วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓

 21 ธ.ค. 2563 14:11 น. | อ่าน 441
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๒-๑๘ ธ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๔๖ ข่าว จากที่มี ๑๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ธ.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑)
ครม.ชะลอโครงการอุตสาหกรรมจะนะ จนกว่าจะมี คณะกรรมการฯ มาศึกษาผลกระทบ และ ๒)ครม.ชะลอโครงการอุตสาหกรรมจะนะ จนกว่าจะมีคณะ กรรมการฯ มาศึกษาผลกระทบ
2. การเมือง: หากอยากดับ'ไฟใต้'ไม่อยากเสียดินแดนต้องเลิกโลกสวยเร่งผลักดัน'ฝรั่ง'ให้พ้นพื้นที่ 
3. เหตุร้ายรายวัน: ๑) อ.สะบ้าย้อย พบระเบิด-ข้อความแสดงสัญลักษณ์, ๒) โจรใต้ขนอาวุธสงคราม ยิงถล่ม 'ผรส.' ดับต่อหน้าลูก ๖ ขวบ และ ๓) นราธิวาสไล่ล่าลอบยิงไทยพุทธ
4. สิทธิมนุษยชน: ๑) ไต่สวนการตาย 'อับดุลเลาะ' หมอ รพ.ปัตตานีระบุขาดอากาศหายใจนาน ทำให้สมองมีเลือดออก-หัวใจหยุดเต้น  และ  ๒) นักศึกษาม.อ.ปัตตานีกว่า ๒๐ คน ถูก จนท.ติดตาม ของดเคลื่อนไหว ก่อน ร.๑๐ เสด็จ
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตฯ
: ๑) ระดมล่าหัวโจรใต้ยิงถล่ม ผรส.ดับ ชี้ผู้ตายเป็นฝ่ายรัฐ เป็นเป้าหมายคนร้าย, ๓) โค้งสุดท้ายเลือกตั้งอบจ.ยะลา ตร.-ทหารเข้มป้องกันเหตุป่วน, ๔) ผบ.ฉก.นราธิวาส คุมเข้มพื้นที่ตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย, ๕) จับ ๒๐ ชาวลาวหลบหนี เข้าเมือง พร้อมยึดรถคนไทย และ ๖) รวบ ๓๐ ชาวเวียดนามลอบเข้าไทย ที่นราธิวาส
2. การเมือง: สีสันการเลือกตั้ง อบจ. ๑) ยะลาปล่อยขบวนรถขนส่งอุปกรณ์หน่วยเลือกตั้ง และ ๒) ม.นราธิวาสราชนครินทร์เปิดเวทีดีแมต 3 ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบจ.นราธิวาส
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) เปิดแผนลงทุนเขตเศรษฐกิจชายแดน, ๒) ปั้นชุมชนชายแดน ภาคใต้ ใช้ท่องเที่ยวสร้างสันติสุข, ๓) บิ๊กป้อมชี้โครงการมีประโยชน์ เดินหน้านิคมจะนะ สั่งตั้งกรรมการ ทำความเข้าใจ และ ๔) 'เครือข่ายประชาชนจะนะอาสาเพื่อ พัฒนาถิ่น' ยื่นหนังสือถึงรัฐ หนุนโครงการเมืองต้นแบบฯ
4. การช่วยเหลือประชาชน: การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวก ที่มีต่อสถาน การณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๕๖ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ธ.ค. ๖๓) เป็น ๒.๒๓ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๔๖ ข่าว จากที่มี ๑๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ไม่มีข่าวในประเด็นการพูดคุยฯ ในช่วงวันที่ ๕ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๕ ข่าว จากที่มี ๙ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) อ.สะบ้าย้อย พบระเบิด-ข้อความแสดงสัญลักษณ์ ๒) โจรใต้ขนอาวุธสงคราม ยิงถล่ม 'ผรส.' ดับต่อหน้าลูก 6 ขวบ และ ๓) นราธิวาสไล่ล่าลอบยิงไทยพุทธ

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑๕ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ยะลาปล่อยขบวนรถขนส่งอุปกรณ์หน่วยเลือกตั้ง และ ๒) ม.นราธิวาสราชนครินทร์เปิดเวทีดีแมต 3 ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบจ.นราธิวาส ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  หากอยากดับ'ไฟใต้'ไม่อยากเสียดินแดนต้องเลิกโลกสวยเร่งผลักดัน'ฝรั่ง'ให้พ้นพื้นที่

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๗ ข่าว จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ค้าน้ำมันเถื่อน ๒) ระดมล่าหัวโจรใต้ยิงถล่ม ผรส.ดับ ชี้ผู้ตายเป็นฝ่ายรัฐเป็นเป้าหมายคนร้าย ๓) โค้งสุดท้ายเลือกตั้งอบจ.ยะลา ตร.-ทหารเข้มป้องกันเหตุป่วน ๔) ผบ.ฉก.นราธิวาส คุมเข้มพื้นที่ตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย ๕) จับ 20 ชาวลาวหลบหนีเข้าเมืองพร้อมยึดรถคนไทย และ ๖) รวบ 13 ชาวเวียดนามลอบเข้าไทย ที่นราธิวาส

      ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๔ ข่าว จากที่มี ๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒๕ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เลขสวยยะลา ๒) เปิดแผนลงทุนเขต ศก.ชายแดน ๓) ปั้นชุมชนชายแดนภาคใต้ใช้ท่องเที่ยวสร้างสันติสุข ๔) ตั้ง'ธรรมนัส'ถกม็อบ นัดบิน อ.จะนะ 16 ธ.ค. ๕) ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ๖) บิ๊กป้อมชี้โครงการมีประโยชน์ เดินหน้านิคมจะนะ สั่งตั้งกรรมการทำความเข้าใจ และ ๗) 'เครือข่ายประชาชนจะนะอาสาเพื่อ พัฒนาถิ่น' ยื่นหนังสือถึงรัฐ หนุนโครงการเมืองต้นแบบฯ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'โตโต้' โต้ 'บุ๊ง'ปม 'ม็อบจะนะ' บอกอยากรู้ความจริงให้ถาม ๒) 'บรรจง' แฉตัวละครหนุน?นิคม?อุตสาหกรรม?จะ?นะ 'พิธา-ก้าวไกล' รุดให้กำลังใจชาวจะนะ ๓) 'นิคมฯจะนะ' ใครได้ - ใครเสีย? ย้ำข้อเรียกร้อง ยุติแล้วเริ่มใหม่ ไม่ใช่ชะลอ ๔) รายงานผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ๕) ครม.ชะลอโครงการอุตสาหกรรมจะนะจนกว่าจะมีคณะกรรมการฯ มาศึกษาผลกระทบ ๖) น้ำท่วมภาคใต้ ช่วงธ.ค.63 กระทบถึงมี.ค.64 ฉุดผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน...รายได้เกษตรกรสูญเสียราว 6600 ล้านบาท - ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ๗) ศรีสุวรรณชี้รัฐบาลต้องฟังเสียงคนจะนะ และ ๘) ' พบแรงงาน จังหวัดภาคใต้ว่างงานสูง

Comment