วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ เม.ย ๖๔

 26 เม.ย. 2564 11:48 น. | อ่าน 219
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ เม.ย ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ เม.ย ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ เม.ย ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ เม.ย ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ เม.ย ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ เม.ย ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๗ - ๒๓ เม.ย ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๕ ข่าว จากที่มี ๘๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว จากที่มี ๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน:
เคลียร์ข้อสงสัย! จ่ายเบี้ยเลี้ยง-เสี่ยงภัย ตชด. ๒ จวชต. ทำไมล่าช้า? ได้เงินเมื่อไหร่?
2. เหตุร้ายรายวัน: โจรใต้ป่วนไม่เลิกขว้างระเบิดถล่มฐานทหาร ๒ จุด ๒ อำเภอ
3. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.: เปิดคำชี้แจง บ.กัญจน์ณพัฒน์ ปมบัญชีดำคดีอัลฟ่า-เอาเครื่องตรวจชนิดเสาที่ไหนมาขาย ทบ.?
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด ๑๙ (ปิดหมู่บ้าน'ในกรงปินัง)
5. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด (ร้านอาหารใน จ.ว.ย.ล. ขอให้รัฐช่วยเหลือ)
6. การเมือง: สายลับอเมริกันอยู่รอบตัวเรา
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. 
ยาเสพติด: ตร.เร่งล่า ๒ ผัวเมีย ขนยาบ้ากว่า ๓๐ ล้าน ทิ้งรถหอบ
2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลของผู้บังคับบัญชาระดับสูง และ ภาพการปฏิบัติงานตามมาตรการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สินของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การเตรียมการรับมือกับการระบาดรอบ ๓ ของโควิด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) โครงการ U2T พลิกชีวิตเกษตรกรปลายด้ามขวาน ๒)ดีป้าหนุนวิสาหกิจชุมชน ใช้'ดิจิทัล'พัฒนาท้องถิ่น ๓) นักลงทุนแห่สนใจพัฒนา'นิคมฯจะนะ' ๔) ลัดเลาะร้าน "อาเก๊าะ" เมืองตานี...ขนมขายดีคู่เดือนบวช ๕) กาแฟสะบ้าย้อย ฟื้นถิ่นกำเนิดกาแฟโรบัสต้าแห่งแรกของไทย พร้อมสู่โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ และ ๖) เกษตรฯเร่งขับเคลื่อนไทยเป็นฮับอาหารฮาลาลโลกบุกตลาด ๒ พันล้านคน ต้อนรับเดือนรอมฎอน

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๑๕ ข่าว จากที่มี ๘๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว จากที่มี ๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข  

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๕ ข่าว จากที่มี ๑๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔)  ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ โจรใต้ป่วน! ขว้างไปป์บอมบ์ใส่ฐานทหารนราธิวาส จนท.เจ็บ 1 ราย

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๖ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔)  ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เปิดคำสั่งนายกฯแบ่ง 'รมต.' คุม จว.ทั่วประเทศ 'พปชร.'ยึดฐานเสียง-ส่ง'ธรรมนัส'เจาะใต้ และ ๒) เช็คที่นี่! กกต.รับรองนายกฯ-สมาชิกเทศบาลเพิ่มอีก 35 จังหวัด ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ สายลับอเมริกัน อยู่รอบตัวเรา

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๐ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลงภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เลียบ เปิดผลตรวจปืนยิง "บิหลั่น" เคยใช้ถล่ม ชคต.ปะกาฮะรัง - ป้อม ชรบ.ลำพะยา ๒) ใต้ระอุ! คนร้ายปาระเบิดใส่ฐาน ชคต. ไล่ล่ายิงปะทะดับ 1 รวบได้ 2 ๓) ผบ.ฉก.นราฯ ตรวจเยี่ยมปฏิบัติงาน พร้อมให้ กำลังใจพลหน่วยเฉพาะกิจ ๔) โฆษก กอ.รมน.แจงไม่เกี่ยว 'นักรบองค์ดำ-สองคาบสมุทร' ลั่นหากพบคนแอบอ้าง จะดำเนินคดี และ ๕) พบ 1 ใน 2 โจรใต้ถูกจับมีหมาย ป.วิ อาญา ตร.เร่งสอบเชื่อมโยง ขว้างไปป์บอมบ์ 2 จุดที่บาเจาะ และจะแนะ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ เคลียร์ข้อสงสัย! จ่ายเบี้ยเลี้ยง-เสี่ยงภัย ตชด. 3 จวชต. ทำไมล่าช้า? ได้เงินเมื่อไหร่?

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๓ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) U2T อว. พลิกชีวิตเกษตรกรปลายด้ามขวาน ๒) ดีป้าหนุนวิสาหกิจชุมชน ใช้'ดิจิทัล'พัฒนาท้องถิ่น ๓) นักลงทุนแห่สนใจพัฒนา'นิคมฯจะนะ' ๔) ลัดเลาะร้าน "อาเก๊าะ" เมืองตานี...ขนมขายดีคู่เดือนบวช ๕) กาแฟสะบ้าย้อย ฟื้นถิ่นกำเนิดกาแฟโรบัสต้าแห่งแรกของไทย พร้อมสู่โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ และ ๖) เกษตรฯเร่งขับเคลื่อนไทยเป็นฮับอาหารฮาลาลโลกบุกตลาด2พันล้านคน ต้อนรับเดือนรอมฎอน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ เจ้าของร้านอาหารครวญอยากให้รัฐช่วยเหลือจากพิษโควิด-19 หลัง ศบค.ยะลา ยกระดับป้องกันควบคุม

Comment