วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ พ.ค ๖๔

 31 พ.ค. 2564 12:43 น. | อ่าน 331
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ พ.ค ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ พ.ค ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ พ.ค ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ พ.ค ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ พ.ค ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ พ.ค ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ พ.ค ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ พ.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๙ ข่าว จากที่มี ๙๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ พ.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๔ ข่าว จากที่มี ๓๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ พ.ค. ๖๔)
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การเมือง:
๑) มุมมองหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ชี้หากลไกปิดตายรัฐประหาร และ ๒) สถานการณ์ 'ไฟใต้' ที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ 'รัฐไทย' ยังไม่เปลี่ยนตาม
2. เหตุร้ายรายวัน: กลุ่มก่อความไม่สงบ ดักบึ้มทหารพรานสุไหงปาดีเจ็บ ๔ นาย
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ สายพันธุ์แอฟริกา
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) เหตุการณ์ปืนอาก้าของ อส. หาย และ ๒) สถานการณ์ 'ไฟใต้' ที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ 'รัฐไทย' ยังไม่เปลี่ยนตาม
5. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: 'หมอสุภัทร' โพสต์ซัดรัฐบาล หลัง ลักไก่ ออกมติ ครม. ให้อำเภอจะนะเป็นเขตปลอดอากร
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้:  
ครม. เพิ่มอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเขตปลอดอากร
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: ๑) การปฏิบัติงานตามมาตรการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน และการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และ ๒) 'บิ๊กป้อม'สั่งสาวขบวนการลักลอมขนแรงงานเถื่อนฟันผู้ประกอบการ-เจ้าหน้าที่
3. ยาเสพติด: ตำรวจยะลา โชว์ผลงานรอบเดือน รวบผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย 198 ราย พร้อมของกลางหลายรายการ
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๑๙ ข่าว จากที่มี ๙๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๕๔ ข่าว จากที่มี ๓๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๘ พ.ค. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข  

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๒ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ กลุ่มก่อความไม่สงบ ดักบึ้มทหารพรานสุไหงปาดีเจ็บ 4 นาย

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 1/4 Special Report: มุมมองหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ชี้หากลไกปิดตายรัฐประหาร และ ๒) สถานการณ์ 'ไฟใต้' ที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ 'รัฐไทย' ยังไม่เปลี่ยนตาม

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๕๐ ข่าว จากที่มี ๑๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒๐ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ลุยอุดช่องโหว่ชายแดนใต้สกัดโควิดพันธุ์แอฟริกาฯ ๒) 'บิ๊กป้อม'ถกด่วน ขันนอตชายแดน กันแรงงานเถื่อน ๓) นราฯวุ่นอาก้าหายทั้งจว.37กระบอก ภาค4แจงทยอยล่องหน-ขออย่าตื่น ๔) ยิงทำลายระเบิดถังดับเพลิง ซุกรอยต่อหมู่บ้าน ต.เกาะสะท้อน ๕) ผบ.ตร.ตรวจเข้มชายแดนป้องกันต่างด้าว เข้าเมืองหวั่นนำเชื้อโควิดมาแพร่ ๖) 'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานดอกไม้ตะกร้าสิ่งของ แก่ทหารพรานบาดเจ็บชายแดนใต้ ๗) ผู้ว่าฯลั่น!7วันต้องได้ข้อยุติ ปมปืนหาย28กระบอก ๘) แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อม ผบ.ฉก.นราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สุไหงปาดี ๙) ส่งชุดฉก.นราธิวาสไล่ล่าคนร้ายวางบึ้มชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ทพ.4804 ๑๐) ผู้ช่วย ผบ.ทบ.กำชับบูรณาการร่วมป้องกัน ผู้หลบหนี เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายควบคุมโควิดในพื้นที่นราธิวาส และ ๑๑) ขบวนพิเศษ!! แม่ทัพภาค 4 นำทีม กอ.รมน. เปิดแผน รปภ.เส้นทางเดินรถ สุดสายปลายทางสุไหงโก-ลก ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) คอลัมน์ ตีโฉบฉวย: ไม่ใช่วีรบุรุษ ๒) ใครเอาไป!ปืนอาก้ากองร้อยอส.เมืองนราธิวาสล่องหน28กระบอก ๓) Live พ่นพิษ ยิว ฉัตรมงคล แฟนตำรวจ เจนนี่ โดนหัวหน้าพิจารณาความผิด ๔) รายงานพิเศษ: สถานการณ์ 'ไฟใต้' ที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ 'รัฐไทย' ยังไม่เปลี่ยนตาม และ ๕) ต้นตอนำเข้า'แรงงานเถื่อน' 'ออเดอร์'ผู้ประกอบการ

      ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๐ ข่าว จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๔)) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ดัน'ตลาดจริงใจ'หนุน ศก.ชุมชนชู'ของดี 77จว.'เจาะคนกรุง ๒) 109 ปี กระทรวงคมนาคม เคียงข้างคนไทย ยกระดับคุณภาพชีวิต เดินหน้าโครงข่ายโลจิสติกส์ระดับโลก ๓) ฟื้นฟูวิสาหกิจชุมชนแดนใต้ และ ๔) ครม.เพิ่มอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเขตปลอดอากร ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ 'หมอสุภัทร' โพสต์ซัดรัฐบาล หลัง ลักไก่ ออกมติ ครม. ให้อำเภอจะนะเป็นเขตปลอดอากร

Comment