วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ พ.ค - ๔ มิ.ย. ๖๔

 07 มิ.ย. 2564 10:03 น. | อ่าน 309
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ พ.ค - ๔ มิ.ย. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ พ.ค - ๔ มิ.ย. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ พ.ค - ๔ มิ.ย. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ พ.ค - ๔ มิ.ย. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ พ.ค - ๔ มิ.ย. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ พ.ค - ๔ มิ.ย. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ พ.ค - ๔ มิ.ย. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๓ ข่าว จากที่มี ๑๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ในส่วนของ ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๕๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔)
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน
: ๑)  "ปืนหาย" กับความอ่อนไหว และข้อควรระวังเรื่อง "โจรปลอม" และ ๒) รายงานพิเศษ: เมื่ออาวุธปืนหลวงเปลี่ยนไปอยู่ในมือโจร 'ขยะใต้พรม' กองใหญ่ที่ 'แม่ทัพ' ต้องสะสาง
2. การเมือง: การตำหนิ และการโจมตีรัฐบาลในการพิจารณางบประมาณปี ๖๕ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณด้านความมั่นคง (การซื้ออาวุธ) และ การสร้างรั้วชายแดนไทย-มาเลเซีย
3. เหตุร้ายรายวัน: ๑) คนร้ายป่วนปัตตานี! ทำลายกล้องวงจรปิด 6 จุด พร้อมทิ้งจดหมายขู่, ๒) โจรใต้โหด!ลูกซองซุ่มยิง หนุ่มใหญ่หัวกระจุยดับคาที่ และ ๓) เศร้า.. อส.ทพ.กัณมิตร สละชีพขณะตั้งจุดตรวจหน้าโรงเรียน จ.นราธิวาส

4. การยกระดับคุณภาพชีวิต: คลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
:  ๑) การส่งเสริมการเกษตร เช่น การปลูกถั่วลิสง, เกษตรแปลงใหญ่ และการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน และ ๒) การนำเรื่องการปลดล็อก “กระท่อม” เชิงพาณิชย์

2. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การรับมือกับการเผยแพร่โควิด เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน
3. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) การชี้แจงความคืบหน้าการติดตามปืนหาย, ๒) การคุมเข้มแนวชายแดนไทย-มาเลย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และ ๓) การติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญในพื้นที่ และการแถลงข่าวชี้แจงผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในช่วงเวลาที่ผ่านมา
4. การบังคับใช้กฏหมาย: การปรับลดพื้นที่ ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 

      ในช่วงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๑๓ ข่าวา จากที่มี ๑๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของ ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๕๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๘ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) คนร้ายป่วนปัตตานี! ทำลายกล้องวงจรปิด 6 จุด พร้อมทิ้งจดหมายขู่ ๒) โจรใต้โหด!ลูกซองซุ่มยิง หนุ่มใหญ่หัวกระจุยดับคาที่ และ ๓) เศร้า.. อส.ทพ.กัณมิตร สละชีพขณะตั้งจุดตรวจหน้าโรงเรียน จ.นราธิวาส

      ในช่วงวันที่ ๒๒ พ.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๔ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๕ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) จับตาชำแหละงบ กอ.รมน. 7.8 พันล้าน แผนบูรณาการดับไฟใต้ 7.1 พันล้าน ๒) ฝ่ายค้านปูดซุก 2.4 หมื่นล้าน”งบดับไฟใต้” แต่รั้งท้ายพัฒนา แถมมีซ่อนซื้ออาวุธ ๓) ส.ส.ก้าวไกล เสนอ recovery ชายแดนใต้ ๔) งบ 2565 : ส.ส. ประชาชาติแฉ กอ.รมน. ขอตั้งงบ 600 ล้าน สร้างกำแแพงชายแดนไทย-มาเลเซีย “ปิดกั้นพี่น้องชาติพันธุ์มลายู” และ ๕) งบ 2565 : กลาโหมแจงต้อง “จัดระเบียบชายแดน” หลัง ส.ส. ประชาชาติแฉ กอ.รมน. ของบ 600 ล. สร้างกำแพง “ปิดกั้นพี่น้องชาติพันธุ์มลายู”

      ในช่วงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๓๒ ข่าว จากที่มี ๕๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๘ ข่าว จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) จับตา 4 จว.ชายแดนใต้ ศบค.สั่งบล็อก 'ลอบเข้าเมือง'แพร่เชื้อ ๒) ระดมกำลัง-ยุทโธปกรณ์ "บก-เรือ-อากาศ" สกัดข้ามแดนไทย-มาเลย์ ๓) แม่ทัพนำแถลงเอง ปืน อส.หายจริง 26 กระบอก ได้คืน 6 นับผิด 2 ต้องตามหาอีก 20 ๔) ผบ.ฉก.นราธิวาส กำชับทหารคุมเข้ม ป้องกันลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย หวั่นโควิด ๕) แม่ทัพภาค 4พร้อมแม่บ้านให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บ จากปฏิบัติภารกิจและหน่วยชายแดน เฝ้าระวังโควิด ๖) มทภ.4 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญในพื้นที่จ.นราธิวาส และ ๗) กอ.รมน.ภาค 4 สน. แถลงข่าวชี้แจงการปฏิบัติงาน ในห้วงเดือน ที่ผ่านมา ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑)  "ปืนหาย" กับความอ่อนไหว และข้อควรระวังเรื่อง "โจรปลอม" และ ๒) รายงานพิเศษ: เมื่ออาวุธปืนหลวงเปลี่ยนไปอยู่ในมือโจร 'ขยะใต้พรม' กองใหญ่ที่ 'แม่ทัพ' ต้องสะสาง

      ในช่วงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๖ ข่าว จากที่มี ๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) หนุนเกษตรกรชายแดนใต้ปลูกถั่วลิสง ๒) ดัน'กระท่อม'เข้าครม. ปลดล็อกเชิงพาณิชย์ ม.อ.วิจัยประโยชน์อื้อ ๓) แปลงใหญ่ข้าว จ.ปัตตานี ชูตลาดนำการผลิตทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ๔) 'นายกการุณ' พร้อมผลักดัน อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว นราธิวาส สู่ประตูอาเซียน ๕) นราธิวาส ลงนามกับเกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และ ๖) มทร.ศรีวิชัย เปิดตัว 'JUNGHUU.COM' แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อขายสินค้าชุมชนภาคใต้ เน้นสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาสให้ชุมชน และ ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

Comment