี ๑๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔-๔ มิ.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๒ ข่าว จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔-๔ มิ.ย. ๖๔)
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน
: เจาะสถิติไฟใต้ปี 64 - ผ่าน 17 ปียังไม่สงบ หรือเตรียม เปิดแนวรบสมรภูมิใหม่?
2. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙
3. การเมือง: 'ไอซีอาร์ซี'เลี้ยงเป็ด-ไก่ส่งแนวร่วมไปเมียนมา ถ้า 'กอ.รมน.' ยังคิดไม่ออกถือ เป็นกรรมประเทศไทย
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ราคายางตกต่ำ
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
: การควบคุมคุณภาพของทุเรียนใต้
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ผลการปฏิบัติงานของชุดจรยุทธ์, การชี้แจงเรื่องงบประมาณรั้วชายแดน และ การคุมเข้มแนวชายแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การฉีดวัคซีนโควิด ๑๙
4. ยาเสพติด: จับไอซ์ลอตใหญ่ 135 กก. 135 ล้าน


 


  

      ในช่วงวันที่ ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๓๓ ข่าว จากที่มี ๑๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๒ ข่าว จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน จากที่มี ๘ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๕ ข่าว จากี่มี ๕ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ สุดปัง!เพจ PMOC เรียงอักษรไทยตั้งแต่ ก.-ฮ.โชว์ผลงานรัฐบาลลุงตู่  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'อันวาร์' ยกไทม์ไลน์'รมช.สาธิต' แนะแก้โควิดเสร็จ รื้อ รธน.แล้วยุบสภา ๒) พท.จัด 35 ขุนพล ชำแหละพรก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ลั่นเจอตีเช็คเปล่าไม่ให้ผ่านแน่ และ ๓) รายงานพิเศษ: 'ไอซีอาร์ซี'เลี้ยงเป็ด-ไก่ส่งแนวร่วมไปเมียนมา ถ้า 'กอ.รมน.' ยังคิดไม่ออกถือเป็นกรรมประเทศไทย

      ในช่วงวันที่ ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๒๗ ข่าว จากที่มี ๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ยึดอุปกรณ์ระเบิดอื้อหลังปะทะ ส่งชุดจรยุทธ์ไล่ล่ากดดันคนร้าย ๒) แถลงร่วม 3 ฝ่าย ศอ.บต.ลุยการทูตเชิงรุก สร้างความเข้าใจนานาชาติปมดับไฟใต้ ๓) โต้ปมอภิปรายงบรั้วชายแดน 600 ล้าน ทหารแจงเน้นสร้างตลิ่งไม่ใช่กำแพง ๔) เปิดภาพมุมสูงทหารบิน ฮ. เข้มชายแดนมาเลเซีย ป้องกันลักลอบเข้าเมืองช่วงล็อกดาวน์ ๕) จับ 6 แรงงานพม่าทะลัก เข้าออกมาเลเซียใช้ไทยเป็นทางผ่าน ๖) 'ผู้การฯปัตตานี' สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 'ยิว' ตำรวจหนุ่มแฟน 'เจนนี่' ทำองค์กรเสียหาย ๗) 'กอ.รมน.' สรุปผลงานปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ในรอบ 1 เดือน ๘) ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพราน จ.นราธิวาส ๙) รายงาน: สั่งปดตายช่องทางธรรมชาติ ชายแดนใต้ ยกระดับคุมเข้มหลังมาเลเซียล็อกดาวน์ทั้งระบบ และ ๑๐) 'ดุสิตโพล' ระบุ ประชาชนพอใจ 'ระดับมาก' ต่อบทบาทกองทัพบกในช่วงโควิด ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ เจาะสถิติไฟใต้ปี 64 - ผ่าน 17 ปียังไม่สงบ หรือเตรียม เปิดแนวรบสมรภูมิใหม่?

      ในช่วงวันที่ ๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๒ ข่าว จากที่มี ๑๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: จับเรือญวนลอบทำประมง ๒) ศอ.บต.ส่งเสริมทางเลือกใหม่ให้เกษตรกร ๓) คุมเข้มทุเรียนใต้ป้องกันด้อยคุณภาพ ๔) TPIPP ฉายอนาคตเคาะเป้าราคา 5 บาท และ ๕) สู้ชีวิตช่วงโควิดระบาด เลี้ยงจิ้งหรีดหนึ่งเดียวที่นราธิวาส เป็นรายได้เสริม ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ใต้ช้ำยางดิ่งกว่า 10 บาท/กก. 'มาเลย์'ล็อกดาวน์-ปิดรง.ศรีตรังฯต่อ และ ๒) ลัมปีสกินแพร่ 2 ด.เสียหาย 500 ล้าน

Comment