วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๔

 08 มี.ค. 2564 14:57 น. | อ่าน 206
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๗ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๔-๕ มี.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๗ ข่าว จากที่มี ๑๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ ก.พ. ๖๔) ในส่วนของ ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าว จากที่มี ๔๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ ก.พ. ๖๔)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การเมือง:
๑) ยื่นสภาสอบ กมธ.ขุดคลองไทย และ ๒) รายงานพิเศษ: จับตาการ 'ติดปีก' บนเวทีโลกของ 'บีอาร์เอ็น' หลัง 'โอไอซี' รับรองสถานะ
2. สิทธิมนุษยชน: ๑) ยื่นศาลปกครอง ฟ้องกองทัพบก ทำปฏิบัติการ IO และ ๒) เฟซบุ๊กปิดบัญชี “ไอโอ” ไทย ส่วน ยิ่งชีพ-สฤณี-วิญญู ฟ้องศาลปกครองสั่ง ทบ. “หยุดปฏิบัติการไอโอ
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) เนสท์เล่เมินซื้ออราบิก้าภาคใต้ชี้คุณภาพต่ำหวั่นสวนกาแฟต้องโค่นทิ้ง, ๒) รายงานพิเศษ : 'เมืองต้นแบบที่ 4 'ยังไม่ยุติ แต่ความล่าช้าคือความเสียหายที่คนในพื้นที่ได้รับ และ ๓) บี้ ศอ.บต. สางนิคมฯ จะนะ ชี้ต้องทำ 'อีไอเอ-เอชไอเอ'
4. เหตุร้ายรายวัน: พบศพชาวบ้านโดนฆ่าหมกป่ายางพารา หลังโรงเรียนที่ระแงะ
5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: จนท.ตำรวจ เข้าตรวจสอบน้ำมันเถื่อนแต่แต่งตัวไม่เหมือนตำรวจ
6. การยกระดับคุณภาพชีวิต: ชาวปัตตานีผวาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง บ้านเรือนเสียหาย ๓ หลัง วอน หน่วยงานช่วยดูแล
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การพูดคุยเพื่อสันติสุข:
8 ปี 28 ก.พ. กระบวนการสันติภาพดับไฟใต้...เติบใหญ่หรือหยุดนิ่ง?
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) กยท. ร่วมประชุม PIT IMT-GT Rubber Cities ครั้งที่ 1 หาแนวทางขับ เคลื่อนเมืองยางพารา 3 ประเทศ หนุนเป็นเขตเศรษฐกิจด้านยางพารา ๒) นักท่องเที่ยวแห่ชม 'ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง' ใต้สุดแดนสยาม และ ๓) สนามบินเบตงเปิดบริการเมษายนนี้/แลนด์มาร์คใหม่ ปลายด้ามขวาน
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน : ๑) สั่งคุมเข้มลำน้ำ-แนวป่า ไล่ล่าแก๊งโจมตี ทหารพราน และ ๒) รวบ 45 เมียนมาหนีพิษโควิดมาเลย์ ข้ามแม่น้ำโก-ลักลอบเข้าไทย
4. ยาเสพติด: 'นอภ.สุไหงโก-ลก'แท็กทีมตำรวจ รวบ 2 ผัวเมียคากระบะ ยึดเฮโรฮีน 4 กก.
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชนส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๘๕ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ ก.พ. ๖๔)  เป็น ๒.๗ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๓๗ ข่าว จากที่มี ๑๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าว จากที่มี ๔๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลงเล็กน้อย

      ในช่วงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ๑ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ คงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบ จากที่มี  ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ 8 ปี 28 ก.พ. กระบวนการสันติภาพดับไฟใต้...เติบใหญ่หรือหยุดนิ่ง?

      ในช่วงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๓ ข่าว จากที่มี ๑๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) พบศพชาวบ้านโดนฆ่าหมกป่ายางพารา หลังโรงเรียนที่ระแงะ และ ๒) ยิงชาวบ้านนราฯดับ 1 - ปัตตานีรวบ 4 ผู้ต้องสงสัย

      ในช่วงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๖ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๕ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) นายกฯสงสัยโยงการเมือง ปม"เฟซบุ๊ก"ลบบัญชีอ้างไอโอกองทัพ ๒) แม่ทัพภาค 4 ยันทหารเป็นกลางทางการเมือง ขอตรวจสอบปมถูกร้องช่วยผู้สมัครฯหาเสียง และ ๓) นร.เปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ การเลือกตั้งของ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ยื่นสภาสอบ กมธ.ขุดคลองไทย และ๒) รายงานพิเศษ: จับตาการ'ติดปีก'บนเวทีโลกของ'บีอาร์เอ็น' หลัง'โอไอซี'รับรองสถานะ

      ในช่วงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๘ ข่าว จากที่มี ๑๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ตรวจอาวุธบินภูธรต้องเป๊ะ ๒) สั่งคุมเข้มลำน้ำ-แนวป่า ไล่ล่าแก๊งโจมตี ทหารพราน ๓) รวบ 45 เมียนมาหนีพิษโควิดมาเลย์ ข้ามแม่น้ำโก-ลักลอบเข้าไทย ๔) 'ในหลวง' ทรงมี พระราชกระแส ให้กำลังใจครอบครัว อส.ทพ. เสียชีวิตในหน้าที่ ๕) ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฎิบัติงานของหน่วยทหารพรานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ๖) กองทัพบกโชว์ยอดสมัคร ทหารผ่านออนไลน์ 4805 นาย ๗) จ.ปัตตานีเดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหา พัฒนา พื้นที่ จชต. และ ๘) ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จว.ชายแดนใต้ อีก 3 เดือน 'บิ๊กป้อม' กำชับเข้มงวดด้านการข่าว ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ รอบรั้วเมืองใต้ : 5 มีนาคม 2564 (จนท.ตำรวจ เข้าตรวจสอบน้ำมันเถื่อนแต่แต่งตัวไม่เหมือนตำรวจ)

      ในช่วงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๕ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๙ ข่าว จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นในส่วนของข่าวเชิงลบ ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี ๓ ข่าว จากที่มี ๑๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดตัวโรงแรม'@INN YRU' ๒) ปั้นสตาร์ตอัพ-ผู้ประกอบการยุคใหม่ ๓) คอลัมน์ เลาะรั้ว: โครงการคลองไทย ๔) หยุดยาวคึกคักทั่วปท. โรงแรม-ร้านค้าโกยเงิน ขอบคุณที่รบ.ผ่อนคลาย ๕) กยท. ร่วมประชุม PIT IMT-GT Rubber Cities ครั้งที่ 1 หาแนวทางขับ เคลื่อนเมืองยางพารา 3 ประเทศ หนุนเป็นเขตเศรษฐกิจด้านยางพารา ๖) นักท่องเที่ยวแห่ชม 'ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง' ใต้สุดแดนสยาม ๗) สนามบินเบตงเปิดบริการเมษายนนี้/แลนด์มาร์คใหม่ปลายด้ามขวาน ๘) โอ้โฮ เตี๋ยวเคลิ้ม 'ต้มยำหม้อเขียว' นราธิวาส และ ๙) Batik City สร้างมูลค่าผ้าร่วมสมัยพื้นถิ่นแดนใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) เนสท์เล่เมินซื้ออราบิก้าภาคใต้ชี้คุณภาพต่ำหวั่นสวนกาแฟต้องโค่นทิ้ง ๒) รายงานพิเศษ : 'เมืองต้นแบบที่ 4'ยังไม่ยุติ แต่ความล่าช้าคือความเสียหายที่คนในพื้นที่ได้รับ และ ๓) บี้ ศอ.บต. สางนิคมฯ จะนะ ชี้ต้องทำ'อีไอเอ-เอชไอเอ'

Comment