วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ พ.ค ๖๔

 17 พ.ค. 2564 11:39 น. | อ่าน 195
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ พ.ค ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ พ.ค ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ พ.ค ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ พ.ค ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ พ.ค ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ พ.ค ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ พ.ค ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๘-๑๔ พ.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๘ ข่าว จากที่มี ๑๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ พ.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๑ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ พ.ค. ๖๔)
ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
: ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากแพร่ระบาดโควิด
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต : มิติใหม่ไฟใต้ เปิดแนวรบดราม่า? ไลฟ์สดก่อนปะทะ แพร่ไวรัลหลังพลีชีพ
3. การเมือง: ๑) 'อันวาร์' จี้ 'จุรินทร์' ต้องถอนตัวจากรัฐบาล ย้ำให้รักษาสัญญา ปชช. ก่อนถูกสั่งสอน เลือกตั้งครั้งหน้า และ ๒) เมื่อยอมรับว่า 'บีอาร์เอ็น' มีจริง แล้วจะทำอย่างไรเพื่อดับไฟใต้
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙
5. การบังคับใช้กฏหมาย: เผยเจ้าหน้าที่คุมตัวชาวบ้านพื้นที่ ม.๗ ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
: ๑) ธกส.ขยายเวลาประกันข้าว และ ๒) เร่งสำรวจออกแบบทางต่างระดับแยก 'ตะลุโบะ'
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน:  ๑) ปะทะเดือดโจรใต้ดับ ๑ ราย เป็น ๒ รายหลบหนีไปได้ ๑ รายหลังทหาร บังคับใช้กฎหมายพื้นที่บาเจาะ, ๒) ระดม ๔๖ ชุดปฏิบัติการ ปิดช่องโหว่ ๓ อำเภอชายแดนนราฯ และ ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า แจงเหตุบังคับใช้กฎหมายพื้นที่บาเจาะ จ.ว.น.ธ วิสามัญคนร้าย ๑ ราย
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด
4. ยาเสพติด: จับกุมไอซ์เกือบ ๑๐๐ กก.มูลค่าเฉียด ๓๐๐ ล้าน ขนจากเหนือสู่นครศรีฯ ก่อนลำเลียงลง ๓ จังหวัดชายแดนใต้
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มี ต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๗๐ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) เป็น ๑.๘๑ ในสัปดาห์นี้


 


 

      ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๓๘ ข่าว จากที่มี ๑๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๔๑ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ในช่วงวันที่ ๑ - ๑๔ พ.ค. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔ ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน จากที่มี ๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๖ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๒ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ 'จุรินทร์'เมินอันวาร์ จี้ 'ปชป.' ไขก๊อกพ้นรัฐบาล ยืนยันเดินหน้าทำงานต่อไป ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'โรม' แนะพรรคร่วม รบ. คิดถึงประโยชน์ประชาชน หยุดพายเรือให้โจรนั่ง ก่อน ปท. ล่มจม ๒) 'เทพไท' ป้อง 'อันวาร์' ยก 3 ข้อเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลแสดงความเห็น และ ๓) รายงานพิเศษ: เมื่อยอมรับว่า 'บีอาร์เอ็น' มีจริง แล้วจะทำอย่างไรเพื่อดับไฟใต้

      ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๔๐ ข่าว จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) โจรใต้กลับใจชี้จุด-ยึดกระสุนปืน ๒) เปิดคลิปโต้ “ไลฟ์สดก่อนปะทะ” อ้างแค่คอลล์จีบสาว - ส่อเรื่องยาวมีแย้งช็อตต่อช็อต ๓) ปะทะเดือดโจรใต้ดับ 1 ราย เป็น 2 รายหลบหนีไปได้ 1 รายหลังทหาร บังคับใช้กฎหมายพื้นที่บาเจาะ ๔) เกมแล้ว บุกรวบ 'เจ๊ฟ้า' นายหน้าขนแรงงานเถื่อนเข้าไทย ๕) ระดม 46 ชุดปฏิบัติการ ปิดช่องโหว่ 3 อำเภอชายแดนนราฯ ๖) สั่งยกระดับป้องกันเหตุร้ายขั้นสูงสุดหลายพื้นที่ 3 จว.ใต้ ห้วงหลัง'รอมฏอน' 10 วัน และ ๗) กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจงเหตุบังคับใช้กฎหมายพื้นที่บาเจาะจ.นราธิวาส วิสามัญคนร้าย 1 ราย ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ มิติใหม่ไฟใต้ เปิดแนวรบดราม่า? ไลฟ์สดก่อนปะทะ แพร่ไวรัลหลังพลีชีพ

      ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ พ.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๓ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๖ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ พ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) สร้างทางต่างระดับแยก'ตะลุโบะ' ๒) ธกส.ขยายเวลาประกันข้าว ๓) ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์ปาโจ เพื่อขับเคลื่อน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ๔) 'สินิตย์' มอบนโยบาย 'กรมเจรจาฯ' เร่งเครื่องปิดดีล FTA พร้อมลุยเจรจาคู่ค้าใหม่ เตรียมลงพื้นที่ทันทีหลังโควิด กรุยทางขยายตลาดสินค้า เกษตรไทยไปตลาดโลก และ ๕) 'ข้าวหลามบาซูก้า' อีกหนึ่งอัตลักษณ์ชาวมุสลิม อ.เบตง รับวันฮารีรายอ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) แม่ค้าปัตตานีวอนเปิดตลาดก่อนวันฮารีรายอ ๒) พิษโควิด-ฮารีรายอใต้ไม่คึกคัก ๓) สถานีรถไฟชุมทาง หาดใหญ่ เงียบเหงาอย่างหนัก โดยเฉพาะเส้นทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔) สร้างเสร็จ 2 ปี 'สนามบินเบตง' เปิดไม่ได้

Comment