วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ ธ.ค. ๖๓ - ๑ ม.ค. ๖๔

 04 ม.ค. 2564 10:52 น. | อ่าน 472
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ ธ.ค. ๖๓ - ๑ ม.ค. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ ธ.ค. ๖๓ - ๑ ม.ค. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ ธ.ค. ๖๓ - ๑ ม.ค. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ ธ.ค. ๖๓ - ๑ ม.ค. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ ธ.ค. ๖๓ - ๑ ม.ค. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ ธ.ค. ๖๓ - ๑ ม.ค. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๖ ธ.ค. ๖๓ - ๑ ม.ค. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๘ ข่าว จากที่มี ๑๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ ธ.ค. ๖๔)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. กระบวนการยุติธรรม:
ข่าวเด่นปี ๒๕๖๓ ก้าวสู่ปี ๒๕๖๔  (ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลจังหวัดยะลา ช่วยงานชั่วคราวกองผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตัดสินใจพิพากษาชีวิตตัวเอง โดยใช้อาวุธปืนยิงตัวเอง)
2. เหตุร้ายรายวัน: บุกเผา ๕ จุดปัตตานี รถ ๒ คันในปั๊มน้ำมัน อบต.-วงจรปิดวอด
3. การเมือง: รายงานพิเศษ: ทำไมจึงต้องขับไล่ 'องค์กรฝรั่ง' ออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต: หยุดสถิติ ๒๑๑ วันไร้โควิด นราธิวาสติดเชื้อเพิ่ม ๑ ราย สัมผัสจากลูกชายกลับมาเยี่ยมบ้าน อ.สุไหงโก-ลก
5. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: แอบเหงา! อีเวนต์เคานต์ดาวน์ เม็ดเงินหาย ๒,๕๐๐ ล้าน ปรับแนวจัดนิวนอร์มอล 
6. สิทธิมนุษยชน: ทหารปล่อย ๔ ใน ๕ นักกิจกรรมและคนในหมู่บ้านชายแดนใต้ 'ผสานวัฒนธรรม' ร้องทบทวนการจับกุมขาดระบบตรวจสอบ
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด
: จับมโหฬาร ยึดยาบ้า ๑.๗ ล้านเม็ด-ไอซ์ ๕๐๐ กิโลฯ
2. การช่วยเหลือประชาชน : การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) 'ผบ.ฉก.นราธิวาส' สั่งตรึงกำลังแนวชายแดน ป้องกันใช้ช่องทางธรรมชาติเข้าไทย, ๒) โฆษกกองทัพภาคที่ ๔ แจงกรณีทหารนอกราชการ เรี่ยไรเงินจาก ผู้ประกอบการ และ ๓) รายงาน: แนวรบด้านใต้ยังเข้ม! ตรึงชายแดน'ไทย-มาเลเซีย' ต้องสกัดแรงงาน-ขบวนการขนของ เถื่อนให้อยู่หมัด
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) กลุ่มตัวแทนจะนะดักยื่นหนังสือ'ธรรมนัส' หนุนโครงการเมือง อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ ๒) 'ครม.'อนุมัติขยายเวลาลด ค่าธรรมเนียม ๕ จชต. เขตพัฒนาพิเศษไปอีก ๓ ปี
5. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่ มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๔๖ ในสัปดาห์ ที่แล้ว (๑๙ -๒๕ ธ.ค. ๖๔) เป็น ๑.๙๒ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๙๘ ข่าว จากที่มี ๑๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ๒ ข่าว ในประเด็นพูดคุยเพื่อสันติสุข จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้ม ความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบ ในช่วง ๑๙ ธ.ค. ๖๓-๑ ม.ค.  สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ปีหนูขี้โรค 63 ไฟใต้เบาบาง

      ในช่วงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๔ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ บุกเผา 5 จุดปัตตานี รถ 2 คันในปั๊มน้ำมัน อบต.-วงจรปิดวอด

      ในช่วงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้ม ความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ หลากอารมณ์ 'บิ๊กตู่' วิ่งสู้ฟัดปีชวด  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ รายงานพิเศษ: ทำไมจึงต้องขับไล่ 'องค์กรฝรั่ง' ออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

      ในช่วงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๒ ข่าว จากที่มี ๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลงเล็กน้อย  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในช่วง  ๑๙ ธ.ค.-๑ ม.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) บำรุงขวัญปีใหม่ ๒) เปิดวงจรปิดล่ามือเผาปัตตานี ๓) ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ ๔) 'ผบ.ฉก.นราธิวาส' สั่งตรึงกำลังแนวชายแดนป้องกันใช้ช่องทางธรรมชาติเข้าไทย ๕) โฆษกกองทัพภาคที่4 แจงกรณีทหารนอกราชการเรี่ยไรเงินจากผู้ประกอบการ และ ๖) รายงาน: แนวรบด้านใต้ยังเข้ม! ตรึงชายแดน'ไทย-มาเลเซีย' ต้องสกัดแรงงาน-ขบวนการขนของเถื่อนให้อยู่หมัด

      ในช่วงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๗ ข่าว จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เฉลิมฉลอง 100 ปี สุไหงโก-ลก ๒) ปักหมุดสุดวาว9ทริปเที่ยวไทยสไตล์'นิวนอร์มอล' ๓) เช็คอิน'เมืองรอง'เที่ยวได้ทั้งปี ๔) กลุ่มตัวแทนจะนะดักยื่นหนังสือ'ธรรมนัส'หนุนโครงการเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ ๕) 'ครม.'อนุมัติขยายเวลาลด ค่าธรรมเนียม 5 จชต.เขตพัฒนาพิเศษไปอีก3ปี ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ แอบเหงา! อีเวนต์เคานต์ดาวน์ เม็ดเงินหาย 2500 ล้าน ปรับแนวจัดนิวนอร์มอล

Comment